• Wijknieuws

  Nieuwbouw voor het Sophia Revalidatiecentrum


  Sophia Revalidatie aan de Vrederustlaan gaat op haar eigen terrein tot sloop en nieuwbouw over. Waarschijnlijk eind 2013, begin 2014 zal de nieuwbouw gereed zijn. Dan wordt ‘een nieuw modern revalidatiecentrum opgeleverd dat aan alle huidige eisen voor revalidatie voldoet’.
  Het is een raar gezicht te zien, zoals het boomrijke gebied nu kaal is gemaakt.
  Gelukkig net voordat vogels gaan nestelen, hoop ik, dank zij de koudere periode die we net achter de rug hebben.

  Jammer vind ik wel, dat de klokken die buiten hingen niet meer heb kunnen fotograferen! Elke dag hoorde je in de wijde omtrek een mooi muziekje, wat vaak ook paste bij de periode van het jaar.
  Ik hoop dat ik de gelegenheid krijg deze alsnog op de ‘gevoelige plaat’ kan vastleggen, al werd werd mij verteld, dat deze weer waarschijnlijk weer terugkomt bij het nieuwe gebouw.

 • Wijknieuws

  Man in elektrische rolstoel te water bij revalidatiecentrum  Vanmorgen viel een man bij het Sophia revalidatiecentrum aan de Vrederustlaan in zijn elektrische rolstoel in het water.
  In eerste instantie ging de brandweer ervan uit dat een auto te water was gegaan en was met groot materieel uitgerukt.
  Gelukkig zag een toevallig passerende medewerker van de Harting Bank dat het slachtoffer het water inreed. Hij sprong het water in en heeft het hoofd van het slachtoffer boven water gehouden, totdat de hulpdiensten ter plaatse waren. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer in de ambulance onderzocht, maar het slachtoffer hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis. Personeel van het vlakbij gelegen revalidatiecentrum ‘Sophia’ heeft het slachtoffer binnen verder opgevangen.

 • Mens/Maatschappij,  Wijknieuws

  Interne verhuizing De Piramide

  Piramide

  De Piramide is een (speciale) school voor leerlingen van 3 t/m 20 jaar met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking.

  Het is gelegen naast het Sophia Revalidatiecentrum op de Vrederustlaan.

  In de periode 2010-2012 (waarschijnlijk) gaat het Sophia verhuizen op het terrein van het Hagaziekenhuis op de Leyweg. De Piramide verhuist niet; deze school blijft hier staan.

   

  De hoofdingang van deze school is op de Melis Stokelaan, maar langs de vijver op de Vrederustlaan staan houten gebouwen waar ook groepen van deze school zijn ondergebracht.

  Vlak voor de “grote vakantie” zag ik dat verhuiswagens daar bezig waren.

  Tot dit schooljaar was er een splitsing gemaakt tussen de lichamelijk gehandicapten en de langdurig zieken.

  In verband met wettelijke bepalingen zullen vanaf komend schooljaar beide groepen worden samengebracht.

  De kleuters komen dan in dit houten gebouw, en de ouderen komen in het hoofdgebouw op de Melis Stokelaan.

  Dat beide groepen worden samengebracht is denk ik geen slechte zaak! Beiden kunnen zich aan elkaar optrekken, spiegelen. En beiden hebben een beperking, dus waarom leeftijdsgenoten splitsen alleen omdat de ene een lichamelijke beperking heeft en de ander langdurig ziek?

 • Stadsnieuws

  Omgeving Haga ziekenhuis verandert enorm

  Haga ziekenhuis

  De omgeving van het Leyenburg Ziekenhuis/Hagaziekenhuis verandert enorm.

  Langs de Leyweg zijn veel Lindebomen weggehaald. Gelukkig, op een paar na die te oud waren, niet gekapt, maar verplaatst naar de woningen die naast het ziekenhuis zijn gebouwd.

  Op de plaats waar een groenstrook was met deze bomen komt een OV knooppunt.

  Er zal ook een gebouw komen te staan voor de bus/tramchauffeurs en tevens een voorziening voor de bloemenkiosk die in datzelfde gebouw gevestigd wordt.

  Voor randstadrail 6 is de halte reeds aangepast.

   

   RR6
  Het perron voor randstadrail is al zichtbaar

  Bloemenkiosk
  De bloemenkiosk die in een vast gebouw komt

   

  Voor tram 6K komt een keerlus; de sloot is waar deze lus komt, gedempt en met kademuren verstevigd.

   

   keerlus

   

  Maar er zal meer gebeuren.

  De oude zusterflat en oogziekenhuis van het Hagaziekenhuis worden gesloopt, vanwege de slechte staat.

  Op het stuk van de voormalige Kas-In moet een woonflat van zeventig meter hoog komen, met daar vandaan verder het park in nog eens een hele serie zorgwoningen. Totaal wordt aan achthonderd tot duizend nieuwe woningen gedacht. Verder zullen er drieduizend ondergrondse parkeerplaatsen worden aangelegd.

   

  De rest van het bestaande ziekenhuis krijgt een ingrijpende opknapbeurt. Aan de voorkant, onder andere waar de huidige parkeerplaats ligt,.komen drie nieuwe gebouwen met een platform voor een traumahelikopter.

  Verder wordt bij het Leyenburg ziekenhuis het Juliana kinderziekenhuis gevestigd en het Sophia Revalidatiecentrum. Ook wordt ruimte gecreëerd voor zorggerelateerde voorzieningen waaronder een dokterspraktijk, fysiotherapie, kinderdagverblijf en wellnessvoorzieningen.

  Leyenburg wordt dus een echte zorglocatie.

   

  Wat betekent dit alles?

  Ten eerste een grote verkeersdruk met alle ellende van dien (luchtvervuiling).

  Ten tweede, zo’n groot centrum dus een grote bouwput (nog langer).

  Ten derde; zoveel nieuwbouw kost weer groen.

  Het groen in de Erasmuszone moet wijken, in de de Uithof moest (en moet?) ze wijken, en nu ook in het Florence Nightingalepark. Het is zeker dat een deel van dit park zal verdwijnen.

  En ten vierde; het Sophia Revalidatiecentrum, dat nu gelegen is aan de Vrederustlaan; waarom moet dat verplaatst worden? De sfeer van een ziekenhuis is, zoals ook al was aangegeven tijdens “De derde dinsdag” totaal anders dan van een revalidatiecentrum.

  Groen is belangrijk om beter te worden, en voor mensen die wonen bij groen, zich goed te voelen. Jammer om het Florence Nightingalepark op te offeren; er is al zoveel vanaf “gesnoept”.

  Aan de andere kant; het is mooi dat er een ondergrondse parkeergarage zal komen, en nieuwbouw op die plek komt; er zal gebouwd moeten worden, of we het leuk vinden of niet. Den Haag moet 16.000 woningen bouwen in 4 jaar

  Ook mooi vind ik het, dat het openbaar vervoer beter geregeld wordt.

  Jammer dat het allemaal zo massaal wordt; kleinschalige ziekenhuizen zijn kwalitatief beter..

  Al met al, vraag ik me af, of Den Haag hier beter van wordt.

   

   

  Bronnen: Hagaziekenhuis   

  Gemeente Den Haag  hier  en hier 

  Milieucafe De Derde Dinsdag 

  Bloemist Nederlof