• Wijknieuws

  brand op volkstuincomplex De Vlietzone

  Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

  Volkstuincomplex “Vlietzone” heeft de schok van het moeten wijken voor nieuwbouw op de Erasmuszone nog niet eens verwerkt, of een volgend onheil overkwam een tuinier vanavond.

  Een huisje en tuin wat stond aan de Martinus Nijhoffweg, langs het Wateringse Veld, stond in lichterlaaie.

  Brandweer en politie konden niet voorkomen dat het helemaal uitbrande.

  Aangestoken?

 • Politiek,  Wijknieuws

  Erasmuszone, vervolg

  Even hele drukke dagen achter de rug; onder andere natuurlijk vanwege de Erasmuszone, die afgelopen donderdag in de raad is geweest.

  Helaas, ondanks alle bezwaren van diverse instanties, heeft ook de raad ingestemd met nieuwbouw op deze mooie groenstrook.

  Ik hoop, dat door bezwaar en inspraak veel mag worden behouden!

   

 • Natuur/milieu,  Politiek,  Wijknieuws

  Tweede commissievergadering Erasmuszone

  Woensdag, een grote teleurstelling.

  ’s Morgens was wederom de commissievergadering over de Erasmuszone, de ecologische verbinding, waar ik hier, hier en hier al over schreef.

  In de vorige vergadering was wethouder Norder teruggestuurd om zijn huiswerk over te doen. Hij moest meer communiceren met belanghebbenden (nou ja, eerder gedupeerden) en meer rekening houden met het groen.

   

   

  Erasmuszone
  Inspraak Erasmuszone

   

  Weer mocht er ingesproken worden, en velen maakten daar ook gebruik van.

  Helaas was het resultaat voor mij en velen met mij teleurstellend. De volkstuintjes zullen niet gespaard worden, en bouw mag doorgaan. Dus ook de grote torenflats die gepland staan, die een ecologisch evenwicht enorm zullen ontwrichten.

   

  Positief vond ik, dat in plaats van de 10 tot 30 meter breedte ecologische zone, nu 30 tot 50 meter is beloofd, en misschien kunnen een aantal volkstuincomplexen behouden worden. (Maar dit is geen belofte!).

  Compensatie (financieel) werd toegezegd, evenals dat er gekeken wordt naar een andere plek (maar ook hierbij geldt, zekerheid dat plaats wordt gevonden is er niet).

  Ook zal een stadsecoloog in de armen genomen worden, om de groene zone te herinrichten.

  Hopen dat dit een ecoloog is en geen landschapsarchitect.

  Ook is beloofd om tot samenspraak en inspraak te komen, al heb ik hier (sinds bijvoorbeeld het VCP) geen hoge pet van op.

   

  Ondanks dat wethouder Norder niet zijn belofte heeft gehouden om te communiceren waren zowel Groen Links als de VVD nu voorstander van dit plan. De commotie rond het VCP heeft volgens mij diepe sporen achtergelaten…

  Jammer.

   

  Overigens, tegenstanders waren nog steeds de Haagse Stadspartij, CU/SGP en de S.P.

  Het CDA en D66 onthielden zich vooralsnog.

  Wethouder Norder mag dus ook hier groen vervangen door beton.

   

  Opvallend was zijn opmerking, dat er in de toekomst vaker een wrijving zal komen tussen nieuwbouw en volkstuintjes, zoals in de nabije toekomst in Mariahoeve.

  Iedereen die zo’n tuintje heeft, is dus niet zeker dat hij zijn plaats zal behouden.

   

 • Natuur/milieu,  Wijknieuws

  Commissievergadering Erasmuszone

  Vandaag was een spannende dag.

  Vroeg opstaan, want om 9 uur begon de commissievergadering over de Erasmuszone. Natuurlijk is dit een onderdeel van de hele Structuurvisie Den Haag 2020, maar voor mij een heel belangrijk onderdeel.

  Het plan, wat nog geen zogenaamd Masterplan is, werd besproken in de commissie, waarbij iedereen mocht inspreken. Ook ik had me aangemeld, en liep dus met trillende handen de raadszaal in.

  publieke tribuneGelukkig was dit onderdeel als tweede punt op de vergadering, dus startte vroeg.

  De publiekstribune was enorm vol; de lege plaatsen die je ziet op de foto waren van mensen die klaar stonden in te spreken; wat als eerste begon.

   

  Daarna begon een druk overleg. Veel raadsleden bleken op een aantal punten achter de plannen te staan, behalve het deel wat de ecologische zone en de volkstuintjes betreft. Alleen de PvdA bleef achter alle standpunten staan; wil je de Leyweg en het stadsdeel “oppimpen”, is het niet mogelijk de volkstuincomplexen en een grote scheiding tussen Den Haag Zuidwest en Wateringse Veld in stand te houden. De volkstuintjes konden wel worden verplaatst, maar moesten voor in elk geval een deel weg. Aldus Norder.

   

  NorderOmdat het al half een was, werd gesproken over een tweede overleg. De bezwaren tegen de plannen waren echter zo enorm groot, dat de meeste raadsleden hiertegen bezwaar maakten.

  Alle partijen (zelfs de VVD), met uitzondering van de PvdA, stuurden wethouder Norder “terug naar huis met huiswerk”; op deze manier zouden zij niet akkoord gaan met het plan dus het moest aangepast worden!

  Ik hoop werkelijk van harte, dat de zone kan blijven zoals hij nu is, en zelfs wordt versterkt. Want groen is belangrijk, en Den Haag heeft al erg weinig meer. Ook percentueel gezien ten opzichte van andere grote steden.

  Deze commissievergadering heeft me hoop gegeven; van zoveel kanten is bezwaar gemaakt, ook van politieke partijen waarvan ik het niet had verwacht (wel had gehoopt…).

 • Natuur/milieu,  Politiek,  Wijknieuws

  Erasmuszone

  Hier schreef ik al over de Erasmuszone; een ecologische zone, die door bouwplannen van wethouder Norder bedreigd wordt, met als doel de Leyweg op te pimpen.

  Ik was toen heel boos (nog) maar gelukkig bleek ik niet de enige te zijn die zich er tegen verzet. Bewonersraden, Volkstuinders, wijkberaden, Haags Milieucentrum(HMC) en zelfs politieke partijen zijn druk doende tegengas te geven.

  Vrederust

   

  Woensdag 7 februari was door en met het wijkberaad Vrederust een vergadering belegd met bewonersraden, HMC, (Haagse Bond van) volkstuinders en het wijkberaad Vrederust. Ook PVDA lid Gerard Verspuij was aanwezig. In deze bespreking werd opgeroepen naar de commissievergadering te gaan aanstaande woensdag en daar gebruik te maken van het recht op inspraak. Hoe meer mensen dit doen, hoe minder de politiek hier omheen kan!

   
  volkstuincomplex

  Vandaag werd op volkstuincomplex Zonnegaarde (geweldig verzorgd overigens!) een werkbezoek gehouden met HMC, (Haagse Bond van) volkstuinders, bewonersraad Wateringse Veld. en raadsleden. De SGP/CU, D66, CDA, Groen Links, SP en de HSP waren vertegenwoordigd. Omdat de PVDA fractie niet aanwezig kon zijn, was die vorige week al geweest.

  Sommige verhalen raakten me diep. Tuinders, waarvan door aankoop van de grond (nu al! Terwijl het plan nog niet eens door de raad is aangenomen) de huur van hun grond was opgezegd per eind december 2006 en vertrokken waren. En dat terwijl steeds was gezegd dat zij nog jaren konden blijven!

  Sommigen hadden dus een huisje geplaatst van bedragen waar ik van duizel (15 duizend euro…).

  oudste huurder volkstuintjeZe mochten dat meenemen of laten staan…

  Een volkstuincomplex had de garantie gekregen dat zij nog 25 jaar mochten huren (tot eind 2024). Natuurlijk was er een “ontsnappingsclausule”, maar die zou alleen in stringente gevallen gebruikt worden.

  Op het kleine fotootje de oudste gebruikster van een volkstuintje; zij is 90 jaar!

  Ook zij zal moeten vertrekken…. 

   

  De volkstuincomplexen zorgen niet alleen voor het in stand houden van de ecologische waarde, ook hebben zij een sociale functie. Vaak worden er –ook voor buitenstaanders!- activiteiten georganiseerd als bingo, bloemschikken, kaarten en snoeicursussen. Ook worden regelmatig ouderen uit een verzorgingstehuis opgehaald om hun een leuke dag te geven.

   

  Door het HMC werden een aantal stellingen naar voren gebracht, waarom het een slecht plan was, en waarin werd duidelijk gemaakt dat een onjuiste procedure was gevolgd door Norder.

  Vreemd is bijvoorbeeld, dat op het te bebouwen stuk duinwaterleiding is gevestigd. Als er veel waterdruk nodig is in Den Haag Zuidwest wordt daar een pomp in werking gesteld, zodat de druk niet wegvalt. Dat gebeurt dus dagelijks! Zou dat dan als er meer huizen staan, ineens niet meer nodig zijn?

  Ook nu werd weer benadrukt met zoveel mogelijk mensen naar de vergadering te gaan en je inspraakrecht te gebruiken.

   

  De raadsleden waren het eigenlijk met alle stellingen van het HMC eens. Wethouder Norder zal zeker tegengas krijgen! Ik hoop van harte dat het plan geen doorgang vindt!

   

  Overigens wat lees ik op AD/HC?!

  Den Haag claimt veel te investeren in de natuur in de stad. Hagenaars zouden meer gebruik kunnen maken van parken en groen, zo vindt het (demissionaire) stadsbestuur. Vandaar deze prijsvraag over de natuur om de hoek.

  Nou breekt mijn klomp!!!