Politiek,  Stadsnieuws

Manifest Scheveningse Bewonersorganisaties

M A N I F E S T
Scheveningse bewonersorganisaties veroordelen Haagse politiek

Scheveningen, 28 januari 2007 – De Scheveningse Bewonersorganisaties vinden, dat de coalitiepartijen in de Haagse gemeenteraad het proces van samenspraak en inspraak voor het Masterplan Scheveningen-kust in één klap de nek hebben omgedraaid.

Tijdens het  marathondebat in de Raadscommissie voor SRO (Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening) op 22 januari hebben de fracties van GroenLinks, VVD en PvdA zich schaamteloos afgewend van ooit door hen te vuur en te zwaard verdedigde principes en van hun verkiezingsbeloften. B. en W. hebben zich door die handelwijze verzekerd van hun eigen ‘cordon sanitaire’, waarin de zorgen van wijkbewoners met geen mogelijkheid meer konden doordringen.

De politieke steun voor de plannen van b. en w. was volgens de bewonersorganisaties reeds voorafgaand aan het publieke debat dichtgetimmerd. Zij vinden dat de coalitie op deze manier elke fatsoenlijke vorm van democratie, waarin argumenten voor en tegen hun eigen rol moeten kunnen spelen, onmogelijk maakt.

Het debat
Het debat in de Raadscommissie kende meerdere dieptepunten. De eerste daarvan was de opening. Wat was aangekondigd als een planpresentatie door wethouder Marnix Norder bleek een videoshow van straatinterviews, waar Haagse, Nederlandse en buitenlandse passanten hun mening over het Masterplan konden geven. Op basis van welke informatie dat gebeurde bleef onduidelijk.

Omdat hiermee aan het debat geen enkele objectieve informatie werd toegevoegd, kwalificeren de bewonersorganisaties deze presentatie als een schaamteloze poging om tegenwicht te bieden aan het verzet van 25 insprekers, waarvan de impact kennelijk werd gevreesd. Het is de bewonersorganisaties een raadsel, dat de voorzitter van de commissie deze presentatie heeft toegestaan en dat de commissieleden bij de eerste beelden niet als één man zijn opgestaan om tegen dit democratisch wangedrag te protesteren. Vanwege dit soort vertoningen ‘in het stemlokaal’ worden door westerse waarnemers in Oost-Europa verkiezingen afgekeurd.

Volgende dieptepunt was de bijdrage van GroenLinks. De woordvoerder van deze coalitiefractie erkende ter vergadering dat haar visie op hoogbouw op basis van ‘gewijzigd inzicht’ was aangepast. De fractie bleek nu bereid vooral ‘de kansen’ van hoogbouw te wegen en kwam aldus tot de kwalificatie ‘mooi plan’.

De bewonersorganisaties geven GroenLinks – en anderen – zonder enig voorbehoud de kans om op basis van gewijzigd inzicht tot nieuwe standpunten te komen. De vraagtekens ontstaan, omdat GroenLinks slechts enkele dagen eerder in het Muzee te Scheveningen een discussie over hoogbouw organiseerde, waar ten overstaan van veel direct betrokkenen deze nieuwe visie op hoogbouw zorgvuldig onder tafel is gehouden. Dat is op zijn zachtst gezegd niet erg moedig. Dan heb je geen open kaart gespeeld en voelen discussiepartners, waaronder bewonersorganisaties, zich belazerd.

Volgende afdaling in de discussie was de bijdrage van de VVD, die evenals GroenLinks enkele dagen eerder in Scheveningen de straat was opgegaan. Omdat sommige bewoners in Scheveningen een goed geheugen hebben memoreerde VVD-leider Anne Mulder bij die gelegenheid geheel op eigen kracht zijn eerdere uitspraken over hoogbouw in Scheveningen en die luidde destijds: Geen Torremolinos aan de Noordzee! 

Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Tijdens de commissievergadering bleek de VVD de gelijkenis tussen Torremolinos en de 100 m hoge woontorens in Scheveningen, zoals de bewoners dat ervaren, niet te kunnen ontwaren. Tot verbazing van de bewonersorganisaties ziet de VVD bovendien geen enkele strijdigheid tussen de thans voorgestelde hoogbouw en hun veel geciteerde eerdere motie om in Scheveningen geen “grootstedelijke bouw” toe te staan.

Dat wijkbewoners – in verkiezingstijd – door de Torremolinos-verklaring van fractieleider Mulder dus kennelijk een vals verwachtingspatroon hebben opgebouwd, kan de liberalen niet zijn ontgaan. Tijdens de wijkwandeling door Scheveningen is de bijgestelde VVD-opvatting echter niet op tafel gekomen. De VVD treft daarom hetzelfde verwijt als GroenLinks: politiek gedraai en duikgedrag aan het front.

Volgend moment van democratische ontluistering was het antwoord van wethouder Norder op de vraag of hij, gezien de protesten aan de inspreekmicrofoon, zich geen zorgen maakte over een gebrek aan draagvlak voor zijn voorstel in de Scheveningse samenleving. De wethouder reageerde met de opsomming van een aantal organisaties, die zich positief over zijn plannen hadden uitgesproken. En dat bleken vooral projectontwikkelaars en ondernemersorganisaties te zijn.

De bewonersverenigingen concluderen dat het positieve oordeel over het Masterplan vooral economisch gedreven is en vrijwel uitsluitend voor rekening komt van partijen die er in directe zin wijzer van worden. Dat in het rijtje van de heer Norder geen enkele bewonersorganisatie voorkomt, schijnt de PvdA niet te hinderen. Overigens houdt ook deze partij een bijeenkomst voor wijkbewoners, maar helaas pas nadat zij in de raadscommissie hun principiële steun aan de plannen al hebben toegezegd. Wij vinden dat schrijnend. Laatste tik aan de Haagse bewonersorganisaties kwam terecht bij Duindorp, die hij verweet voor een bijeenkomst vorig jaar over de plannen voor de haven alleen maar nee–zeggers te hebben opgeroepen.

Samen doen
De Bewonersorganisaties van Scheveningen hebben op de tribune de politieke bijdragen van de coalitie met gekromde tenen aangehoord. Overigens niet alleen, omdat verschil van opvatting bestaat over de herinrichting van een cruciaal stukje stad.
Grootste ergernis is, dat de wijkbewoners al een jaar lang vele avonden achtereen hebben gedebatteerd en vele A4tjes hebben volgeschreven om toch maar vooral te voldoen aan de oproep van politici om mee te denken en mee te doen.

Dat was in Scheveningen niet aan dovemansoren gericht. De mutatiegraad in de Scheveningse woonwijken is extreem laag. Mensen wonen er graag en hebben dus wat te verdedigen. Dat is althans gebleken, want vele honderden vrijwilligers hebben zich vaak tot in kleine uurtjes druk gemaakt over het effect van het Masterplan op hun woonklimaat. Dat is op papier gezet, voor elke bijeenkomst die de gemeente uitschreef zijn we komen opdagen en hebben daar de visie vanaf de woonvloer uitgedragen. Op 22 januari is de waarde van die bijdragen echter in een paar uur tot nul gereduceerd.

Imagodrift
De zorgvuldig opgetekende en onderbouwde zorgen van wijkbewoners hebben in het politiek debat nauwelijks een rol gespeeld. Mede daardoor voelen wij ons weggezet als een groep niets-willers, die tegen toeristen zijn en het strand stiekem voor zichzelf willen houden. Wij zijn niet tegen Den Haag Wereldstad, maar vinden de aantasting van ons woon- en leefklimaat een te hoge prijs voor een beleid, waarin imagodrift domineert.

Het enige dat in het debat pijnlijk duidelijk werd is, dat de coalitiefracties tijdens bijeenkomsten in het voortraject hun onverdedigbare standpunten hebben weggefrommeld. De bewonersorganisaties in Scheveningen vinden dat onaanvaardbaar en voor volksvertegenwoordigers onwaardig gedrag.

Wat resteert is het beeld, dat met het afsluiten van een akkoord door de coalitiefracties het democratisch proces in bestuurlijk Den Haag eveneens tot een eind is gekomen.

De bewonersorganisaties van Scheveningen hebben hun vertrouwen in de Haagse politiek verloren. Zij gaan er van uit, dat de lokale politiek dat ervaart als een ernstig ongemak en dat vertrouwen zal willen terugwinnen. Als het om de belangen van Scheveningse wijkbewoners gaat, bestaan daarvoor op 6 februari (Commissie SRO) en 14 februari (Raad
) nog kansen.

De bewonersorganisaties zullen die debatten nauwgezet volgen. De bereidheid om in de uitvoering van het Masterplan te blijven participeren, zal daarna opnieuw worden bepaald.

Corr. adres: Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen
Gentsestraat 22a – 2587 HT  Scheveningen – 070.354.10.81

Please follow and like us:

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.