• Natuur/milieu

  Afval scheiden op Kijkduin

  Gescheiden afval inzamelen

   

  Op Kijkduin staan sinds kort afvalbakken, waar je je rommel gescheiden kan deponeren.
  Het verbaasde mij zeer.
  Zo werd mijn GFT abonnement helaas van de kant van de gemeente opgezegd, omdat er te weinig animo voor zou zijn in deze wijk. Maar op een plaats (het strand) waar mensen al moeilijk te porren zijn om even om te lopen om hun afval te dumpen (bij mooi weer rijden speciale wagens af en aan het zand te zeven) worden bakken neergezet voor afvalscheiding?
  Mijns inziens zullen mensen die milieubewust zijn zelf wel hun glas en dergelijke weer mee naar huis nemen. Liever zouden extra goed toegankelijke vuilnisbakken op het strand geplaatst kunnen worden om de enorme kostenpost voor het schoonmaken te beperken.
  Of zie ik iets over het hoofd of verkeerd?

 • Natuur/milieu,  Wijknieuws

  Schoonmaken Haagse wateren en grachten

  De Haagse grachten, sloten en vijvers worden enorm bevuild met afval. Dagelijks worden er diverse zaken ingegooid, zoals plastic zakken, vuilniszakken, fietsen en ga zo maar door.

  Natuurlijk is dit smerig en ook heel ongezond voor alles wat leeft in en rondom de wateren.

  Sinds begin september 2009 wordt zwerfvuil in het water nog steviger aangepakt dan voorheen; zowel vanaf de wal als vanaf het water. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hun inzet hiervoor in het kader van Den Haag Schoon geïntensiveerd.

   

  Op donderdag donderdag 24 september was wethouder Baldewsingh, samen met een onderhoudsgroep van Omnigroen aanwezig bij het water en oevers in het Pagepark. Daar viste hij samen met deze medewerkers vuil uit het water in dit park.

   

  Wethouder Baldewsingh (Leefbaarheid): “Ik sta voor een openbare ruimte die van gevel tot gevel schoon is en die integraal wordt beheerd. Dus geen zwerfvuil op straat, niet in de plantsoenen, en ook niet in het water! Door nu nog vaker vuil te verwijderen, hoop ik iedereen aan te sporen ook bij te dragen aan het terugdringen van zwerfvuil”.