• Natuur/milieu,  Politiek

  Belangrijke motie gemeenteraad voor ecoloog verworpen

  Erasmuszone
  Is de Erasmuszone niet mooi zo?

  Hoe krom kunnen zaken soms lopen?

  Natuur, zo belangrijk in een stad. Zowel voor de mensen (het is bewezen dat het je gezond houdt) als voor de dieren. Veel ruimte is er voor hun al niet in zich een stad te kunnen handhaven.

  Meer en meer zie ik, dat de natuur in Den Haag wordt opgeofferd voor woningbouw.

  Zo ook in de Erasmuszone, zoals ik al eerder in diverse blogs schreef   (lees hier en hier voor meer informatie).

  Toch was er in mijn ogen een kleine overwinning; een bredere strook groen en een groter aantal volkstuintjes dat gespaard zou blijven dan in de eerste opzet van wethouder Norder.

  Hij  beloofde, na alle verhitte discussies in verband met de ecologische verbindingszones, een onafhankelijke stadsecoloog.

  Op deze manier zou het laatste stukje ecologie dat nog mogelijk was in de Erasmuszone gewaarborgd worden.

  Een aantal fracties dienden op 15 januari jl. een motie in. Een mooie in mijn ogen; onderaan kan je hem in zijn geheel lezen.

  Ondanks de belofte van deze onafhankelijk stadsecoloog van Norder en naar ik later vernam ook de toezegging van wethouder Baldewsingh voor deze, werd de motie verworpen door PVDA en VVD; dus geen meerderheid….

  </FONT

  Om een simpel woordje; structuurvisie?!?

  En dat, terwijl Norder (en later Baldewsingh) een ecoloog had beloofd.

  En dat, terwijl op 29 januari het Haagse Groenjaar van start gaat.

  De ecoloog zal er uiteindelijk wel komen; alleen wannéér blijft de vraag.

  Intussen gaat men door met het aanleggen van de ecologische verbindingszone op de Melis Stokelaan (zonder de ecoloog) en is die waarschijnlijk klaar terwijl er geen onafhankelijk adviserende tussenpersoon aan te pas is gekomen.

  Straks begint men aan de nieuwbouw op de Erasmuszone, zonder ecoloog.

  Of zou Norder toch liever een landschapsarchitect in de armen nemen?

  Den Haag groen?

  Ik vraag me steeds meer af, wat er van onze groene stad overblijft met dit college……

   

   

   

   

  De gemeenteraad van Den Haag op donderdag 15 januari 2009 in vergadering bijeen ter bespreking van RV 5 inzake de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag;

  Constaterende dat

  a.. uit de stadsenquêtes blijkt dat bijna alle bewoners van Den Haag  (98%) het groen en het behoud ervan zeer belangrijk vinden;
  b.. Den Haag als aantrekkelijke vestigingsplaats het profiel heeft van ‘Groene wereldstad aan zee’;
  c. stadsecologie en robuuste ecologische verbindingszones bepalende factoren zijn voor de biodiversiteit en de vitaliteit van het groen in de stad;
  d. 29 januari 2009 het Haagse Groenjaar van start gaat;

  Overwegende dat

  a.. de stadsecoloog een belangrijke, centrale rol kan vervullen in het beleid, de uitvoering, het beheer en de inventarisatie van (het leven in) de stedelijke omgeving;
  b. onderzoek uitwijst dat stadsecologie in Den Haag verbeterd kan worden en zichtbaarder kan worden gemaakt;
  c. de verdichtingsopgave in het kader van de structuurvisie kansen en bedreigingen biedt voor de kwaliteit van het Haagse groen;
  Van mening dat de functie van stadsecoloog in ere hersteld moet worden en nadrukkelijk in de gemeentelijke organisatie gepositioneerd dient te worden;

  Verzoekt het college aan de raad te rapporteren op welke wijze hier gestalte aan wordt gegeven en daarbij de positie van de stadsecoloog bij plannen in het kader van stadsontwikkeling, en in de uitwerking van de structuurvisie in het bijzonder, nader te duiden.

  Joris Wijsmuller,  Haagse Stadspartij    
  Rachid Guernaoui, D66   
  Wim Pijl, ChristenUnie-SGP  
  Heleen Weening, GroenLinks                                

  Willemijne Moes, SP   
  Aline Pastoor, CDA   

   

  Please follow and like us:
 • Stadsnieuws

  Vlaggetjesdag Scheveningen 2008

  versierde schepen en grote vlag aan hijskraan tijdens vlaggetjesdag

   

   

  Zaterdag 7 juni waren er maar liefst twee festivals; Kaderock en Vlaggetjesdag.

  Voorgaande jaren ben ik altijd naar Kaderock geweest en eigenlijk wilde ik mijn kinderen Vlaggetjesdag ook wel eens laten zien; aan de oudste twee dan; met 4 op sjouw in die drukte was me iets teveel van het goede.

  Vlaggetjesdag is het feest waarop de komst van de eerste nieuwe haring in Scheveningen wordt gevierd.

  Ik herinner me hoe ik als jong meisje met mijn ouders genoot van al die versierde schepen en natuurlijk het harinkje happen.

   

   

   

   

  bunker van binnen 

   

   

  Atlanticwall zie je hier lopen
  Op de site had ik gelezen dat speciaal voor deze dag de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen ook een deel van de Atlantikwall voor publiek open stelde, wat het voor mij extra aantrekkelijk maakte; nog ooit was ik daar geweest.

  Ook mijn oudste zoon is helemaal gek op bunkers dus na een rondje op de kades zijn we in de rij gaan staan om een bunker te bewonderen; waarschijnlijk voor de eerste en laatste keer dat dat nog mogelijk was….

   

   

   

   

   

   

   

   

  Oud brandweertuig 
  Oud brandweertuig wat echt werd gedemonstreerd

   

   

   

  Kraampjes met oude foto's en krantenberichten 
  Kraampjes met oude foto’s en krante artikelen

  een treintje dat op en neer reed
  Een treintje dat op en neer reed

   

   

   

   

   diverse oude ambachten
  Diverse oude ambachten; hier een man die melk op de ouderwetse manier karnde

   

   

  Klederdracht
  Mensen in klederdracht

   

   

   

   

  Wolter Kroes 

   

  In de havens was van alles te beleven; spelletjes voor kinderen, diverse optredens, natuurlijk allemaal kramen met de “nieuwe maatjes”, mensen in klederdracht, oude draaimolens, kraampjes met oude ambachten, allemaal oude brandweerwagens- en tuig wat ook werd gedemonstreerd.

  En niet vergeten natuurlijk de versierde schepen.

   

   

   

   

   

  Norder met maquette voor Scheveningen 

   

   

  In een van de stands probeerde wethouder Norder de plannen (inclusief maquette) voor Scheveningen kracht bij te zetten; of dat gelukt is vraag ik me af….

   

  demonstratie duikers 

   

  Mooi was ook de demonstratie van duikers in de binnenhaven; terwijl oranje(!) rook de lucht in werd geblazen sprongen zij van het schip het water in.

  Er was zoveel te zien en te bekijken; ik zou wel uren kunnen schrijven; een klein beeld krijg je als je alle foto’s bekijkt….

   

   

   

  Rob de Nijs 

   

   


  Edwin RuttenEen hoogtepunt voor mij (en aan al die mensen voor het podium te zien) was een optreden van Rob de Nijs met zijn band Pur Sang, aangekondigd door “Ome Willem”.

  Puur jeugdsentiment.

  Rob de Nijs zong liedjes vanaf het begin van zijn carrière tot zijn nieuwe repertoire; ik heb genoten.

   

  Begeleid door diverse muziekfanfares liepen we naar de tram die al overvol was toen we arriveerden.

   

  We hadden een geweldige dag die knap was georganiseerd!

   

  Meer foto’s? Klik hier (wel klein en in slechte kwaliteit).    

   

   

   

   

   

   fanfares door de straten

   

  Kijk ook op Hagazine voor een mooi verslag!

  Please follow and like us:
 • Natuur/milieu,  Politiek,  Wijknieuws

  Norder ontvangt eerste exemplaar Samenspraak Journaal Leywegzone-Erasmusveld

  Overhandiging eerste Samenspraak Journaal

  Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 februari in de passage van het Winkelcentrum Leyweg, waar bijna niemand (buiten de pers) van op de hoogte was?!, ontving wethouder Marnix Norder het eerste exemplaar van het Samenspraak Journaal uit handen van de Razende Reporter.

   

  Een zeer populair opgesteld krantje van de gemeente Den Haag, waarin de plannen staan met betrekking tot de Leywegzone en het Erasmusveld.

   

   

  Het krantje

   


  Volgens Norder wordt het plan nu veel beter! Zo staat in het krantje vermeld. Door middel van enquêtes, samenspraakavonden en via de website kon men hun mening geven op de structuurvisie Den Haag 2020: Wereldstad aan Zee.

   

  Een aantal zaken staat vast:

  600 tot 800 woningen in Erasmusveld

  900-1100 woningen in Morgenstond-Zuid

  Nieuw Stadskantoor en bibliotheek

  Publieksgerichte functies

  Kleinschalige bedrijvigheid

  Centrum voor Gezondheid en Maatschappij

  Aandacht voor ecologie

  Streven (ja, alleen streven) naar inpassing volkstuinen en sportvelden.

   

  Nadat Marnix Norder het eerste krantje had ontvangen, ging ook hij deze exemplaren, die ook huis aan huis werden bezorgd in de wijken die te maken hadden met deze ontwikkelingen, in de Passage uitdelen en ging in gesprek met voorbijgangers.

   

  in gesprek met voorbijgangers

   


  Het masterplan wordt nu door de gemeente opgesteld, waarna in het voorjaar een presentatie voor de wijk volgt, welke ideeën wel en niet zijn meegenomen.

  Deze zomer biedt het college het definitieve masterplan voor besluitvorming aan de gemeenteraad aan.

   

  Op de website www.ikhebeenbeteridee.nl staan alle nieuwtjes en verslagen van de samenspraak en voorbereiding masterplan Erasmusveld-Leywegzone.

  Helaas; de ecologische zone, die ik zo belangrijk vind, zal dus toch aangetast worden!

  Please follow and like us: