• Wijknieuws

  Kick Off Rolmodellen


  De Kerstdagen zijn weer voorbij en iedereen kijkt nu vooruit naar Oud en Nieuw, dus een ideaal moment voor deze blog.
  Op 23 december was de Kick Off Rolmodellen.
  Hier schreef ik er onder andere al over; deze activiteit had dank zij het succes de belangrijkste veiligheidsprijs in Nederland namelijk de Hein Roethofprijs gewonnen.

  Sinds Oud en Nieuw 2008/2009 zijn buurtbewoners van Bouwlust/Vrederust (rolmodellen), sportverenigingen, sportscholen, moskeebezoekers en besturen, gemeente, wooncorporaties, politie, gestart met de aanpak van overlast veroorzaakt door grote groepen jeugd van honderden jongeren of meer, gedurende de jaarwisseling in de wijken Bouwlust en Vrederust. In eerste instantie namen 84 bewoners deel, vorig jaar maar liefst 263 die de politie in het handhaven van de openbare orde en veiligheid assisteerden. Het effect was enorm! Er was nauwelijk meer overlast en de jaarwisseling verliep gezellig en kalm.
  Tijdens de nacht verminderde de overlast (vechtpartijen, intimidaties, bedreigingen, autobranden, enorme schades zowel materieel als immaterieel) met een factor 10.

 • Natuur/milieu,  Politiek,  Wijknieuws

  Erasmuszone

  Hier schreef ik al over de Erasmuszone; een ecologische zone, die door bouwplannen van wethouder Norder bedreigd wordt, met als doel de Leyweg op te pimpen.

  Ik was toen heel boos (nog) maar gelukkig bleek ik niet de enige te zijn die zich er tegen verzet. Bewonersraden, Volkstuinders, wijkberaden, Haags Milieucentrum(HMC) en zelfs politieke partijen zijn druk doende tegengas te geven.

  Vrederust

   

  Woensdag 7 februari was door en met het wijkberaad Vrederust een vergadering belegd met bewonersraden, HMC, (Haagse Bond van) volkstuinders en het wijkberaad Vrederust. Ook PVDA lid Gerard Verspuij was aanwezig. In deze bespreking werd opgeroepen naar de commissievergadering te gaan aanstaande woensdag en daar gebruik te maken van het recht op inspraak. Hoe meer mensen dit doen, hoe minder de politiek hier omheen kan!

   
  volkstuincomplex

  Vandaag werd op volkstuincomplex Zonnegaarde (geweldig verzorgd overigens!) een werkbezoek gehouden met HMC, (Haagse Bond van) volkstuinders, bewonersraad Wateringse Veld. en raadsleden. De SGP/CU, D66, CDA, Groen Links, SP en de HSP waren vertegenwoordigd. Omdat de PVDA fractie niet aanwezig kon zijn, was die vorige week al geweest.

  Sommige verhalen raakten me diep. Tuinders, waarvan door aankoop van de grond (nu al! Terwijl het plan nog niet eens door de raad is aangenomen) de huur van hun grond was opgezegd per eind december 2006 en vertrokken waren. En dat terwijl steeds was gezegd dat zij nog jaren konden blijven!

  Sommigen hadden dus een huisje geplaatst van bedragen waar ik van duizel (15 duizend euro…).

  oudste huurder volkstuintjeZe mochten dat meenemen of laten staan…

  Een volkstuincomplex had de garantie gekregen dat zij nog 25 jaar mochten huren (tot eind 2024). Natuurlijk was er een “ontsnappingsclausule”, maar die zou alleen in stringente gevallen gebruikt worden.

  Op het kleine fotootje de oudste gebruikster van een volkstuintje; zij is 90 jaar!

  Ook zij zal moeten vertrekken…. 

   

  De volkstuincomplexen zorgen niet alleen voor het in stand houden van de ecologische waarde, ook hebben zij een sociale functie. Vaak worden er –ook voor buitenstaanders!- activiteiten georganiseerd als bingo, bloemschikken, kaarten en snoeicursussen. Ook worden regelmatig ouderen uit een verzorgingstehuis opgehaald om hun een leuke dag te geven.

   

  Door het HMC werden een aantal stellingen naar voren gebracht, waarom het een slecht plan was, en waarin werd duidelijk gemaakt dat een onjuiste procedure was gevolgd door Norder.

  Vreemd is bijvoorbeeld, dat op het te bebouwen stuk duinwaterleiding is gevestigd. Als er veel waterdruk nodig is in Den Haag Zuidwest wordt daar een pomp in werking gesteld, zodat de druk niet wegvalt. Dat gebeurt dus dagelijks! Zou dat dan als er meer huizen staan, ineens niet meer nodig zijn?

  Ook nu werd weer benadrukt met zoveel mogelijk mensen naar de vergadering te gaan en je inspraakrecht te gebruiken.

   

  De raadsleden waren het eigenlijk met alle stellingen van het HMC eens. Wethouder Norder zal zeker tegengas krijgen! Ik hoop van harte dat het plan geen doorgang vindt!

   

  Overigens wat lees ik op AD/HC?!

  Den Haag claimt veel te investeren in de natuur in de stad. Hagenaars zouden meer gebruik kunnen maken van parken en groen, zo vindt het (demissionaire) stadsbestuur. Vandaar deze prijsvraag over de natuur om de hoek.

  Nou breekt mijn klomp!!!