• Stadsnieuws

  Speeltuin Ockenburgh vernield door vandalen

  speeltuin Ockenburgh
  Hek om speeltuin Ockenburgh op diverse plaatsen gesloopt

  speeltuin Ockenburgh

  Soms zie ik dingen, en die maken me echt boos.
  Buiten spelen is enorm belangrijk voor kinderen.
  Bewegen, spelen, sociale contacten en (zon)licht: allemaal elementen, die ze dagelijks nodig hebben.
  De speeltuin Ockenburgh is wel een heel mooie speeltuin met mooie toestellen die voor diverse leeftijden geschikt zijn.
  Lekker klimmen, klauteren en over het bos heen kijken. Energie kwijt en schone lucht inademen.
  Maar helaas is deze nu afgesloten.

 • Diversen

  Crematorium Ockenburgh houdt Open Dag

  Crematorium OckenburghZondag 24 januari zet Yarden Crematorium Ockenburgh in Den Haag haar deuren open voor het publiek.

  Het crematorium is grondig verbouwd en u bent – zondag 24 januari tussen 11:00 en 15:00 uur – van harte welkom voor een kijkje achter de schermen. Gedurende de dag worden er rondleidingen gegeven en is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers.

  Kijk hier voor meer informatie.

 • Uncategorized

  Herinneringsbijeenkomst Ockenburgh

  kaarsIn deze periode en in (aanloop op) de moeilijke decembermaand, valt het gemis van een dierbare voor veel mensen extra zwaar.
  Dit is de reden, dat Yarden de Herinneringsweken organiseert.
  Er wordt de gelegenheid geboden om tijdens een herinneringsbijeenkomst stil te staan bij het afscheid van een dierbare. Deuren worden geopend voor een bijzondere herinneringsbijeenkomst. Hiermee wil Yarden heimwee een glimlach geven.
  Aanstaande donderdag vindt een herinneringsbijeenkomst plaats in Ockenburgh. De aanvang is 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
  Klik hier voor meer informatie.
  Het telefoonnummer van Ockenburgh is 070 397 8411

 • Natuur/milieu,  Stadsnieuws

  Bestemmingsplan bouw landgoed Ockenburgh moet gewijzigd worden


  Foto: Richard Mulder

  Vandaag las ik, dat het plan voor het landgoed Ockenburgh, ondanks hevige protesten van velen, bijna ongewijzigd doorgaat.
  Maar tevens kreeg ik vandaag een persbericht, dat hierbij toch wel vraagtekens doet rijzen.
  Voor het nieuw te bouwen hotel moet maar liefst 3000 m2 beschermd binnenduinrandbos van het Natura 2000 gebied vernietigd worden. Daarvoor had de provincie Zuid Holland deze zomer al een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet.
  Maar de Bomenstichting heeft daartegen succesvol bezwaar aangetekend.
  De Bezwarencommissie van de Provincie heeft 19 november jl. in haar advies aan Gedeputeerde Staten gesteld dat niet de provincie, maar het Rijk bevoegd is om de grenzen van Natura 2000 gebied te wijzigen.
  Gevolg: het bestemmingsplan kan niet worden vastgesteld.