Overweging,  Politiek

Protest tegen Wilders op Plein
11 september.
De dag waarop vliegtuigen zich door de Twin Towers boorden en deze gigantische gebouwen neerstortten. Ik ga niet in op het feit of de vliegtuigen hieraan debet waren of dat er andere oorzaken mede een rol speelden.
Veel mensen kwamen hierbij om; niet alleen mensen die erin werkten, maar ook hulpverleners.
Ik denk dat bijna iedereen zich nog steeds als de dag van gisteren herinnert waar hij of zij was op die dag en wat hij/zij precies deed.
Ook ik, als zo velen, zat de hele middag vastgekluisterd aan de tv in de wetenschap dat dit de hele wereld voor lange tijd zou veranderen. Deze vrees is werkelijkheid geworden. Iedereen kent de gevolgen; de strijd tegen terrorisme, de inperkingen van de privacy, maar ook de angst; terecht of niet.
Veel politici maakten en maken gebruik van deze angst of wakkeren deze mijns inziens zelfs aan.

Iemand die zeker in mijn ogen baat hierbij heeft is Wilders. Zijn PVV groeit met de dag. De oorzaak? In mijn ogen foutieve en soms zelfs slappe maatregelen van politici die niet op de (angst)gevoelens van burgers ingaan. Die de ontevredenheid van velen niet “oppakken” (en soms ook wel degelijk terecht!).
Maar ook zijn provocerende en populistische uitspraken (die hij overigens nooit ofte nimmer zal kunnen waarmaken).


De actiegroep ‘Wij willen geen uitsluiting‘ protesteerde vandaag, 11 september, op het Plein tegen de toespraak van PVV-leider Geert Wilders in New York. Deze demonstratie trok zo’n 100 tot 150 mensen.
Wilders zou zich uitspreken tegen de bouw van een Islamitische gebedsruimte in de buurt van Ground Zero, de plek van de aanslagen van 11 september 2001.
Naar mijn mening had hij daar wel recht op; vrijheid van meningsuiting is ook voor hem gerechtvaardigd. Of het wijs is is een tweede, zeker in deze periode van de kabinetsformatie. Maar ook voor wat betreft het vertrouwen dat het de formatie zal geven. Afijn; de tijd zal het leren.
De actievoerders vinden dat andere politici meer stelling moeten nemen tegen de politiek van Wilders.
Zij vinden het onacceptabel dat er partijen zijn die een regering willen vormen met gedoogsteun van de PVV, een partij die uitsluiting voor zou staan van een groot deel van de Nederlandse bevolking en deze standpunten op zeer beledigende en discriminerende wijze naar voren zou brengen.

En daarmee ben ik het persoonlijk ook mee eens. Ik ben bang dat we door deze kabinetsformatie in een situatie belanden, waar we helemaal niet in willen belanden.
Groepen uitsluiten, discrimineren helpt niet om een veilig gevoel terug te geven. Verzet zal groeien, agressie zal alleen maar groter worden. Met daarbij dat het gevoel van ontevredenheid door de recessie alleen nog maar verder zal groeien. Velen zullen door de komende bezuinigingen de buikriem extra moeten aantrekken. Wat zal dit kabinet dat bijna rond is, bewerkstelligen? Ik ben bang, dat het alleen de haat, onvrede, onveiligheidsbeleving en armoede alleen maar zal vergroten.
Ik kijk uit naar het regeerakkoord; laten we hopen dat de positieve zaken die Wilders zeker in zijn programma had doorgang vinden; dan is er in elk geval iets positiefs.
Maar eigenlijk zie ik het zeer somber in.

Please follow and like us:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.