Stadsnieuws

Illegale boomkap op Korte Voorhout

Het AXA gebouw waar de Hoge Raad komt, met de platanen op de voorgrond

 

Van de Haagse Stadspartij kreeg ik een persbericht binnen, wat mij zeer verbaasde.
“Burgers” hebben zich te houden aan de regels. Je zou verwachten dat de overheid het goede voorbeeld geeft, zeker nu de regels in het geval van bijvoorbeeld kap veel simpeler zijn geworden.
Naar nu blijkt zijn vorige week 13 platanen aan het Korte Voorhout illegaal gekapt. Kapvergunning was wel afgegeven (op 6 maart), maar de bezwaartermijn die nadrukkelijk gesteld was op zes weken was dus nog lang niet afgelopen!
De bomen moeten plaatsmaken voor de nieuwbouw van de Hoge Raad. Maar zelfs de bouwvergunning is nog niet rond aangezien de gemeente het bestemmingsplan moet aanpassen.


Het is er nu toch al een rommeltje gezien de vernieuwing van de Bosbrug, misschien dacht men dat de kap toch niet zou opvallen?
En natuurlijk; als deze bezwaartermijn zou zijn afgelopen zou het risico wel eens bestaan, dat er niet direct meer gekapt zou kunnen worden wegens de start van het broedseizoen….

Raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij: “Opstelten (minister van Veiligheid en Justitie red.) is de verantwoordelijke minister van het project “Nieuwbouw Hoge Raad”. Illegaal kappen is een overtreding van de wet waar o.a. gevangenisstraf op staat.”

De Haagse Stadspartij heeft dan ook de volgende vragen gesteld:
Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Den Haag, 18 maart 2013
Betreft: Kap platanen Korte Voorhout

Geachte voorzitter,

Afgelopen week is een rij van 13 platanen gekapt i.v.m. nieuwbouw Hoge Raad. Deze rij platanen maakt onderdeel uit van het gesloten bladerdek boven het Korte Voorhout. Onder verwijzing naar artikel 38 van het algemeen reglement willen wij daarover de volgende vragen stellen:
1. De vergunning voor het kappen van 13 platanen op het Korte Voorhout is verleend op 6 maart 2013. In de vergunning is het volgende voorschrift opgenomen:
“Deze vergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift”
Kent het college deze vergunning?
2. De bomen zijn gekapt in de week van 11 maart. Er is dus gekapt op een moment dat de vergunning nog niet geldig was. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
3. Volgens de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is het verboden om in strijd met een voorschrift van een kapvergunning te handelen. Degene die een dergelijke overtreding begaat wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van de vierde categorie. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
4. Is de verdachte van deze overtreding al opgespoord door het college, de politie of het Openbaar Ministerie? Zo nee, waarom niet?
5. Gaat het college aangifte doen van deze overtreding? Zo nee, waarom niet?
6. Is het juist dat de bomen zijn gekapt in het kader van het project nieuwbouw Hoge Raad? Zo nee, waarom niet?
7. Is het juist dat het ministerie van Veiligheid en Justitie opdrachtgever is van het project nieuwbouw Hoge Raad? Zo nee, waarom niet?
8. Is het juist dat de Minister van Veiligheid en Justitie als opdrachtgever verantwoordelijk is voor het kappen van de bomen aan het Korte Voorhout? Zo nee, waarom niet?
9. Is de gemeente eigenaar van de gekapte bomen? Zo ja, gaat het college schadevergoeding eisen? Zo nee, wie dan wel?
10. De vergunning is aangevraagd door en verleend aan Mostert De Winter B.V., een dochteronderneming van de Koninklijke BAM Groep. Bij de aanvraag ontbreekt de schriftelijke verklaring dat de eigenaar van de bomen instemt met de kapaanvraag. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wat zijn hiervan de consequenties?
11. De bouwvergunning voor de nieuwbouw van de Hoge Raad is nog niet verleend, ook is het bestemmingsplan nog niet goedgekeurd door de Raad van State. Waarom is bij het verlenen van de kapvergunning geen koppeling gemaakt met deze vergunningen?
12. De vergunning lag pas op 18 maart 2013 ter inzage bij het Informatiecentrum van het stadhuis. Dat was 12 dagen na het verlenen van de vergunning en een week nadat de bomen al waren gekapt. Opnieuw blijkt de gemeentelijke gang van zaken rond het ter inzage leggen een zooitje.
Wat gaat het college hier aan doen?
13. Wat gaat het college doen om vroegtijdig en illegaal kappen op te sporen en te voorkomen?

Met vriendelijke groet,
Gerwin van Vulpen
Joris Wijsmuller

Please follow and like us:

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.