• Kunst/Cultuur

  Vervolg exit stadsdichter Harry Zevenbergen

  Hier schreef ik al over de stadsdichter Harry Zevenbergen, die opeens maar tot en met mei 2009 mag blijven.
  Omdat ik er meer over wilde weten, heb ik contat gezocht met hem en kreeg van de Stichting Stadsdichter de volgende uitleg:

  Op 23 december kwam er bij de Stichting Stadsdichter in plaats van een kerstpakket een brief van de gemeente. In die brief geeft voormalig wethouder Klijnsma aan dat de Gemeente Den Haag niet verder wil met het stadsdichterschap. De huidige periode wordt afgerond en daar blijft het bij als het aan het College van ligt. Dit besluit kwam als een donderslag bij heldere hemel. Tot de komst van deze brief zijn er nooit signalen geweest van de wethouder dat ze moeite had met de manier waarop het Stadsdichterschap werd vormgegeven. Integendeel, de evaluatie in maart 2008 was positief en ook in een tussentijdse rapportage in juli liet de wethouder zich positief uit. (De brief is te vinden op de website van de gemeente onder kenmerk: BOW/2008.610-RIS 1566409).

  In september zou er een definitieve evaluatie volgen op grond waarvan een besluit zou worden genomen over een vervolg van het Stadsdichterschap. In dat geval zou in mei een opvolger worden benoemd. De evaluatie liet op zich wachten en heeft ondanks herhaalde verzoeken van Stichting Stadsdichter nooit plaats gevonden. 

  In de brief worden een aantal niet of nauwelijks onderbouwde redenen gegeven:  

  1. De door de Stadsdichter opgezette activiteiten zouden te kleinschalig zijn en onvoldoende uitstraling hebben.

  Dit is in strijd de woorden van de wethouder in de brief  aan de raad van 8 juli. Hierin zegt ze: “Harry heeft zich actief ingezet en goed de media weten te bespelen.” En dat klopt, er is volop aandacht geweest in de pers voor de uitgevoerde projecten. Met name aan Dichter op Locatie en Stadsdichter Junior werd ruim aandacht besteed in de media. Daarbij komt de Stadsdichterskrant die driemaal per jaar verscheen en in een oplage van 5000 door de stad verspreid werd.

  2. Het Stadsdichterschap zou niet zuiver literair zijn.

  Dat klopt maar dat is ook nooit de intentie geweest. Het stadsdichterschap zoals het is aangenomen door de gemeente, had een veel bredere opzet dan dat. In de taakomschrijving stond duidelijk dat het bij deze functie om meer zou gaan dan het schrijven van gedichten. Zowel in het plan als bij de presentatie van de plannen in juni 2007 was duidelijk hoe de Stadsdichter zijn functie zou invullen. De manier waarop de plannen zijn uitgevoerd was vervolgens geheel in lijn met de voornemens.

  3. De activiteiten zouden zich teveel begeven op het gebied van educatie en amusement.

  Educatie was een klein onderdeel van de door Stichting Stadsdichter geïnitieerde activiteiten. Wat de wethouder met amusement bedoelt is ons onduidelijk. De reeds bij punt 1 aangehaalde projecten vallen daar in ieder geval niet onder. Wanneer optredens onder de categorie amusement vallen, dan is er amusement geweest.

  Natuurlijk laat Stichting Stadsdichter het er niet bij zitten, het bestuur vecht het besluit aan. Groen Links heeft in AD/HC verklaard dat het Stadsdichterschap een succes was en voortgezet moet worden. Na het kerstreces gaan zij het onderwerp op de agenda zetten van de gemeenteraad.

  Verder kijken we naar meer manieren om ons pleidooi voor de voortzetting van het Stadsdichterschap kracht bij te zetten. Ondertussen gaat de Stadsdichter gewoon door met zijn werk.

            De tweede serie van Dichter op Locatie is bezig en de resultaten daarvan worden in april gepresenteerd in de vorm van een tweede bundel die verschijnt bij Uitgeverij de Brouwerij.

            Van januari tot en met maart is via Kosmopolis de Georgische dichter Nikoloz Dzjordzjaneli te gast bij de Haagse Stadsdichter. Tevens is deze Georgische dichter de vijfde dichter in het Dichter op Locatie project en zal hij samen met de Stadsdichter optredens doen en verschillende workshops en masterclasses geven.

            In januari en april gaat de Stadsdichter naar twee verschillende basisscholen voor Stadsdichter Junior.

            In januari en april komen nummer vijf en zes van de Stadsdichterskrant uit.

            In het voorjaar gaat ´Dichter op de WC´ van start, met gedichten op wc´s van openbare gelegenheden.

            Voor ´Stadsdichter over de Vloer´ is de Stadsdichter uit te nodigen voor optredens in de huiskamer, in het buurthuis of in andere intieme settings.

            Verder staan er nog tientallen optredens op het programma.

            Is een serie poëzieclips te zien bij Den Haag TV.

   

   

  Wordt dus weer vervolgd; David Rietveld (Groen Links) gaat met andere partijen praten en zet het in januari/februari op de agenda van de Gemeenteraad. Een definitief besluit is er nog niet.

 • Politiek

  Vreugdevuren

  helicopters van de politie cirkelen rond

   

  Jammer, niet overal meer vreugdevuren in Den Haag; van de gemeente is het niet meer toegestaan.

  Ik herinner me als kind, hoe geweldig het was, na het afsteken van al het vuurwerk nog even langs de straten te gaan en te zien hoe men samen gezellig bij alle vuurtjes stond en zich warmde bij de kerstbomen die in vlammen opgingen.

  Van tevoren was op een aantal hoeken van straten een laag zand gestrooid, zodat het wegdek niet beschadigde door de hitte.

  Het mag niet meer, alleen op de onderstaande locaties die door de gemeente zijn aangewezen.

  Inderdaad, de politie controleert het; niet alleen “op de grond” maar ook elke dag zie ik ze rondvliegen in helikopters.

  Of het zin heeft?

  Vast wel, maar eigenlijk hoop ik weer stiekem, een vreugdevuur te zien dit jaar!

  Voor mij hoort het, net als oliebollen, bij Oud en Nieuw. Mits veilig natuurlijk.

   

  Vreugdevuren
  In Den Haag is het tijdens de jaarwisseling op een beperkt aantal locaties toegestaan om een vreugdevuur te organiseren. Politie, brandweer en gemeente maken hierover vooraf duidelijke afspraken met de organisatoren van de vreugdevuren. Op die manier veroorzaken de vuren zo min mogelijk overlast en wordt schade voorkomen. De politie ziet toe op het nakomen van de afspraken en de brandweer controleert op brandveiligheid. Op de hieronder genoemde locaties zijn vreugdevuren toegestaan. Het is verboden om vuren te ontsteken op andere plekken dan deze locaties. De politie controleert dit.

   

  Stadsdeel

  Locatie vreugdevuur

  Scheveningen

  (zuider-) strand naast zuider havenhoofd

  (noorder-) strand naast noorder havenhoofd

  Loosduinen

  Escamplaan (woonwagencentrum)

  Laak

  Paets van Troostwijkstraat

  Leidschenveen-Ypenburg

  Laan van Haamstede

   

 • Muziek

  NICAD winnaar “Beste Haagse CD 2008”

  NICAD tijdens optreden in Bazart!

  In een volle zaal van het Paard van Troje in Den Haag is tijdens het Fonds 1818 Winnaarsfestival, dat afgelopen zondag 28 december werd gehouden, bekend gemaakt welke CD volgens de Haagse popjournalisten ‘De Beste Haagse CD van 2008’ is. De verkiezing werd voor de tiende keer gehouden.
   
  Uit een totaal aantal van 61 uitgebrachte Haagse albums (1 meer dan vorig jaar), is de keuze gevallen op ‘The Hill’, van de formatie NiCad. De CD werd door de journalisten “gedurfd en zeer volwassen” genoemd “met een internationaal bijna on-Haags geluid”.

   

  NiCad werd opgericht in 2004, toen vijf jonge musici bij het Koninklijk Conservatorium van Nederland elkaar in Den Haag ontmoetten tijdens de studie Sonology (de Elektronische Samenstelling van de Muziek). Allemaal hebben ze een verschillende muzikale achtergrond, zoals klassiek, rock, jazz en experimentele muziek. Ook komen ze allemaal uit verschillende landen, namelijk Japan, Israël, Chili, U.S.A en Duitsland.

   

  In november mocht ik ze beluisteren in Bazart en was zeer onder de indruk van hun muziek. Ik denk een terechte winnaar!

   

 • Kunst/Cultuur

  Nou ja…. Julius Pasgeld weggebonjourd bij RTV West?!?

  Afscheid van Radio West
  (Door Julius Pasgeld).

  (Uitgesproken na afloop van de laatste uitzending van Hot Talk op Radio
  West op 28 december 2008 om 22.55 uur.)

  Drie jaar bedien ik u nu alweer via radio West met een column. Iedere week. Steeds zo tegen elf uur ’s avonds. Eerst op vrijdagavond. Het
  laatste jaar op zondagavond.
  Maar dat is dus nu, vanwege een desastreuze ingreep van bovenaf afgelopen.
  En hoewel dat me treurig stemt heb ik er, als ik terugkijk de beste
  herinneringen aan. Eerlijk gezegd heb ik geen idee hoeveel mensen er nou
  eigenlijk naar me luisterden. Onderzoek wees uit, dat dat er zo’n
  negenduizend per keer waren. Maar luisteronderzoek en kijkcijfers vertrouw
  ik niet. Zeker niet, als die door de zender zelf worden opgedragen.

  Trouwens,…, als ik iedere week maar drie luisteraars had, dan had ik het
  ook gedaan.
  Dan was ik net zo goed iedere week zo rond half elf ’s avonds vanuit mijn
  huis naar de studio in Rijswijk gefietst. Want kijk, daar zat de technicus
  dan met wat knoppen te schuiven en te zorgen, dat het programma Hot Talk
  van Paul Waaijers in goeie banen werd geleid. En na het laatste muziekje
  van Hot Talk kropen de gasten van Paul dan achter de glazen wand vandaan
  en mocht ik achter de microfoon plaats nemen. Dan droeg ik mijn column
  voor. En hoewel ik van te voren het aantal minuten en seconden dat dat
  duurde precies aan Paul had doorgegeven, bleef het iedere keer spannend of
  het wel uitkwam. Na mijn laatste zin kwam er dan even een stukje
  wegfadende herkenningstune en dan Ta Daa!!: de afkondiging van elf uur en
  …het nieuws. Slechts één keer in die drie jaar gebeurde het, dat mijn
  laatste zin verloren ging in de onverbiddelijke aankondiging. Dat was wel
  schrikken.

  Maar dat is nu dus allemaal afgelopen. De directie en de hoofdredactie van
  Radio West vonden, dat er maar eens eind aan moest komen.

  Dus wil ik van deze laatste uitzending gebruik maken om Paul Waaijers
  vanuit mijn ziel en zaligheid te bedanken voor de gelegenheid die hij me
  bood om zijn programma te mogen afsluiten met mijn column. Ook dank ik
  Andre, de technicus die er voor zorgde dat dat allemaal vlekkeloos
  verliep.

  Geen enkel dankwoord kan ik echter opbrengen voor de hoofdredactie van
  Radio West. Ik heb de stellige indruk, dat zij tot op heden niet eens
  weten, dat ik drie jaar lang iedere week het programma Hot Talk afsloot.
  En als zij dat wel wisten, hebben ze mij daar in ieder geval nooit iets
  van laten merken. Met geen woord. Noch ter afkeuring, noch ter bemoediging
  of waardering.

  De onderwerpen die ik gedurende die drie jaar met u, luisteraars, aan de
  orde stelde lagen dikwijls in de Haagse sfeer. Niet zelden moesten de
  Haagse wethouders het ontgelden. Daarbij heb ik altijd getracht niet op de
  man te spelen. Natuurlijk slaagde ik daar lang niet altijd in.

  Maar in alle ernst meende ik, en vind ik trouwens nog steeds, dat Den Haag
  in het huidige decennium aan de vooravond staat van een enorme kentering.
  Een kentering van een prachtige, bedaarde stad met mooie duinen en
  vriendelijke behuizing naar een metropool vol toerisme en hoogbouw. En op
  de een of andere manier krijg ik de indruk dat de meeste Haagse inwoners
  dat niet willen. En zeer stellig meen ik te weten, dat een zestal Haagse
  wethouders dat nou juist wel wil. En dat ze daar vrijwel alleen in staan.
  En als ze dan tegen de zin van de Hagenaars toch hun zin doordrijven, vind
  ik, dat ik daar best eens wat kritische geluiden over mag laten horen op
  de zender die het hele gebied bestrijkt van waaruit straks overal die
  megalomane hoogbouw te zien is.

  Maar nee. Kennelijk denkt de hoofdredactie van Radio West daar anders
  over. Die lijkt niet zo voor kritische geluiden te zijn. Die meent, dat
  als u in het vervolg afstemt op Radio West, plat amusement uw deel moet
  zijn.
  In plaats van Hot Talk dus allerlei leuke programma’s met allerlei leuke
  mensen die bijvoorbeeld zelf allerlei leuke plaatjes mogen draaien en er
  dan allerlei leuke dingen bij mogen vertellen. Voor een breed publiek.

  Nou, breed publiek, veel plezier ermee, zou ik zeggen. En hopelijk tref ik
  u nog eens als een roepende in de woestijn in het Den Haag van de
  toekomst. Met nog meer Haast. Nog meer Herrie. En nog meer Hoogbouw.
  Een Den Haag, waarin de regionale zender alleen nog maar is afgestemd op
  de grote massa.
  Het ga u goed.

  Geplaatst op: Zondag 28 december 2008 om 23:12 uur

 • Natuur/milieu

  Zwartkop in de tuin

  zwartkop

  Elk jaar voeren we de vogels bij.

  Restjes brood (al is dat nooit erg veel), stukjes fruit, zaden en mezenbollen zijn altijd bereikbaar voor ze.

  Een paar dagen geleden meende ik ineens een zwartkop in mijn tuin te zien!

  Ik geloofde mijn ogen haast niet; het zijn niet echt overwinteraars. Meestal trekken ze in de winter naar het Middellandse Zeegebied.

  Net toen ik mijn fototoestel in de aanslag had, kwam een van mijn kinderen binnen waardoor de vogel wegvloog; jammer!

   

  Vanmiddag had ik wel geluk; op de bank met mijn tas naast me (waar het fototoestel altijd in zit….) zag ik hem weer op een tak van een boompje zitten.

  Snel door het raam (vanaf de leuning) met maar liefst 12 keer zoom een foto kunnen maken.

  Het resultaat is niet echt denderend, maar zeker wist ik het wel!