• Politiek,  Stadsnieuws

  Defensie in actie tegen bezuinigingen


  Vandaag voerde defensie actie tegen de aangekondigde bezuinigingen.
  Ruim 6000 militairen en burgerpersoneel waren bijeen op het Koekamp; één grote mensenmassa waar je ook keek.
  Velen waren uit heel het land met bussen gekomen, waar de landelijke actiedag met een mars begon.

 • Politiek,  Stadsnieuws

  Defensie voert actie tegen bezuinigingen

  Foto: Richard Mulder  Personeel van Defensie heeft vandaag geprotesteerd tegen de bezuinigingen en de gedwongen ontslagen die op stapel zijn.
  Bij de Frederikskazerne en de Beatrixkazerne werden vanmorgen eerst flyers uitgedeeld.
  Vanmiddag vanaf vier uur vond op het Plein een protestbijeenkomst plaats, waarbij een petitie werd aangeboden aan de Kamercommissie van Defensie.

 • Mens/Maatschappij,  Wijknieuws

  MADD-dagen in Florence Het Gulden Huis

   

  Elk jaar worden de MADD (Make A Differrence Day) dagen georganiseerd.

  Dit zijn de dagen waarop iedereen wordt uitgenodigd kennis te maken met vrijwilligerswerk.

  Dit jaar vonden die op 20 en 21 maart plaats.

  Veel mensen, waaronder ook leden van het Koninklijk Huis en ministers dragen hun steentje bij.

  Zo ook in onze wijk.

  In Florence, ‘Het Gulden” Huis stonden deze dagen in het teken van de dieren.

  Zowel vrijdag als zaterdag ging een groep mensen (natuurlijk mede onder begeleiding van vrijwilligers) naar Diergaarde Blijdorp.

  In het verpleeghuis zelf waren ook een hoop activiteiten georganiseerd, zoals kijken naar een dierenfilm met een drankje en popcorn.

 • Mens/Maatschappij,  Stadsnieuws

  Parachutespringen om extra aandacht voor Veteranendag te vragen

  Parachute

  Vrijdag 27 juni werden vier parachutisten gedropt vanuit een Lynx helikopter van de Koninklijke marine boven de Hofvijver.

  De bedoeling was extra aandacht te vragen voor Veteranendag 2008 .

   

   anjers

   

  Natuurlijk ontbrak ook op deze dag de witte anjer hier en daar niet.

  Flyers voor de Veteranendag werden aan het publiek uitgedeeld.

  De para’s vormden een bijzondere combinatie van drie springers van het Korps Mariniers en een para van de Defensie Topsport Selectie.

   

   hoog zweven boven de Hofvijver

   

   

  landen in het water 

   

  waden naar de kant

   

   

  Drie parachutisten zweefden de Hofvijver in en nadat even door mariniers in een boot was gecheckt of alles in orde was, liepen ze met hun scherm naar de kant.

   

   precies op het ponton

   

  De vierde parachutist zweefde perfect op het ponton dat al van tevoren in de Hofvijver was neergelegd.

   

   roeien naar de kant

   

  Al leek het op de site van Veteranendag of ze allemaal op het ponton zouden landen, dit zou door de grootte van de valschermen onmogelijk zijn.

  Een marinier vertelde me, dat het eigenlijk de bedoeling was, dat drie in de vijver en een (praktisch tegelijkertijd) op het ponton zou landen.

  De wind was echter zo sterk, dat het mijns inziens al een wonder was, dat de sprongen doorgingen!

   

   voeten bezeerd

   

  Helemaal goed is het helaas niet afgelopen; de parachutist die op het ponton was geland, was even later uitgegleden, en moest naar het ziekenhuis omdat hij zijn voet had bezeerd.

  Hij werd dan ook met de boot naar de kant geroeid.