Natuur/milieu,  Wijknieuws

Ecologische verbindingszone Erasmusweg pracht verloren

Ecologische verbindingszone
Alles is platgewalst, ook de bomen. Weinig meer over van de ecologische verbindingszone

Al dagen ben ik een beetje uit mijn humeur.
Lang genoot ik van “mijn veldje”, voor zolang het er nog was. Ik beken, de laatste tijd kwam ik er niet vaak meer, maar als ik erlangs reed over de Erasmusweg, genoot ik!
Overdags van alle vogels die ik er zag. Zelfs buizerds, fazanten (en zelfs een vos) zagen het als “hun” terrein. ’s Avonds laat, als het donker was, vlogen vleermuizen en zelfs een uil over me heen.
Geen wonder: er was voldoende plek om te schuilen met al die bomen, waarvan de toppen elkaar aanraakten. En niet te vergeten de tuinhuisjes die verlaten waren. Tja, er moest gebouwd worden.

Ecologische verbindingszone
Nieuwbouw bij Ecologische verbindingszone Erasmusweg

Lang lag de nog te bebouwen Erasmuszone braak.
Maar dit jaar gingen de enorme werkwagens resoluut over de velden.
En niet te weinig ook!
Heel het gebied dat bebouwd kan worden is nu kaal. Vanaf de Leyweg tot aan ongeveer de Loevesteinlaan. Alle bomen, dik en dun, moesten eraan geloven.
De ecologische verbindingszone (een ecologische verbindingszone tussen de Uithof en de Rijswijkse Voorden) moet wijken voor nieuwbouw. Naam van dit gebied is Haags Buiten.

Ik snap best, zoals ik al eerder aangaf, dat er gebouwd moet worden. De woningnood is best groot.
Voor wat betreft het gebied waartoe Proeftuin Erasmusveld behoort, zie ik het voor wat betreft de natuur redelijk positief in.
Tenslotte zal dit gebied veel groen bevatten.
Maar waar ik enorm van baal, is dat de laatste jaren zo veel groen in Escamp wordt opgeofferd voor nieuwbouw. De ecologische zone Erasmusveld, de Uithof waar veel nieuwbouw plaatsvindt (en vond) en verderop niet te vergeten Kijkduin.

Ecologische verbindingszone
De tuintjes moeten er nu ook aan geloven.

Mijn vraag is, kan je de zone straks nog wel een ecologische verbindingszone noemen straks. (Met al die “tuintjes” was dat zeker het geval.)
Want welke dieren zullen de enorme transformatie overleven?
Vanzelfsprekend zullen vleermuizen die in winterslaap waren nu sterven: ik kan me haast niet voorstellen dat ze tijdig een nieuw onderkomen hebben gevonden: de boomkap vond plaats in de winter. Gelukkig voor de vogels die nog moeten broeden…
Alle amfibieën die daar leefden: hebben die kunnen vluchten?

Afijn, terug naar een paar feiten.
In 2007 beloofde wethouder Norder in een tweede commissievergadering over de Erasmuszone, dat een 30 tot 50 meter brede strook minimaal gehanteerd zou worden.
Blij was ik hier niet echt mee, maar het was in elk geval beter dan de 10 tot 30 meter: met deze toezegging zou een ecologische verbindingszone redelijk gewaarborgd blijven.

Tot mijn grote schrik wordt deze breedte niet meer consequent aangehouden.
Ik citeer uit het Planuitwerkingskader Haags Buiten Erasmusveld allereerst op pagina 7:
In het kader van het initiatief Haags Buiten wordt tussen de nieuwe woonbebouwing en de Carry van Bruggenhof een zone van gemiddeld 30 m breed als eco-lint ingericht. Deze zone valt deels binnen het projectgebied en deels binnen de openbare ruimte rond de Carry van Bruggenhof. De aanleg van deze ecologische verbindingszone (zowel binnen het projectgebied als het op openbaar terrein gelegen deel ) maakt deel uit van het project.”

Pagina 23:
“Het deel van de ecologische zone op gemeentegrond ligt is 25 m breed. Aangezien het profiel uit gaat van een gemiddelde maat van 50 m betekent dit dat in het projectgebied eveneens een maat van 25 m aan moet worden gehouden. Wel is het denkbaar dat bebouwing vrijer in deze zone wordt geplaatst, waarbij de ecologische zone om de bebouwing heen loopt. In de zone tussen eventuele appartementen kan incidenteel sprake zijn van een parkeerkoffer, mits sprake is van een groene inrichting van deze parkeerkoffers.”

Op dezelfde pagina:
“Aanvullend op de bestaande ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg is in het masterplan een nieuwe ecologische verbindingszone door Erasmusveld voorzien, het zogenaamde “eco-lint”. Voor deze aanvullende ecologische verbinding geldt een minimale breedte van 20 meter voor de realisatie van een kern-mantel-zoom vegetatie in combinatie met een natuurvriendelijke oever. Niet op iedere plaats kan hieraan worden voldaan. Dit betekent dat de zone van het eco-lint een aanzienlijke maat nodig heeft om knelpunten op andere plaatsen te compenseren. De zuidelijk gelegen zone (profiel 2) heeft een gemiddelde breedte van 30 meter om goed te kunnen functioneren.”

En tevens op dezelfde pagina:
“Of een goed functionerende zone kan worden gerealiseerd, is afhankelijk van inrichting van deze zones. Bij het afwijken van de in dit Planuitwerkingskader aangegeven minimale maat dient de initiatiefnemer de inrichtingsvoorstellen nader af te stemmen met de afdeling Openbare Ruimte en Groen van de Dienst Stadsbeheer.”

Positief genoemd kan worden, dat ook sociale huurwoningen gebouwd gaan worden.
Wederom volledig duurzaam, net als Proeftuin Erasmusveld.
De woningen worden niet op het gasnetwerk aangesloten, maar worden verwarmd met warmtepompen.

Ecologische verbindingszone
De paddenpoel is er gelukkig nog….

De ecologische verbindingszone ziet er nu triest uit.
Overal kap, bouwrijp maken van de grond en nieuwbouw, ongeveer over de gehele linie tussen de Zwaardvegersgaarde en de Loevesteinlaan.
Maar wat mij ook frustreerde was dat wat nu nog groen is ernstig vervuild is. Overal rommel zowel in het water als langs het wandelpad.
Een positief punt, waar de amfibieën hun eitjes afzetten, de zogenaamde paddenpoelen, waren nog aanwezig. Gemeentegrond.
Nu hopen en duimen, dat het water niet te ernstig door de nieuwbouw wordt vervuild….

Please follow and like us:

4 reacties

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.