Gezondheid,  Overweging

Kinderen moeten voor ouders zorgen

Ouderen die veel zorg nodig hebben: hoe correct te helpen?

 

‘Kinderen moeten meer helpen bij de verzorging van hun zieke ouders, zo kan de zorg betaalbaar blijven.’ Dat zegt Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid in interviews bij Pauw en Witteman en de AD/Haagsche Courant, zo lees ik op Omroep West.
Hiermee reageert Van Rijn op de omstreden bezuinigingen op de thuiszorg. De gemeente Den Haag heeft hier vorig jaar fel tegen geprotesteerd.
Volgens Van Rijn zijn er wel veel mantelzorgers, maar die stoppen als er professionele hulp komt. De staatssecretaris gaat later deze maand op werkbezoek bij de thuiszorg in Den Haag.


Was er niet een vrij recent onderzoek waarin werd gesteld dat de vergrijzing niet de oorzaak is van de explosieve stijging van de kosten in de zorg? Deze ontwikkeling verklaart namelijk maar 15 procent van de kostentoename. Volgens Nyfer moet de oorzaak eerder gevonden worden in het huidige zorgstelsel dat zorgaanbieders zou aanzetten tot het maximaliseren van omzet en productie.

Dat kinderen meehelpen in de zorg van hun ouders vind ik op zich geen slechte zaak.
Tenslotte weet jij als het goed is als kind het beste wat goed is voor je ouders (en omgekeerd).
Echter, dit gaat beslist niet in alle gevallen op!
De zorg zelf is al helemaal uitgekleed ten aanzien van ouderen (ik spreek nu uit persoonlijke ervaring).
Vaak is hij ronduit slecht te noemen in Den Haag, zeker de thuiszorg. Ongekwalificeerde verzorgers, of verzorgers die er helemaal niet (meer) in dienst horen te zijn omdat ze in de loop van de jaren incompetent zijn geworden.
Keer op keer andere werknemers, die niet weten hoe iemand te benaderen.
Thuiszorg die ondermaats is (ik zal maar niet zeggen wat wij hebben moeten doen bij onze (schoon) moeder toen zij al zorg had!). Of te laat wordt ingezet, waardoor ouders nog later of te laat de juiste zorg krijgen.
En wat te denken van de steun en begeleiding van de mantelzorgers? Als deze er uberhaupt al is!
Hoeveel kinderen gaan niet emotioneel eraan onderdoor? Is mishandeling niet één van de gevolgen hiervan? De té grote druk die op een kind wordt gelegd?
Heeft een ouder, of ouders, meer dan één kind, wie neemt de verzorgende taak op zich? Is dat (zoals ook bij vrijwilligerswerk) niet vaak hetzelfde kind? De anderen onttrekken zich vaak, waardoor de druk nog groter wordt.
Maar, als de kinderen een druk gezin hebben, valt hun te verplichten ook nog eens voor hun ouders te moeten zorgen?
Met daarbij, alle regelingen die in onze cultuur helemaal niet zijn ingesteld op zorg voor ouders. Neem bijvoornbeeld de extra lasten die kinderen krijgen als ze hun ouders in huis nemen: voordeurdelers, nadelen bij testament en extra hypotheeklasten bij overlijden: in de media is hierover al vaak bericht.

Dan de zorg in de vele (en dan echt niet alle!!!!!) verpleeghuizen. Kan deze ook niet ondermaats genoemd worden?
Tal van voorbeelden zijn de afgelopen tijd in de media uitgelicht.

Moeten de kinderen betalen voor de zorg van hun ouders?
Is dit niet een belachelijk idee?
Iedereen betaalt zich al krom aan ziektenkosten. De ouderen hebben in de periode dat zij werkten ook veel betaald hieraan. Waarom moeten anderen dan nu de dupe worden van een verkeerd ingeschat doorgevoerd beleid van de overheid?
Het hele ziektekostenbeleid is een verkeerd georganiseerde instantie geworden, waarin de vrije markt het keer op keer duurder maakt.
Nooit hadden de kosten zo hoog hoeven te worden.
Is het eigenlijk niet al belachelijk te realiseren, dat bestuurders van zorgaanbieders een dergelijk hoog inkomen krijgen, terwijl zij een dienstverlenende functie hebben???

Geef de ouderen toch een mooie laatste dag.
Willen kinderen helpen bij de laatste jaren, geef ze die kans maar begeleid ze!
En zorg, dat de zorg passend, voldoende, liefdevol en correct is.
Het zou een boel leed voorkomen.

Please follow and like us:

7 reacties

 • Frans

  De “hulp”verlening wordt betaald naar het aantal verrichtte handelingen.
  Als je er dus voor zorgt, dat je dat uit hun handen haalt, dan stort de boel vanzelf in elkaar.
  Inderdaad, meer kinderen inzetten, maar dan wel allemaal, zodat die vermarktte bureaus zonder inkomsten komen te zitten.
  En die Hoogervorst op laten pakken, zodat die zich voor dat op te richten zorgtribunaal mag verantwoorden.

  //www.denhaagtekijk.nl/Zorgkosten_25_procent/Zorgkosten_25_procent.htm

  De rechterlijke macht krijgt het druk.
  Een zorgtribunaal
  Een welzijnstribunaal
  Een VCP tribunaal
  Een Euro tribunaal
  Vul maar aan.

 • Frans

  En we hoeven helemaal niet zielig te doen voor die medewerkers die dan zonder baan komen te zitten, want die worden over het algemeen zo slecht betaald, dat een uitkering vaak zelfs een aanzienlijke inkomstenverbetering is.

  //www.denhaagtekijk.nl/loon_uitkering_aug_juli_2012/bijstandsgerechtigde_spekkoper_2012.htm

  De gemeente Den Haag betaald 23,60 per uur voor thuiszorg en de medewerkers worden afgescheept met 9,02 per uur.

  //www.denhaagtekijk.nl/reserve_aug_2012/Haagse_SP_zorgkosten_sept.htm

 • Frances van Rijn

  Met interesse je artikel zitten lezen; een reactie. In Nederland hebben we drie potjes waar zorg uit wordt gefinancierd: WMO, AWBZ en Ouderenzorg. Neem bijv. het voornemen om de AWBZ op de schop te willen nemen (dat gebeurt natuurlijk al). De AWBZ bedoeld voor langdurige, niet te verzekeren, zorg waar steeds meer andere zorgactiviteiten van betaald worden. De AWBZ waarvoor wij premie afdragen. De AWBZ waar circa 30 miljard premie van binnenkomt. De AWBZ die afgeroomd wordt tot circa 13 miljard! Onze premie, die op een solidaire wijze zou moeten worden gebruikt voor mensen die langdurige zorg behoeven, wordt afgeroomd. Ik denk dat als het gehele bedrag van 30 miljard aan premie gebruikt wordt voor de langdurige zorg er bijv. voldoende goede en menselijke zorg mogelijk zou zijn voor iedereen. En dan maar zeggen dat er geld tekort is en misschien aansturen op bijverzekeren; dus 2x betalen voor hetzelfde lijkt mij. Het afgeroomde geld wordt onder meer gebruikt om zorgtoeslag uit te keren. Dus van verzekeringspremies (waar de staat niet mag aankomen), is belastinggeld gemaakt (waar de staat dus wel mag aankomen). Een sigaar uit eigen doos of voor je buurvrouw! Natuurlijk zit er een grens aan de zorg, maar met eerlijk gebruik van de AWBZ-gelden, zou die grens nog lang niet worden bereikt. Maar graaien uit potten (neem de pensioenpot in het verleden) is op de regering haar lijf geschreven. Het restant van de AWBZ-pot gaat nu naar gemeenten met als eerste gevolg dat huishoudelijke hulp bijna niet meer mogelijk is waardoor veel thuiszorghulpen in heel Nederland worden ontslagen. Met als tweede gevolg dat de samenleving meer (financiële) hulp moet gaan bieden, zowel thuis als in verzorgings- en verpleeghuizen. Met als derde gevolg dat je alleen nog maar in een verzorgingshuis kunt komen als je bijna een kasplantje bent (vanaf ZZP (ZorgZwaartePakket) 5) of in een verpleeghuis om liefst zo snel mogelijk te overlijden. Zie hier de resultaten van de laatste jaren regeren, waarbij ik moet aantekenen dat Renske Leijten (SP) en Fleur Agema (PVV) zich hier met alle macht tegen hebben verzet en ook wel kleine overwinningen hebben geboekt (denk bijv. aan de Agema-gelden). Helaas blijven deze gelden in de verpleeg- en verzorgingsgelden ook grotendeels op de plank liggen. I.p.v. voor deze gelden meer personeel aan te trekken worden hier afkoopsommen van zorgdirecteuren mee betaald en vage opleidingen. O.a. hadden deze “managers” afgelopen weken het gore lef om bij de rechter de Balkenende-norm aan te kaarten. Dit is gelukkig afgewezen, maar zittende managers krijgen nog wel 7 jaar de tijd om af te bouwen. Maar ouderen/zorgafhankelijken krijgen direct al de bezuinigingen in 2013 en 2014 op hun brood!
  Dan het zorgen voor je ouders. Ik ben een ervaringsdeskundige. “Gelukkig” kreeg mijn moeder mij op latere leeftijd, een verschil van 40 jaar. Mijn moeder heeft de leeftijd van 93 jaar bereikt. De laatste jaren van haar leven was zij slecht ter been/dementerend. Thuiswonend met 7 jaar hulp van een thuiszorghulp (huishoudelijk werk/sociale contacten) en van mij en mijn man. Een zeer zware tijd voor ons. Uit veiligheidsoverwegingen (vallen, liet de buitendeur openstaan etc.) heeft zij het laatste half jaar in het verzorgingshuis Dr. Willem Dreeshuis en de laatste week in verpleeghuis De Eshoeve doorgebracht (HWWZorg). Wat ons, maar vooral mijn moeder, toen is overkomen, is met geen pen te beschrijven (zoek op YouTube “ouderenmishandeling” op en je komt vanzelf op een video van Omroep West uit). Nadat mijn moeder was overleden, heb ik nog jarenlang rechtzaken gevoerd. Die ik, vind ik, uiteindelijk heb verloren en mij veel geld hebben gekost. Van de rechtspraak en de IGZ heb ik geen hoge pet op. Gelukkig komen de misstanden van dit soort instituten steeds meer in de publiciteit. En nu wil de regering dus kinderen bij de verzorging van hun ouders betrekken. Ik denk dat kinderen dit al gewoon doen. Degenen die dit niet doen, zullen het ook met de nieuwe ideeën hierover niet gaan doen; zij zullen hiervoor redenen hebben (ruzie, wonen te ver weg, zelf zorgafhankelijk etc). Ook is er geen wetgeving die dit kan verplichten, alhoewel er nu al verzorgingshuizen zijn die clienten laag op de wachtlijst plaatsen als de kinderen geen “extra zorg” verlenen. Ook zal aan kinderen de rekening worden gepresenteerd als zij geen hulp willen of kunnen bieden. Ouderen worden vandaag de dag best wel oud; 90 of ouder is geen uitzondering. Hun kinderen zijn vaak zelf ook al op leeftijd en de kleinkinderen zijn bezig met de opbouw van hun leven (studie, werk,huis, kinderen). Het gehele systeem zal dus niet werken en daar worden dus zorgafhankelijken de dupe van. Ook zijn er ouderen die helemaal geen kinderen of familie hebben. Vervuiling, eenzaamheid, mishandeling liggen op de loer. Professionele hulp tot ZZP5 kun je op je buik schrijven evenals dus huishoudelijke hulp. Het is vreselijk om in de toekomst afhankelijk te worden van je kinderen of anderen.

 • Geertje

  Dank je Frances!
  Ja, jouw strijd ken ik.
  Veel heb ik in mijn blog niet genoemd, met opzet overigens.
  Ik ben blij met jouw reactie erop: het vult veel aan wat ik er niet in heb verwerkt.
  De reden is omdat veel mensen het niet meer lezen; ik hoop dat ofwel door reacties (zoals de jouwe 🙂 ) ofwel dat mensen verder gaan zoeken zich bewuster worden

 • Frances van Rijn

  Veel mensen laten de problemen in de zorg aan zich voorbij gaan, misschien wel logisch want het is geen “hip” onderwerp. Familie die op een gegeven moment met een zorgafhankelijke dierbare te doen krijgt, moet steeds het wiel opnieuw uitvinden. Dat maakt de onwetende familie kwetsbaar en instanties -jammer genoeg- sterk en sluw met veelal nare gevolgen. Wie weet bijv. van huis uit waar je dierbare wel of geen recht op heeft, wat ze zelf wel of niet moeten betalen, wat een zorgdossier is, hoe je merkt of er wordt gedrogeerd en waarmee, of er genoeg vocht en voedsel wordt gegeven etc. etc.? Ik ben een voorstander van zo lang mogelijk thuis verzorgen, maar soms gaat het echt niet meer en ben je veelal overgeleverd aan willekeur, desinteresse van mensen die steeds minder opleiding hebben genoten.

 • Michele Jain

  Ik denk dat we bij dit onderwerp wel iets van andere culturen kunnen leren. In India bijvoorbeeld bestaan er bijna geen bejaardentehuizen en het is heel normaal dat de kinderen voor hun ouderen zorgen. Het gaat over het principe van geven en nemen. Als de kinderen jong zijn doen de ouders alles om voor hun te zorgen, en als de ouders te oud of ziek zijn om voor zich zelf te zorgen, nemen de kinderen zonder er verder over na te denken de zorg over.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.