Natuur/milieu,  Politiek

Belangrijke motie gemeenteraad voor ecoloog verworpen

Erasmuszone
Is de Erasmuszone niet mooi zo?

Hoe krom kunnen zaken soms lopen?

Natuur, zo belangrijk in een stad. Zowel voor de mensen (het is bewezen dat het je gezond houdt) als voor de dieren. Veel ruimte is er voor hun al niet in zich een stad te kunnen handhaven.

Meer en meer zie ik, dat de natuur in Den Haag wordt opgeofferd voor woningbouw.

Zo ook in de Erasmuszone, zoals ik al eerder in diverse blogs schreef   (lees hier en hier voor meer informatie).

Toch was er in mijn ogen een kleine overwinning; een bredere strook groen en een groter aantal volkstuintjes dat gespaard zou blijven dan in de eerste opzet van wethouder Norder.

Hij  beloofde, na alle verhitte discussies in verband met de ecologische verbindingszones, een onafhankelijke stadsecoloog.

Op deze manier zou het laatste stukje ecologie dat nog mogelijk was in de Erasmuszone gewaarborgd worden.

Een aantal fracties dienden op 15 januari jl. een motie in. Een mooie in mijn ogen; onderaan kan je hem in zijn geheel lezen.

Ondanks de belofte van deze onafhankelijk stadsecoloog van Norder en naar ik later vernam ook de toezegging van wethouder Baldewsingh voor deze, werd de motie verworpen door PVDA en VVD; dus geen meerderheid….

</FONT

Om een simpel woordje; structuurvisie?!?

En dat, terwijl Norder (en later Baldewsingh) een ecoloog had beloofd.

En dat, terwijl op 29 januari het Haagse Groenjaar van start gaat.

De ecoloog zal er uiteindelijk wel komen; alleen wannéér blijft de vraag.

Intussen gaat men door met het aanleggen van de ecologische verbindingszone op de Melis Stokelaan (zonder de ecoloog) en is die waarschijnlijk klaar terwijl er geen onafhankelijk adviserende tussenpersoon aan te pas is gekomen.

Straks begint men aan de nieuwbouw op de Erasmuszone, zonder ecoloog.

Of zou Norder toch liever een landschapsarchitect in de armen nemen?

Den Haag groen?

Ik vraag me steeds meer af, wat er van onze groene stad overblijft met dit college……

 

 

 

 

De gemeenteraad van Den Haag op donderdag 15 januari 2009 in vergadering bijeen ter bespreking van RV 5 inzake de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag;

Constaterende dat

a.. uit de stadsenquêtes blijkt dat bijna alle bewoners van Den Haag  (98%) het groen en het behoud ervan zeer belangrijk vinden;
b.. Den Haag als aantrekkelijke vestigingsplaats het profiel heeft van ‘Groene wereldstad aan zee’;
c. stadsecologie en robuuste ecologische verbindingszones bepalende factoren zijn voor de biodiversiteit en de vitaliteit van het groen in de stad;
d. 29 januari 2009 het Haagse Groenjaar van start gaat;

Overwegende dat

a.. de stadsecoloog een belangrijke, centrale rol kan vervullen in het beleid, de uitvoering, het beheer en de inventarisatie van (het leven in) de stedelijke omgeving;
b. onderzoek uitwijst dat stadsecologie in Den Haag verbeterd kan worden en zichtbaarder kan worden gemaakt;
c. de verdichtingsopgave in het kader van de structuurvisie kansen en bedreigingen biedt voor de kwaliteit van het Haagse groen;
Van mening dat de functie van stadsecoloog in ere hersteld moet worden en nadrukkelijk in de gemeentelijke organisatie gepositioneerd dient te worden;

Verzoekt het college aan de raad te rapporteren op welke wijze hier gestalte aan wordt gegeven en daarbij de positie van de stadsecoloog bij plannen in het kader van stadsontwikkeling, en in de uitwerking van de structuurvisie in het bijzonder, nader te duiden.

Joris Wijsmuller,  Haagse Stadspartij    
Rachid Guernaoui, D66   
Wim Pijl, ChristenUnie-SGP  
Heleen Weening, GroenLinks                                

Willemijne Moes, SP   
Aline Pastoor, CDA   

 

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.