• Natuur/milieu

  AVN niet blij met samenwerking gemeente Den Haag e.o.

  De AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming) is niet blij op zijn zachtst gezegd.

  In haar ledenblad “De Ratelaar” concludeert zij dat de overheid de taken van de AVN niet (meer) erkent, namelijk het streven naar het behoud van waardevol groen in en om de stad. Ongeacht of dat nu vanwege natuur, landschappelijk- of natuurhistorische waarde is. Na 80 jaar min of meer harmonieuze samenwerking met de overheid wordt de AVN nu geconfronteerd met een letterlijk onverzoenlijke aanpak wat betreft het belang van groen.

   

   

   Alle 1027 bomen van Landgoud Reigerbergen zijn veranderd in houtsnippers

  Bergen houtsnippers waar eerst 1027 bomen stonden, en dat voor een automobielmuseum waar de bomen voor schone lucht hadden kunnen zorgen bij al dat toerisme.


  Een voorbeeld is landgoed Reigersbergen, wat zij wilde beschermen tegen de nieuwbouw ten behoeve van het Nationaal Automobiel Museum (lees ook hier).Bezwaar tegen de gemeente haalde niet uit, Provincie dito en zelfs de gang naar de Raad van State haalde niets uit.

   

  Ik sprak met Clara Visser van het AVN.

  Zij vertelde dat haar vereniging zeer teleurgesteld is en zelfs wat argwanend is geworden ten aanzien van de gemeente. De bouwambities van de gemeente Den Haag zijn dermate, dat het ten koste gaat van het groen. Koste wat kost wil de gemeente doorzetten, wat de relatie met het AVN niet ten goede komt. De repons op de AVN is ook niet positief te noemen.

  Waar de AVN zich grote zorgen om maakt, is dat enerzijds het onderhoud van het groen slecht is (belangrijke zaken worden nagelaten om het op peil te houden of te bevorderen, of de inrichting wordt niet juist aangepakt) en anderzijds is er sprake van een enorme aantasting van het groen.

   

  Ik hoop dat de gemeente de kritiek ter harte neemt.

  Den Haag staat bekend als een groene stad (al zet ik daar langzamerhand mijn vraagtekens bij).
  Het groen wat Den Haag nog rijk is, moet bewaard blijven, willen we niet in een smogstad veranderen. Met daarbij dat groen gewoon gezond voor ons lichaam en geest is!

   

   

  Bron: Hagazine

            AVN

   

 • Kunst/Cultuur,  Wijknieuws

  Prachtige muurschildering in Vrederust

  Prachtige muurschildering

   

  In de wijk waarin ik woon, worden steeds meer portiekwoningen opgesierd met muurschilderingen.

  Ik vind het een prachtgezicht.

  Hier liet ik de muurschildering van de oude boerderij “Vrederust” al zien, waar “mijn” wijk Vrederust naar is vernoemd.
  In de jaren 50 moest veel landbouwgebied wijken voor uitbreiding van Den Haag richting het Westland. Boerderij Vrederust werd toen gesloopt.

   

  Onlangs is een nieuwe muurschildering gemaakt in opdracht van woningcorporatie Haag Wonen. Een computerbeeldscherm met opnieuw een afbeelding van een oude boerderij die in de wijk Escamp stond; boerderij Berestein (nu manege Berestein).

  Vroeger liep de Lozerlaan anders, zie hiervoor dit deel van een kaart uit +/- 1920.

   

   fragment van een oude kaart van Den Haag

   

  Escamp* werd in de jaren 50 gebouwd naar aanleiding van een ontwerpschets van W.M. Dudok uit 1950. Hij ging uit van drie woonwijken (Bouwlust, Berestein en Vrederust) ten westen van Morgenstond, waarbij ook het huidige Kerketuinen in Loosduinen was inbegrepen. De provincie was echter van mening dat de opzet te groot was en dat tussen de kassen van het Westland en de geplande woonwijken meer groen zou moeten worden gespaard.

  Het plan voor Berestein werd daarom gehalveerd en de Lozerlaan kwam minder westelijk te liggen. De Beresteinlaan loopt nu ongeveer waar toen de Lozerlaan liep.

  De plaatsing van de muurschildering is dus mooi gekozen; op de hoek van de Beresteinlaan!

   

   

  *Bron: Gemeente Den Haag

   

 • Mens/Maatschappij

  Start Week zonder Geweld 2007

  Wethouder Bert van ALphen

  Deze week, van 25 november tot 1 december is de Week zonder Geweld 2007.

  Ook in Den Haag werd deze gisteren ingeluid door een heel speciale actie.

  Wethouder Bert van Alphen stapte met twee musici (die hiervoor een speciaal liedje hadden geschreven) de tram in bij het IJspaleis, om aandacht te vragen voor huiselijk geweld. Ook wilde hij, door middel van het uitdelen van folders, meer bekendheid geven aan het ‘Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld‘ in Den Haag en omstreken.

   

  Iedereen in de Haagse regio is de posters in het openbaar vervoer met als onderschrift “Huiselijk geweld is niet normaal” vast wel tegengekomen, met mensen erop die mishandeld worden, zowel mentaal als fysiek.

  Huiselijk geweld komt veelvuldig voor, meestal onzichtbaar. En veel meer dan de cijfers laten zien.

  Mijn dochter komt ook regelmatig met verhalen thuis, waarin zij vertelt dat een klasgenootje wordt geslagen met een riem.

  Het is dieptriest.

   

   musici op de achtergrond

   

  Op een koud en zeer winderig (wel te zien aan de foto’s!) Voorburg Het Loo stapte Bert van Alphen met de muzikanten uit de tram. Hij vertelde dat veel reizigers verrast waren door deze actie maar dat het erg positief ontvangen was.

  Ook ik vind het een goede actie, al moet ik eerlijk bekennen, dat ik graag had gezien dat hij ook in andere wijken, waar de cijfers van huiselijk geweld mijns inziens veel hoger liggen, de tram had gekozen. Tenslotte heeft een directe confrontatie meer zin dan alleen een poster die in een tram hangt.

   

 • Wijknieuws

  Sinterklaas bezoekt de Leyweg

  In optocht met de muziekpieten

  Sinterklaas is weer in het land!

  Ook in deze buurt moet hij zich laten zien natuurlijk.

  Afgelopen zaterdag had Winkelcentrum Leyweg hem uitgenodigd samen met een boel zwarte (nee, gelukkig geen bruine!) Pieten en een heus muziekcorps (Haagsuh Bluf) van Pieten.

  In een grote optocht liepen ze door de hele Leyweg.

   

  Sinterklaas schudt menig handje! 

   

  Veel kinderen (met hun ouders) waren te vinden in het winkelcentrum. De Pieten strooiden en gaven alle kleine en grote handjes pepernoten en de Sint nam alle tijd met de kinderen te praten of met ze op de foto te gaan.

   

   bakfiets vol pepernoten

   

  Voor zoveel kinderen pepernoten mee te sjouwen is bijna ondoenlijk!

  Dus had de Sint een bakfietspiet meegenomen, die samen met de Goedheiligman meefietste en de Pieten weer van pepernoten voorzag als er niets meer was.

  In de winkelpassage konden de kleine kinderen zich laten schminken.

   

  vastzittende en scheefhangende lift wordt gerepareerd
  Helaas was in deze passage de lift buiten werking.

  Iemand was vast komen te zitten en door de brandweer bevrijd.

  Helaas was daardoor de hele lift scheef komen te hangen in de liftschacht.

  Een monteur was gelukkig al bezig met de reparatie; ik hoop dat het dit weekend is gelukt voor alle minder valide mensen!

   

 • Wijknieuws

  Slotfeest 75 jaar Moerwijk

  Moerwijk bestaat 75 jaar.

  Veel activiteiten zijn de afgelopen tijd georganiseerd. Op 24 november was de afsluiting van alle festiviteiten; een groot slotfeest voor alle (oud-)wijkbewoners.

  In het wijkcentrum op de Aagje Dekenlaan werd deze gehouden. Omdat met veel bezoekers werd rekening gehouden en veel verschillende optredens waren gepland, was voor het wijkcentrum nog een grote tent opgezet.

  Tweedeklasser van de VMBO De Haagse presenteerden de hele avond heerlijke hapjes die zij zelf hadden gemaakt.

   

  boekje Moerwijk 75 jaar 

   

  Harry ZevenbergenOm 20.00 uur was de officiële opening door de voorzitter van het wijkberaad. Tevens werd toen het boekje ”75 jaar Moerwijk” uitgereikt aan 3 kinderen van de jonge journalisten van Moerwijk.

  Een pracht boekje; vol foto’s en verhalen uit de hele periode.

  Stadsdichter Harry Zevenbergen las daarop een speciaal gemaakt gedicht voor en daarna begonnen diverse optredens van onder andere De Haagse band Kernkoppen (die vroeger Nucleair Family heette), Harry Zevenbergen en de band Snake Charming.

   

   Kernkoppen


   

  In de grote tent trad rond 21.00 uur de zangeres Hind op, die Nederland zal vertegenwoordigen voor het Euro Visie Songfestival. Een liedje heeft ze overigens nog niet, maar het schijnt dat haar vriend Gert-Jan Mulder (Brainpower) dit zal schrijven.

  Ze vertelde dat ze enorm trots maar erg nerveus was dat ze was gekozen voor het songfestival.

   

   Hind


   

  Tijdens de disco die het feest afsloot werd een prijs uitgereikt voor de meest origineel aangeklede persoont. Deze dame had werkelijk een schitterende jurk aan. De voorzitter van Moerwijk en Bonny van der Burg gaven hem aan de gelukkige mevrouw die op het podium werd getild.

   

   winnares mooist geklede persoon

   

  Al met al een geweldige en goed verzorgde feestavond, ook voor mijn dochter die mee was gegaan. Apetrots staat zij met Hind en Kernkoppen op de foto (tja, als je een Hyves pagina hebt, moet je die opvullen hè?).