• Wijknieuws

  Nieuwbouw voor het Sophia Revalidatiecentrum


  Sophia Revalidatie aan de Vrederustlaan gaat op haar eigen terrein tot sloop en nieuwbouw over. Waarschijnlijk eind 2013, begin 2014 zal de nieuwbouw gereed zijn. Dan wordt ‘een nieuw modern revalidatiecentrum opgeleverd dat aan alle huidige eisen voor revalidatie voldoet’.
  Het is een raar gezicht te zien, zoals het boomrijke gebied nu kaal is gemaakt.
  Gelukkig net voordat vogels gaan nestelen, hoop ik, dank zij de koudere periode die we net achter de rug hebben.

  Jammer vind ik wel, dat de klokken die buiten hingen niet meer heb kunnen fotograferen! Elke dag hoorde je in de wijde omtrek een mooi muziekje, wat vaak ook paste bij de periode van het jaar.
  Ik hoop dat ik de gelegenheid krijg deze alsnog op de ‘gevoelige plaat’ kan vastleggen, al werd werd mij verteld, dat deze weer waarschijnlijk weer terugkomt bij het nieuwe gebouw.