Overweging

Transparantie en openheid, of hoe houden we iedereen zoet?

Het jaar is amper begonnen en ik maak me nu al druk.
Druk en ongerust.
Niet dat ik het niet al had vermoed; wie anders dacht was wel heel goed van vertrouwen….


We moeten nog maar zien of we de lening aan Griekenland, waarvan De Jager stellig wist dat deze terugbetaald zou worden, volledig terugzien. Oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank zegt in een interview met Het Financieele Dagblad, dat de kans groot is dat de eurolanden, waaronder dus Nederland, een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven. Nederland heeft tot nu toe 4,7 miljard aan Griekenland geleend en daar komt nog een nieuwe lening (van de eurolanden) bij.
Het feit dat Nederland de lening niet terugkrijgt is niet wat me boos maakt.
Wel het gejok en gekontendraai van dit kabinet.
Werd in het vorig kabinet deze ‘rol’ Wouter Bos toebedeeld, nu kan je toch wel stellen dat deze dames en heren er ook een sterk staaltje van weten laten te zien.

Een ander voorbeeld van ‘voorbeeldig’ gedrag (en excuses voor mijn cynisme).
De aanstelling van de nieuwe ‘onderkoning’ Donner. Hoe geweldig is deze sollicitatieprocedure verlopen? Hoe transparant is deze benoeming tot stand gekomen? Nee, alles is correct verlopen aldus Rutte en er was geen sprake van achterkamertjespolitiek.

Het Persoons Gebonden Budget.
Zou er niet toegezien worden, dat niemand tekort gedaan zou worden?
Maar ik lees dat Veldhuizen zal nooit haar belofte kunnen waarmaken dat niemand tussen wal en schip beland.
Echter zij zegt alert te blijven.
Ik moet het nog zien…..

Nog even terugkomend op bezuinigingen en De Jager; in november zei hij dat verdere bezuinigingen pas in 2013 of 2014 op zijn vroegst nodig zouden zijn.
In december gingen al vele geruchten dat wegens de dreigende recessie er dit jaar hoogstwaarschijnlijk al miljarden extra bezuinigd  moeten gaan worden, welke niet zijn opgenomen in de eerdere bezuinigingen. De plannen gaan om:
– Begin maken van afschaffing hypotheekrenteaftrek
– Eerder invoeren van de verhoging van de AOW leeftijd
– WW verkorten
– Meer eigen bijdrage in de zorg
– Aanpassen ontslagrecht
– Bezuinigingen Defensie (JSF project uitstellen)
– Bezuinigingen Ontwikkelingshulp (vanzelfsprekend; Wilders moet ‘te vriend gehouden worden’ en is noodzakelijk voor doorvoering van verdere bezuinigingen)

Het JSF; het brokkelt letterlijk en figuurlijk uit elkaar.
Miljarden zijn en worden verspild. Ik lees dat het onderdeel is van de nieuwe bezuinigingsronde, maar in hoeverre zal dit kabinet er ‘zijn vingers aan branden?’

Kunduz… de politietrainingsmissie, die door kon gaan dankzij Sap na haar ‘Torentjesoverleg’ met Rutte.
Er zou niet gevochten worden; het zou alleen gaan om agenten te trainen. Hoe is dat mogelijk in een oorlogsgebied? Alleen civiele taken uitvoeren als je wordt aangevallen is geen optie.
Hillen maakte het nog bonter toen hij in een interview in Vrij Nederland stelde dat de missie in Kunduz vooral militair van aard is.
Zijn uitspraak (lees blunder) moest hij onder andere van Sap terugnemen; maar wat is waarheid?

Natuurlijk heb ik veel meer zaken waar ik me zacht gezegd druk over maak, zoals LSV, Wajong, Sociale Werkplaatsen, ww en verplicht verhuizen, natuurwanbeleid van Bleker waar zelfs internationaal kritiek op is, scherpere tweedeling tussen rijk en arm, en de absurde bonussen van bijvoorbeeld banken -zeker na alle staatssteun. En waar ik ook me erg bezorgd om maak is het constante niet daadwerkelijk handelen door dit kabinet om noodzakelijke ingrepen te doen om op deze crisis adequaat in te spelen.
Ik besef terdege, dat ingrepen gedaan moeten worden. Ik besef terdege, dat deze pijn zullen moeten doen. Maar ik vind dat ze niet ten koste van de zwaksten in de samenleving mogen gaan. En ik baal dat om deze coalitie te behouden (want daar lijkt het op) ingrepen en daadkracht worden nagelaten. Men wil ‘blijven zitten’ en danst maar wat om elkaar heen. Het lijkt alsof Wilders iedereen in de tang heeft. ‘Als dit gebeurt, dan trek ik de stekker eruit’, blijft hij brullen; en de kudde gaat weer grazend verder zonder een pad te bewandelen dat misschien pijn doet maar niet eindigt in een afgrond….
De economie krijgt geen juiste impuls; men laat alles maar wat aanmodderen, ten koste van werkgelegenheid en de gewenste opleving. Het pluche zit te lekker.

Toch wilde ik toch op een vreemde en tegelijkertijd positieve manier eindigen.
Een paar regels uit de kersttoespraak van de Koningin; aangezien deze erg slaat op de huidige tendens in ons land en ik vind dat buiten de vele negatieve kritiek die zij heeft gehad van onder andere Wilders die zich afvroeg of de koningin ‘stiekum’ lid was geworden van GroenLinks zij enorm zinnige uitlatingen heeft gedaan.
Natuurlijk kan je zeggen dat zij makkelijk praten heeft; maar beter is als iedereen zijn eigen verantwoording neemt in dat stukje wat hij of zij kan ‘de wereld te verbeteren’.
Elke druppel is een stukje oceaan.

“Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in óns land. Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde.”
“Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen méédelen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang.”
“Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid.”
“Mahatma Gandhi zei eens: “De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.”Please follow and like us:

7 reacties

 • Frances van Rijn

  En dan vergeten we ook nog de pensioenen die d.m.v. premieverhoging of verlaging van het pensioen aan de beurt komen….

  Voor wat betreft de ontwikkelingssamenwerking zou ik persoonlijk inzetten op het creeeren van banen door het bedrijfsleven in deze landen i.p.v. de kraan open zetten op kosten van de belastingbetaler. Maar daar zijn de corrupte regeringen/kerken in die landen natuurlijk geen voorstander van en uiteraard ook niet de kunstmatig tot stand gekomen en gehouden organisaties in Nederland! Banen, banen, banen (zoals Rutte onlangs ook tegen Obama zei) zijn de oplossing, met wat hulp je eigen broek kunnen ophouden.

  En voor Nederland geldt: de broekriem een gaatje strakker zetten…

  “Elke druppel is een stukje oceaan”!

 • Geertje

  @Frances; inderdaad, de pensioenen. Maar vergeet ook niet de AOW.
  Hoe schrijnend vind ik het, dat ik tegenwoordig steeds meer ouderen (en dan bedoel ik echt heel oude mensen) zie werken, terwijl ze al met pensioen zijn, omdat ze simpelweg niet rond kunnen komen!
  Aan de ene kant, als ze dat nog kunnen, mooi! Maar tegelijkertijd is het mijns inziens een soort ‘concurrentievervalsing’ voor de jongeren die werkloos zijn. AOW-ers zijn goedkoper en vele jongeren willen dolgraag aan de slag!

 • Frances van Rijn

  Langzamerhand worden er maatregelen ingevoerd, die het werken door ouderen boven de 58 jaar minder aantrekkelijk maken (arbeidskorting en doorwerkbonus worden vervangen door minder aantrekkelijke regelingen). En ook de kosten van de kinderopvang maken dat een aantal vrouwen stopt met werken. Dit jaar stoppen de eerste babyboomers met werken. Men spreekt over ruim 800.000 vacatures in 2012. Al met al denk ik dat de jeugd genoeg mogelijkheden heeft om aan de slag te komen (zeer zeker in de zorg- en welzijnssector). En dat hoop ik ook echt, want het is niet makkelijk voor de jeugd om tegenwoordig “huisje, boompje, beestje” voor elkaar te krijgen.

  V.w.b. de AOW. De verhoging (‘n fooi) dekt uiteraard niet de verhogingen. En als je alleen een AOW-tje hebt, is het afzien. Ik hoorde net op de radio dat het weer “normaal” wordt dat men bij “familie” aanklopt voor steun.

 • Geertje

  @Frances,
  Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik zie het anders om me heen.
  Mensen worden opgescheept met torenhoge onkosten door onbetaalbare hypotheken en onverkoopbare huizen. Zij zullen dus eerder in makkelijke kinderopvang (familie/buren/vrienden) hun heil zoeken met alle problemen van dien.
  Vanaf dit jaar zullen weer vele ontslaggolven komen. Deels aangekondigd (neem het UWV), deels door faillissementen die zeker plaats gaan vinden.
  Bezuinigen geeft minder koopkracht.
  Daarbij door onder andere het Schengen akkoord zullen werkgevers eerder goedkopere krachten in dienst nemen dan dure. De MOE-landers zijn tenslotte goedkoop!
  In de vacaturebanken zie je ook dat de meeste werknemers gezocht worden in stagiairekrachten of hele jonge mensen.
  Nee; optimistisch ben ik echt niet!

 • Frances van Rijn

  Ik ben zeker niet optimistisch, maar voor de jeugd zie ik toch (nog) wel kansen. Ook ik voorzie grote problemen voor de huizenbezitters. Het piramidespel is afgelopen en degenen die nu een koophuis – in de verkoop – hebben, komen vaker in de problemen (tophypotheek, aflossingsvrije hypotheek, waardevermindering, restschulden). Ook het op termijn terugbrengen van de WW-duur naar 1 jaar, zal huizenbezitters die te maken krijgen met ontslag in grote paniek brengen. Nee Gera, ik zie ook veel zekerheden om mij heen verdwijnen. Hoe ik over MOE-landers denk (vooral in het prachtige recreatiegebied De Uithof), is jou wel bekend (ik heb pas nog een reacie geschreven bij de Haagse Stadspartij daarover). En na verloop van tijd zijn de MOE-landers, althans voor de gemeenten die de uitkering na 1 jaar moet verschaffen – ook niet meer goedkoop. Niet voor niets wil men deze termijn opschroeven naar 5 jaar. Ik dacht ook nog aan de huurliberalisatie, ook niet echt fijn dat je merkt dat de “nieuwe buurman” behoorlijk meer huur moet gaan betalen dan dat jij moet…Het zal het verhuizen niet stimuleren.

 • Geertje

  De enige kans voor wat betreft de werkgelegenheid (en dus een gezondere economie) zie ik stimuleren (dus investeren) van werk. Dan moet het tekort maar verder omhoog; de beoogde bezuinigingen verlagen ons financieringstekort mijns inziens echt niet op deze wijze.
  Ook de banken mogen sneller over de brug komen met leningen aan bedrijven die kansrijk zijn.
  Ook overheden, zowel de lokale als nationale moeten daarop toezien.
  Koopkracht moet redelijk behouden blijven. En dan zeg ik echt niet dat het zo ‘rijk’ moet als het was. Maar ik voorzie grote armoede als de maatregelen zich op deze wijze doorzetten zeker ten aanzien van zwakkeren en mensen die nu op straat komen te staan.
  We moeten inderdaad de broekriem wat strakker aantrekken; zoals we de laatste decennia met alles om zijn gegaan is niet best. Deze weggooimaatschappij kan gewoonweg niet behouden blijven. We moeten ons inzetten voor een duurzamer samanleving (in elk opzicht).
  Daarom haalde ik ook de Kersttoespraak aan.
  Respect voor zowel de natuur, als onze naaste, maar ook ten aanzien van waarden en normen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.