Historie,  Mens/Maatschappij

Nederlandse Veteranendag met een speciaal randje
Vaak schreef ik al over Veteranendag.
Vandaag werd voor de zesde maal de Nederlandse Veteranendag in Den Haag georganiseerd.

Om half 10 vanmorgen had ik een afspraak om een foto te maken voor een wel heel ludieke stunt.
Helaas had ik me verslapen (wat me werkelijk nooit overkomt). Na een haastige douche, boterham en een bak koffie ging ik richting het Malieveld. Onderweg kwam ik deze man tegen. Ongelooflijk; hij ging helemaal vanuit Den Haag Zuidwest met de fiets naar veteranendag!Maar afijn, doordat ik te haastig was geweest, verloor ik onderweg de brief met instructies en telefoonnummers. Daar stond ik op het Malieveld, met nog niemand te zien (buiten de enorme drukte al om half tien). Gelukkig had ik de verzamelplek onthouden en kwam ik de mensen die ik op de foto moest zetten tegen. Wat was de bedoeling?
Een ludiek fotomoment creëren tijdens Veteranendag. Het moest lijken alsof mannen verkleed in pyama onverwacht ineens tussen de veteranen op het Malieveld opdoken en marcherend het veld doorkruisen.
Het was heel komisch; bijna alle veteranen, jong en oud, wilden best of graag meewerken.

Uiteindelijk was de “missie” geslaagd en heb ik echt een enorm leuke ochtend gehad, ook door het enorme enthousiasme van de mannen in pyama, voor wie niets te gek was.

Natuurlijk is Veteranendag niet komisch bedoeld.
Het is vooral een evenement waar alle veteranen, zowel de jonge als de oudere elkaar ontmoeten.
Een groot defile waarbij Prins Willem Alexander salueerde trok vanmiddag door de stad.
Maar ook op het Malieveld was enorm veel te zien en te beleven.
Diverse optredens, waaronder een van mijn favoriete; Ilse de Lange.

Hierboven een groep veteranen uit Libanon met allemaal dezelfde tatoeage die dolgraag op de foto wilden. Bijna allemaal droegen ze een t-shirt met het opschrift “Band of Brothers” (die band bestaat dus al erg lang; rond begin jaren 80….).
In dienst zaten ze niet meer.

Ook raakte ik in gesprek met deze man; al vanaf 1945 is deze meneer, dhr. L. Jongsma, veteraan (vrijwillig in dienst en nog steeds!).
85 Jaar, vol verhalen en zeer vief poseerde hij trots, vanzelfsprekend met de witte anjer.

Dit brengt me de witte anjer.
Hét symbool van Veteranendag.
Ik raakte in gesprek met Louis Timmermans, voorzitter van de Stichting Anjerveteranendag (SAVD).
Hij vertelde dat iedereen de witte Anjer symboliseert met Prins Bernhard. Maar eigenlijk  klopt dit niet helemaal. Het heeft eigenlijk zelfs in Den Haag zijn oorsprong en wel in 1940, 29 juni.
Na de bezetting van Nederland in 1940 was 29 juni de eerste verjaardag van een lid van het Koninklijk Huis (die door de bezetter niet werd geaccepteerd; de Koninklijke familie was toen uit Nederland gevlucht).
Die dag werd door door duizenden mensen aangegrepen in heel Nederland om collectief hun verzet te tonen tegen de bezetter door het dragen van een witte anjer. Tenslotte Nederland kenmerkte zich door Vrede, Veiligheid en Democratie en deze werd door de bezetter geschonden. Na de oorlog is Anjerdag in 1946 en 1947 nog gevierd. Helaas is het daarna “vergeten”.
De SAVD wil de witte Anjer weer als symbool voor iedereen als het symbool promoten.

Hoe toevallig dat ik eerder een groep Libanon Veteranen heb mogen fotograferen, want juist twee Libanon veteranen hebben het Witte Anjer initiatief opnieuw geintroduceerd in 2005.
(Lees meer over de geschiedenis en meer verhalen op de site van de SADV).

Mooi dat ook Ilse de Lange tijdens haar concert een witte Anjer accepteerde en deze tijdens een lied droeg in haar hand.

Onder de indruk van alle verhalen liep ik nog even over het terrein en zag daar kinderen een neergezette stormbaan volgen; enorm enthousiast renden en klommen ze doken ze.

Nog even naar DJ Isis gekeken en toen was de Nederlandse Veteranendag afgelopen.

Wilt u meer foto’s zien van deze dag? Kijk dan bij Richard Mulder die van de vliegtuigen in formatie foto’s heeft gemaakt, maar ook van het parachutespringen gisteren.

Please follow and like us:

7 reacties

 • SirCumSized

  Dit is een traditie die wat mij betreft altijd in ere moet worden gehouden. Deze mannen (…en ook enkele vrouwen) hebben voor vlag en vaderland gevochten. Of je het nu wel of niet eens bent met hun vredes- of oorlogmissie, ze staan er toch maar zonder na te denken wat voor hen de risico’s zijn of waren. Levende helden met moed en ballen, ik heb gisteren ook nog naast het Malieveld staan praten met een “krasse knar” volbehangen met medailles (…en die waren niet van de strandvierdaagse) van 84 die ik rechtstreeks heb gezegd dat ik hem een held vind en dat velen in dit land een voorbeeld kunnen nemen van de door hem getoonde moed.

 • hanscke

  Wat een leuke reportage, alsof ik er zelf bij was…Over een paar jaar als ik niet meer hoef te werken zijn er zoveel leuke dingen om te gaan zien.Nu komt het er gewoon niet van.Alleen vind ik het woord veteraan wat in waarde achteruitgaan. Bij veteranen denk ik aan oude mannen en niet aan jonge mannen die in de kracht van hun leven lijken te zijn.

 • Ferry

  Ik vraag me af hoeveel militaire orkesten we nog hebben .
  Mocht er dan toch 29 miljard euro bezuinigd moeten worden , dan weet ik er nog wel een.

 • Jose

  Veteranendag ,tja waarom geen dag voor slagers,politie,verpleegkundigen,thuiszorgwerkenden?
  Iedereen werkt en doet dit al dan niet met overgaven. De oorlogen ,Irak en Afghanistan( Indie) zijn nou niet echt oorlogen om trots op de zijn. Trouwens veel Libanon veteranen zijn zwaar getraumatiseerd door die oorlog.
  Het gemak waarmee defensie jonge kinderen in de waan laten dat oorlog een spel is,vind ik stuitend. Oorlog is geen spel en moet ook niet zo gepresenteerd worden.
  Giel Beelen gaat straks weer enkele dagen in een hokje zonder eten om geld in te zamelen voor een goed doel,op veteranendag is hij er voor veteranen die in zeer kwalijke oorlogen hebben gevochten. Niet die veteranen zijn schuldig aan leugens en bedrog maar wel de regeringsleiders die jongeren het idee geven voor volk en vaderland te vechten,nee ze vechten voor de winsten van grote bedrijven en de toegang tot markten en grondstoffen.

 • R.A. (Ron) KRAFT

  O B J E C T I V I S M E

  “HOLLAND” was vele malen groter in `onze Wereld ` ,dan dat heden het geval is.
  De roem of de room is er een tikkeltje ervan af. Maar laten we maar niemand afschrijven ,vooral de wereldkampioenschap van onze ORANJE -vedetten ,die ingenieus ,vernuft en met optimale tactiek de wereldbeker binnen Nederlands bereik kunnen krijgen.
  Holland – kent de Amerikaan beter ,dan Nederland. Vandaar ons wereldwijd én ten dele glorieus en glansrijk c.q. roemrijk verleden.

  Kolonialisme is vanuit de eerste optiek het stichten van ,het aanleggen of vestigen van (vreemde) gebiedsdelen.
  Zouden de kolonialisten b.v. in de 15e eeuw dat niet gedaan hebben,dan hadden de mensen in de Wereld nog meer achterstanden ,dan thans `t geval is. Stammenoorlogen tot vandaag aan de dag zouden zegevieren.
  Vandaag ECONOMIE kijk maar naar China en Zuid-Oost Azie. De oorsprong ligt TOCH in het verlengde van ons goede verleden.
  Bovendien waren velerlei koloniale investeerders van nobelen tot kooplieden en van edelen en -“ambtenaren” tot de jongste bedienden ,van Kapitein tot matroos,of van welke variaties dan ook , gebezigd met allerlei ontwikkelingen van Vaderland (-en) ,de Overzeese Gebiedsdelen , – Maatschappijen ,Cooperaties & ondernemingen,regeringen en vanuit hun eigen omgeving ,
  de grote inspiraties gingen zij zich mede-waarborgen ,naar de toen nog grote KOSMOS ,enkel middels onze fameus internationale scheepvaart.

  De ontdekkingen ,wat leidde tot een grenzeloze : ” ONE WORLD IN ONE PARADISE ! ”
  De mensen van het “oorspronkelijke gebiedsdeel” hadden daar trouwens bijzonder veel baat bij ,om aan hun dagelijkse behoeften zichzelf te voorzien ,want daar heerste onder de in 1940 aanwas van 67 miljoen mensen zeer veel armoede.
  Wij ontwikkelaars ,wetenschappers en investeerders hadden en hebben toch de ping – ping of niet soms ? Know – how!
  Als klap op de vuurpijl vele westerlingen ,voornamelijk nobelen en elite in 1e instantie gingen relaties aan en vermengden zich met de inheemse bevolkingsgroepen.Ook met dochters van de stamhoofden en de Raden ,Raden.
  Dus de Europeaan en vooral de van “Holland” trouwden met de (inlandse) Indonesische adelijke families.
  Bovendien werkten de gouvernementele organisaties met de inlandse Top ofwel inheemse stammen (3001) en de autoriteiten over en weer stonden centraal.

  De Veteranen waren ingesteld enigszins voor een nog stukje behoud van Nederland in de overzeese Gebiedsdelen en voor de goede Orde van Ned.-Indie m.b.t. de algehele Wereld.

  De opzet in 1e instantie was Orde -Bewaking en Veiligheid ,maar dat in opstand,verzet en oorlogen in velerlei opzichten veel verkeer ging en gaat is voor U toch ook duidelijk.

  Was het niet JAPAN ,die Ned.- Indie graag wilde inlijven ? En zag Amerika economisch gezien ,wat in `t Indie? Nieuw-Guinea!
  Dat (vele) Nederlanders niet ,nauwelijks of wat minder beseffen ,laat staan begrip ervoor willen kweken ,hangt samen met eigen kennis en de moeite extra kennis te willen (ver-)nemen en door een objectieve waarneming ,om op onderzoek over te gaan lijkt thans heel verstandig vindt Kraft.

  Enige Pers en Media hadden en hebben thans tot op heden ,vele waarheden onnodig verdoezeld.
  Edele persoonlijkheden werden door de verachtelijke Media van `destijds` geschoffeerd en het volk ,het gepeupel dus werd door de Media letterlijk en figuurlijk dom gehouden ,met het geloof dat het kolonialiseren slecht was. De mensen waren toen tevreden.

  De gemengden ,sommige Indische vooraanstaande personen ,een neef van Multatuli alias Max Havelaar alias Douwes Dekker ,die ook Douwes Dekker als naam meegekregen had , wilden in een vroeg stadium met
  een paar “inlanders” sinds 1945- 49 Indonesier geheten ,namelijk Tjipto in 1911 naar een FEDERATIE toewerken.

  Helaas werd ,dat door onze toenmalige Koningin Wilhelmina in 1929 verboden verklaard. JA ,wat?
  Nou , het INDISCH NEDERLANDS VERBOND oftewel het IEV.
  Wat daar in de ARCHIPEL aan MEGA -infrastructuur sinds 1609 door de VOC op tal van fronten werd aangelegd c.q. verricht was groots en uitgestrekt.
  Dames en Heren ,
  Wat was van ver uit het verleden in feite wijsheid ,en wat is thans benodigd voor exacte kennis en intelligentie? Leve de moderniteit ,toch!

  Kraft zegt hierover het tegendeel namelijk ; zonder deze ontwikkelingen uit onze vroegere periodes zouden Welzijn & Wetenschap nooit op zo`n ener sublieme h o o g niveau gestaan heben.

  Tot slot:
  Heersen en overheersen zullen altijd blijven bestaan ,zelfs de vrede was en is in deze sterk bepalend !
  Mozes ca. 1.500 voor Christus was zelf slaaf in Arabie geweest.

  Conclusie:Verenigde Staten van Ned.-Indie niet. /Repoebliek Indonesia Serikat ofwel R.I.S. wel ,
  waardoor NED.-INDIE binnen een snelle periode ,vlak na de WO II echt INDONESIE werd.
  Verkeken kansen en onze rechten op enige behoud werden min of meer verkwanseld,door slecht
  autoritaire beleidsvoeringen,partijen ,etcetera ,etc.
  Ten koste van de Europese, Indonesische en – de roots van zeer vele gemengden.
  Nobelen en zogenaamde ,zogezegde bastaards – “e d e l e n”.
  Ook Ilse de Lange op Veteranendag schrijft geschiedenis toch !
  – HISTORY – Archipel ,Gordel van Smaragd ,Insulinde of Nusantara !

  PS. zonder de internationale geldschieters ,investeerders of vooraanstaande zakenlieden en echte wetenschappers zouden we wellicht geen eens een (extra) patatje ,een pot bier ,een mooie auto of een mooi huis kunnen huren of laat staan een appartement ,bungalow of villa kunnen kopen.

  PS. er is meer tussen hemel en aarde ,het is maar dat we het weten. GOD BLESS YOU !

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.