• Kunst/Cultuur,  Stadsnieuws

  Fototentoonstelling “Den Haag, Mooi of Lelijk”

  In afwachting van de officiele opening

  Vrijdag 5 september werd de fototentoonstelling “Den Haag, Mooi of Lelijk” van de “Vrienden van Den Haag”  officieel geopend. Een prachtig overzicht van stadsgezichten die mooi of lelijk zijn.

  Nu kan iedereen natuurlijk een verschillende opvatting hebben van wat mooi of lelijk is, maar neem nu het prachtige Kurhaus; een schitterend gebouw in Scheveningen. Door de witte gebouwen ervoor is het hele plein zacht uitgedrukt lelijk geworden.

   

  Het Kurhaus is ook de aanleiding geweest van de oprichting van de Vrienden van Den Haag. 35 Jaar geleden stond dit historische pand op de nominatie gesloopt te worden. Als protest werd deze vereniging opgericht en is het hun gelukt het voor de slopershamer te behoeden.

  Helaas moest hiervoor een tol betaald worden; de lelijke panden ervoor om het behoud ervan “rendabel” te maken.

  De vereniging zet zich in om het vele moois van Den Haag te behouden, te herstellen en te behoeden voor al te voortvarende ingrepen.

   

  Ook Ferry Mingelen was aanwezig om zich te laten informeren 

   

  Veel leden van de Vrienden van Den Haag maar ook anderen waren bij de opening aanwezig. Een opvallend bezoeker was Ferry Mingelen.

   

  Maarten Schenk 

   

  Allereerst kwam dhr. Schenk, directeur van het Haags Gemeentearchief aan het woord en hield een inleidend praatje over het ontstaan van de tentoonstelling, waarna hij het woord gaf aan de voorzitter van de Vrienden van Den Haag, dhr. Van der Wal.

   

  Dhr. Van der Wal geeft Marnix Norder de poster van de torentjes 

   

  Deze nodigde wethouder Norder uit de (prachtige!) eerste poster van de Haagse Torentjes in ontvangst te nemen. Deze poster is overigens ook te koop (voor 7,50 euro) bij diverse verkooppunten, waaronder het contactcentrum van Den Haag.

   

  Twee leden krijgen een bos bloemen
  Ton Dijkman en Nicolette Faber ontvangen een bos bloemen

   

   

  en ook Nicolette Fabenburg
  ook Nicolette Faber krijgt een prachtige bos bloemen

   

   

  Daarna hield hij een dankwoord aan de twee leden, Ton Dijkman en Marijke Trouw, die zich zo hard hadden ingezet om de foto’s te selecteren en zoveel werk hadden verricht het een mooie tentoonstelling te maken. Ook voor Nicolette Faber, medewerkster van het Haags Gemeentearchief kreeg een prachtige bos bloemen voor al haar inzet en werk.

   

  Wethouder Norder nam daarop het woord. Hij prees de vereniging voor al het werk dat zij deden voor Den Haag. Natuurlijk waren er regelmatig discussies. Een van deze strijdpunten memoreerde hij.

  Hij vertelde dat juist in de tijd, dat het economisch slechter ging met de stad, deze zelfs failliet was geraakt, de vereniging was opgericht. Veel bedrijven en instellingen verlieten Den Haag, waardoor het economisch slecht ging.

  Den Haag heeft de beslissing genomen zich te profileren als Internationale stad van Recht, Vrede en Veiligheid, waardoor er offers gemaakt moeten worden. Rond het Vredespaleis is naar zijn mening de meest ideale plaats diverse instellingen te plaatsen, die te maken hebben met deze profilatie. Dat gaf en geeft veel verzet, maar om de stad economisch sterk te maken en bedrijven zich weer te binden aan de stad ontkom je daar naar zijn mening niet aan. Een twistpunt zal dat vast regelmatig blijven!

   

  iedereen kon de foto's bewonderen 

   

  Hierop opende hij de fototentoonstelling officieel. Iedereen kon de foto’s (maar liefst 180 stuks uit een veel groter aantal inzendingen) onder het genot van een hapje en drankje bekijken.

  Natuurlijk werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt gezellig onder elkaar te kletsen.

  Onder geen enkele foto staat de maker; er is gekozen om een opsomming te maken van de namen van de fotografen die hun werk hebben ingezonden.

  Soms wel jammer.

   

  Jaques Mahieu trots bij een aantal van zijn foto's 

   

  Hier zie je een trotse Jaques Mahieu naast een aantal van zijn gemaakte foto’s.

   

  Helaas is dit ook de allerlaatste tentoonstelling in het atrium van het IJspaleis; hiervoor is straks geen plaats meer. De studiezaal van het Haags Gemeentearchief zal tijdelijk, vanaf 23 september tot begin 2009 naar Spui 68 (ingang Centrale Bibliotheek 5e etage) verhuizen en daarna in een nieuw jasje gestoken worden. Tot deze datum is het Gemeentearchief gesloten.

  Vanaf begin 2009 kan iedereen weer terecht in de vernieuwde studiezaal van het Haags Gemeentearchief op Spui 70. Hier zal dan ook het nieuwe City Marketing Centre gevestigd zijn, waarin je in een paar minuten tijd een beeld ziet van de stad – p.r. dus.

  Drie keer raden van wie dit komt (de eerste twee keer tellen niet mee…).

   

  Jammer; ik vind het een gemiste kans iedereen kennis te laten maken met kunst. Het Atrium vond ik ideaal. Hoeveel mensen bezoeken het stadhuis niet en worden op deze manier even geconfronteerd met kunst. Mensen die minder draagkrachtig zijn, kunnen toch allerlei zaken bewonderen. Anderen die zich er nooit voor hebben geïnteresseerd worden misschien wel enthousiast gemaakt.

  Helaas, de tentoonstellingen in het IJspaleis zijn straks verleden tijd.

  En zo sluit een prachtige fototentoonstelling een periode af. Zowel een lustrum van de Vrienden van Den Haag als een periode, waarin het IJspaleis een mooie bijfunctie had.