• Natuur/milieu,  Wijknieuws

  Versmalde Erasmuszone verandert

  Zicht vanaf de Erasmuszone op Wateringse Veld: vroeger was er alleen groen

   

  Vaak schreef ik over de Erasmuszone: een ecologische verbindingszone tussen de Uithof en de Rijswijkse Voorden.
  In 1997 wilde Norder hier nieuwbouw plegen, om het Wateringse Veld te verbinden met Den Haag. Dit gebeurde ondanks inspraakrondes en bezwaren en is nog steeds in volle gang.
  Als je er nu loopt, zie je voornamelijk huizen en flatgebouwen, in tegenstelling tot het prachtige groene polderlandschap waar ik toen ik in de Cannenburglaan woonde al van genoot.
  Toch moet ik ook iets positiefs vermelden.

 • Historie,  Stadsnieuws

  Binnenhof en omgeving niet op de voorlopige lijst Unesco werelderfgoed  Hoe graag had ik gezien dat na een motie van de HSP, dat unaniem werd aangenomen, het Binnenhofcomplex en omgeving op te laten nemen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.
  Helaas, het mocht niet zo zijn; Willem van Oranje lijkt mistroostig te kijken naar alle hoogbouw die de prachtige skyline voor mijn gevoel verpest op deze plaats.
  Alles torent boven de Middeleeuwse gebouwen heen; jammer.
  Ik ben echt geen expliciet tegenstander van hoogbouw, maar wel op de juiste plaats. Bij zulk een mooi en oud gebied vind ik het niet passen.

  Uit het rapport van de commssie voorlopige lijst Unesco werelderfgoed kan je de reden lezen, waarom het Binnenhofcomplex Den Haag en omgeving niet worden opgenomen:

 • Historie,  Stadsnieuws

  Resten van de laatmiddeleeuwse boerderij Groenesteijn opgegraven

  Archeologische vindplaats aan Gaslaan

  Archeologen van de gemeente Den Haag hebben op het terrein van het Mondriaan College aan de Gaslaan de resten van de laatmiddeleeuwse boerderij Groenesteijn opgegraven.

  Tijdens de sloop van de school bleek, dat de resten van de boerderij uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven en is besloten tot een verder onderzoek en inventarisatie van het gebied. 

  Tijdens de opgravingen stuitte men op een oude sloot, die waarschijnlijk het gebied verkavelde, waarin oude resten van gebruiksvoorwerpen terug werden gevonden, zoals een specifieke schoen. Hieruit bleek, dat dit gebied al in de 15e eeuw werd gebruikt. 

    

  Oudste deel van de boerderij

    

  De oudste overblijfselen van de boerderij zelf komen uit de tweede helft van de 17de eeuw. Uit deze periode zijn de bakstenen funderingen van het woon- en stalgedeelte van de boerderij opgegraven. Hiertoe behoort ook een kelder of opkamer waar zuivelproducten zoals melk en kaas bewaard werden.  

  Zo’n 150 jaar later, eind 18de eeuw, werd de oude 17de-eeuwse boerderij grotendeels gesloopt en heeft men een nieuwe boerderij met een vrij grote stalschuur dichter bij de huidige Gaslaan gebouwd.

  In de fundamenten zijn veel grote bakstenen (kloostermoppen) gebruikt, vermoedelijk afkomstig van het nabijgelegen kasteel Westerbeek dat in 1794 grotendeels gesloopt werd.

  Boerderij Groenesteijn werd omstreeks 1874 voorafgaand aan de bouw van het gelijknamige weeshuiscomplex gesloopt. Lees ook hier (klik) over de geschiedenis en achtergrondinformatie van dit weeshuis en gebied.

   

  Waterafvoer

   

  De “glasbak”  die je op de foto ziet, is hoogstwaarschijnlijk een afvoer voor het water van dit weeshuis.

  Omdat zoveel onderzocht kon worden, zal men nog tot volgende week dinsdag bezig zijn, langer dan in eerste instantie was gepland.

  Daarna zal het geheel helaas verdwijnen; op dit terrein moet geheid worden voor de bouw van nieuwe huizen, waardoor alle resten vernietigd zullen worden.

  Wel is dan alles gefotografeerd, resten verzameld en geïnventariseerd waardoor het op deze manier toch op een bepaalde manier “bewaard” blijft.

   

  Leuk om even daar tussen rond te mogen lopen; zij het op afstand. Tijdens de rondleiding ging het werk gewoon door; veel tijd was er natuurlijk ook niet meer om het gebied te onderzoeken.

  Mooi om te zien en bijna voor te stellen, hoe men vroeger leefde; de uitleg die door de meneer van de dienst Stadsbeheer (archeologie) op de film onderaan gegeven werd, was ook heel verhelderend!

  Wethouder Baldewsingh liet zich ook informeren

   

   

  volledige schedel van een koe

   

  Een van de vondsten die hij toonde was het skelet (op de foto de schedel) van een rund. Onderzoek moet uitwijzen hoe oud het dier was en misschien zelfs hoe en waarom hij is gestorven.

   

  deel hooischuur met initialen

  Wethouder Baldewsingh liet zich ook uitgebreid informeren, waarbij hij zelf ook diverse foto’s maakte.
  Ook toonde hij een deel van een paal van een hooischuur. De oorspronkelijke paal was 4 meter lang, maar is in stukken gezaagd. De initialen, waarschijnlijk van de maker!, staan er ingegraveerd. Op de plaats waar we werden ontvangen was deze opgegraven.

  De paal is van grenen en komt waarschijnlijk uit Duitsland.

  Aan de hand van de jaarringen zal blijken, hoe oud de boom was, dus uit welke periode de hooischuur zal zijn geplaatst.

   

   Wil je de plaats ook zelf eens bekijken?

  Dat kan!

  Helaas alleen morgen (vrijdag) tussen 10.00 en 16.00 uur.

  Onder begeleiding kan je de resten van de oude boerderij en het weeshuis met eigen ogen bekijken; echt indrukwekkend!

  Meer foto’s? Klik hier.   

  Hieronder een interview met een van de archeologen die daar werkten bij de opgraving en ons rondleidde.

   

  [youtube=//www.youtube.com/watch?v=lCW5I60z9Hg&eurl=//www.haagsallerlei.nl/content/view/8996/Resten_van_de_laatmiddeleeuwse_boerderij_groenesteijn_opgegraven]

 • Natuur/milieu,  Wijknieuws

  Erasmuszone


  Woest was ik toen ik het bericht las, dat wethouder Norder weer een stuk groen wil opofferen voor woningbouw.
  In Den Haag Zuid-West is een groenzone, een ecologische verbindingszone tussen de Uithof en de Rijswijkse Voorden. Het wordt de Erasmuszone genoemd, en loopt langs de Erasmusweg.
  Als je langs deze strook wandelt, zie je de prachtigste dieren; vlinders, kevers, libellen, prachtige vogels (gewone maar ook zilverreigers, buizerds en ijsvogels), padden en ga zo maar door.
  In het water vissen, kikkers en salamanders.
  Langs het water het mooiste onkruid, prachtige bomen zoals knotwilgen; kortom in de stad een prachtige strook, al is die soms smal.