• Wijknieuws

  Nieuwe riolering voor De Gaarde en overlast

  Nieuwe riolering
  Bovengrondse vuilcontainers in de straat

  Vanmorgen reed een grote vrachtwagen door de straat.
  Deze zette allemaal restafvalbakken neer. Op de rijbaan.
  Stomverbaasd keek ik hier naar.
  Eigenlijk werd ik steeds bozer. Want ik wist hier niets van én er is al weinig parkeergelegenheid in de straat. Al is dit gelukkig na het instellen van éénrichtingsverkeer wel enigszins verbeterd. Maar, maar liefst 8 nieuwe afvalbakken houdt in dat er behoorlijk minder ruimte is.
  Dit wordt de komende maanden nog erger begreep ik later….

 • Natuur/milieu

  Afval scheiden op Kijkduin

  Gescheiden afval inzamelen

   

  Op Kijkduin staan sinds kort afvalbakken, waar je je rommel gescheiden kan deponeren.
  Het verbaasde mij zeer.
  Zo werd mijn GFT abonnement helaas van de kant van de gemeente opgezegd, omdat er te weinig animo voor zou zijn in deze wijk. Maar op een plaats (het strand) waar mensen al moeilijk te porren zijn om even om te lopen om hun afval te dumpen (bij mooi weer rijden speciale wagens af en aan het zand te zeven) worden bakken neergezet voor afvalscheiding?
  Mijns inziens zullen mensen die milieubewust zijn zelf wel hun glas en dergelijke weer mee naar huis nemen. Liever zouden extra goed toegankelijke vuilnisbakken op het strand geplaatst kunnen worden om de enorme kostenpost voor het schoonmaken te beperken.
  Of zie ik iets over het hoofd of verkeerd?

 • Wijknieuws

  Eerste ondergrondse restafvalcontainers voor Dassenrade

   

  Vandaag werd de eerste ondergrondse restafvalcontainer in de Dassenrade geplaatst.

  Natuurlijk zijn in Den Haag Zuidwest al een aantal ondergrondse restafvalcontainers, maar de containers in de Dassenrade zijn de eerste van de reeks die in de krachtwijken in het kader Den Haag Schoon worden geplaatst.

  Tot en met 2011 zullen in de krachtwijken op ongeveer 1.000 locaties één of meerdere containers geplaats worden.

  Een belangrijk voordeel voor de bewoners van de ondergrondse afvalcontainers is dat deze zeven dagen per week kunnen worden gebruikt waardoor minder zwerfvuil kan ontstaan. Een ander voordeel is dat dieren zoals meeuwen, ratten en katten niet bij het afval kunnen.