• Natuur/milieu,  Persoonlijk

  Westduinpark en oude herinneringen

  Westduinpark
  Prachtige beelden van het Westduinpark

  Gisteren hoopte ik een kalf van de Schotse Hooglanders in natuurgebied Westduinpark (naast Wapendal) te mogen aanschouwen.
  Via de Savorin Lohmanlaan liep ik het pad op naar boven.
  Hier en daar zag ik oude uitwerpselen, maar van de Hooglanders was niets te zien.
  Ik besloot maar alleen te genieten van de natuur om me heen. Oude herinneringen kwamen naar boven.
  Als klein meisje gingen mijn vader, broertjes en ik vaak naar de Waalsdorpervlakte. Het terrein in het Westduinpark vertoonde enorm veel gelijkenissen met die vlakte, die nu volledig begroeid en onherkenbaar is voor mij.
  De dode bomen, bosschages en zandvlakten aldaar waren overweldigend.

 • Natuur/milieu

  Shetlandpony’s op Wapendal

  shetlandpony's op Wapendal

  Vanaf 17 oktober tot en met half maart 2009 lopen vijf Shetlandpony’s in het duingebied Wapendal.

  Wapendal ligt vlak bij de Daal en Bergselaan en de Pioenweg in een klein afgeschermd duingebied. Dit vormt samen met Westduinpark en Bosjes van Poot een Natura 2000-gebied (beschermd natuurmonument). Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en de grootte (of liever gezegd de geringe grootte) is het daarom ook niet toegankelijk voor publiek.

   

  De pony’s eten de ongewenste plantensoorten op. Ook vorig jaar waren de Shetlandpony’s daar aanwezig. Ze geven de oorspronkelijke natuur weer de ruimte en verlevendigen ook de buurt. De pony’s zorgen voor meer variatie in de begroeiing omdat ze vooral de grassoorten opeten die ongewenst zijn in deze natuur. Hierdoor krijgt onder andere de duinheide weer ruimte om te groeien. Een gespecialiseerd bedrijf in natuurbeheer zorgt voor het welzijn van de pony’s. Op een beschutte plek is een drinkwatervoorziening aangebracht. De Shetlandpony’s zijn gewend om buiten te leven en bij slecht weer biedt Wapendal voldoende schuilelementen voor de dieren.

   

  beheermaatregelen Wapendal 

   

  Het is echt een enorm leuk gezicht de pony’s daar te zien grazen. Al staat er op de borden, dat je ze niet mag aaien; kinderen kunnen dat vanzelfsprekend niet laten….

  Ik vind het een enorm goede manier van natuurbeheer!