• Stadsnieuws

  Illegale boomkap op Korte Voorhout

  Het AXA gebouw waar de Hoge Raad komt, met de platanen op de voorgrond

   

  Van de Haagse Stadspartij kreeg ik een persbericht binnen, wat mij zeer verbaasde.
  “Burgers” hebben zich te houden aan de regels. Je zou verwachten dat de overheid het goede voorbeeld geeft, zeker nu de regels in het geval van bijvoorbeeld kap veel simpeler zijn geworden.
  Naar nu blijkt zijn vorige week 13 platanen aan het Korte Voorhout illegaal gekapt. Kapvergunning was wel afgegeven (op 6 maart), maar de bezwaartermijn die nadrukkelijk gesteld was op zes weken was dus nog lang niet afgelopen!
  De bomen moeten plaatsmaken voor de nieuwbouw van de Hoge Raad. Maar zelfs de bouwvergunning is nog niet rond aangezien de gemeente het bestemmingsplan moet aanpassen.

 • Natuur/milieu,  Wijknieuws

  Illegale boomkap in Schipborgstraat?

  gekapte bomen

  Foto van Hans Roeten, die er ook een stuk op De Drie Torens aan wijdde. 

  Op 30 mei 2007 brandde het sportcentrum ForzaFit in de Schipborgstraat helemaal uit.

  De brandweer kon helaas het mooie fitnesscentrum niet meer redden.

  Op Geertjes weblog schreef ik er al over.  
   

  Om te komen tot een nieuwe, grotere glazen sportschool, werd op 30 januari in de Posthoorn een voorgenomen besluit van burgemeester en wethouders bekend gemaakt om medewerking te verlenen door vrijstelling van het geldend bestemmingsplan op grond van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

  De stukken hiertoe zouden vanaf 31 januari zes weken lang ter inzage liggen bij het stadsdeelkantoor en men kon zijn zienswijze hierop kenbaar maken. Dat is dus tot 12 maart aanstaande.

   

  Voor dit sportcentrum moeten 11 bomen wijken. De kapvergunning werd op 13 september 2007 verleend, maar wel met voorwaarden; namelijk ten eerste dat ze niet gekapt mogen worden tijdens de bezwaarperiode, ten tweede dat ze niet zonder een geldige bouw-/aanlegvergunning verwijderd mogen worden en ten derde dat ze niet tijdens het zomerseizoen gekapt mogen worden. Ook dienen nieuwe bomen geplant te worden.

   

  Op 19 februari zijn de bomen toch omgezaagd door de eigenaar en dat terwijl de bouwvergunning nog niet is verleend!

  Het lijkt mij een vreemde gang van zaken, zeker omdat er zienswijzen van omwonenden bij het college van B en W ingediend zullen worden.

  Zo zie je, dat steeds meer groen stukje bij beetje wordt weggehaald…..