• Politiek,  Stadsnieuws

  Manifest Scheveningse Bewonersorganisaties

  M A N I F E S T
  Scheveningse bewonersorganisaties veroordelen Haagse politiek

  Scheveningen, 28 januari 2007 – De Scheveningse Bewonersorganisaties vinden, dat de coalitiepartijen in de Haagse gemeenteraad het proces van samenspraak en inspraak voor het Masterplan Scheveningen-kust in één klap de nek hebben omgedraaid.

  Tijdens het  marathondebat in de Raadscommissie voor SRO (Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening) op 22 januari hebben de fracties van GroenLinks, VVD en PvdA zich schaamteloos afgewend van ooit door hen te vuur en te zwaard verdedigde principes en van hun verkiezingsbeloften. B. en W. hebben zich door die handelwijze verzekerd van hun eigen ‘cordon sanitaire’, waarin de zorgen van wijkbewoners met geen mogelijkheid meer konden doordringen.

  De politieke steun voor de plannen van b. en w. was volgens de bewonersorganisaties reeds voorafgaand aan het publieke debat dichtgetimmerd. Zij vinden dat de coalitie op deze manier elke fatsoenlijke vorm van democratie, waarin argumenten voor en tegen hun eigen rol moeten kunnen spelen, onmogelijk maakt.

  Het debat
  Het debat in de Raadscommissie kende meerdere dieptepunten. De eerste daarvan was de opening. Wat was aangekondigd als een planpresentatie door wethouder Marnix Norder bleek een videoshow van straatinterviews, waar Haagse, Nederlandse en buitenlandse passanten hun mening over het Masterplan konden geven. Op basis van welke informatie dat gebeurde bleef onduidelijk.

  Omdat hiermee aan het debat geen enkele objectieve informatie werd toegevoegd, kwalificeren de bewonersorganisaties deze presentatie als een schaamteloze poging om tegenwicht te bieden aan het verzet van 25 insprekers, waarvan de impact kennelijk werd gevreesd. Het is de bewonersorganisaties een raadsel, dat de voorzitter van de commissie deze presentatie heeft toegestaan en dat de commissieleden bij de eerste beelden niet als één man zijn opgestaan om tegen dit democratisch wangedrag te protesteren. Vanwege dit soort vertoningen ‘in het stemlokaal’ worden door westerse waarnemers in Oost-Europa verkiezingen afgekeurd.

  Volgende dieptepunt was de bijdrage van GroenLinks. De woordvoerder van deze coalitiefractie erkende ter vergadering dat haar visie op hoogbouw op basis van ‘gewijzigd inzicht’ was aangepast. De fractie bleek nu bereid vooral ‘de kansen’ van hoogbouw te wegen en kwam aldus tot de kwalificatie ‘mooi plan’.

  De bewonersorganisaties geven GroenLinks – en anderen – zonder enig voorbehoud de kans om op basis van gewijzigd inzicht tot nieuwe standpunten te komen. De vraagtekens ontstaan, omdat GroenLinks slechts enkele dagen eerder in het Muzee te Scheveningen een discussie over hoogbouw organiseerde, waar ten overstaan van veel direct betrokkenen deze nieuwe visie op hoogbouw zorgvuldig onder tafel is gehouden. Dat is op zijn zachtst gezegd niet erg moedig. Dan heb je geen open kaart gespeeld en voelen discussiepartners, waaronder bewonersorganisaties, zich belazerd.

  Volgende afdaling in de discussie was de bijdrage van de VVD, die evenals GroenLinks enkele dagen eerder in Scheveningen de straat was opgegaan. Omdat sommige bewoners in Scheveningen een goed geheugen hebben memoreerde VVD-leider Anne Mulder bij die gelegenheid geheel op eigen kracht zijn eerdere uitspraken over hoogbouw in Scheveningen en die luidde destijds: Geen Torremolinos aan de Noordzee! 

  Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Tijdens de commissievergadering bleek de VVD de gelijkenis tussen Torremolinos en de 100 m hoge woontorens in Scheveningen, zoals de bewoners dat ervaren, niet te kunnen ontwaren. Tot verbazing van de bewonersorganisaties ziet de VVD bovendien geen enkele strijdigheid tussen de thans voorgestelde hoogbouw en hun veel geciteerde eerdere motie om in Scheveningen geen “grootstedelijke bouw” toe te staan.

  Dat wijkbewoners – in verkiezingstijd – door de Torremolinos-verklaring van fractieleider Mulder dus kennelijk een vals verwachtingspatroon hebben opgebouwd, kan de liberalen niet zijn ontgaan. Tijdens de wijkwandeling door Scheveningen is de bijgestelde VVD-opvatting echter niet op tafel gekomen. De VVD treft daarom hetzelfde verwijt als GroenLinks: politiek gedraai en duikgedrag aan het front.

  Volgend moment van democratische ontluistering was het antwoord van wethouder Norder op de vraag of hij, gezien de protesten aan de inspreekmicrofoon, zich geen zorgen maakte over een gebrek aan draagvlak voor zijn voorstel in de Scheveningse samenleving. De wethouder reageerde met de opsomming van een aantal organisaties, die zich positief over zijn plannen hadden uitgesproken. En dat bleken vooral projectontwikkelaars en ondernemersorganisaties te zijn.

  De bewonersverenigingen concluderen dat het positieve oordeel over het Masterplan vooral economisch gedreven is en vrijwel uitsluitend voor rekening komt van partijen die er in directe zin wijzer van worden. Dat in het rijtje van de heer Norder geen enkele bewonersorganisatie voorkomt, schijnt de PvdA niet te hinderen. Overigens houdt ook deze partij een bijeenkomst voor wijkbewoners, maar helaas pas nadat zij in de raadscommissie hun principiële steun aan de plannen al hebben toegezegd. Wij vinden dat schrijnend. Laatste tik aan de Haagse bewonersorganisaties kwam terecht bij Duindorp, die hij verweet voor een bijeenkomst vorig jaar over de plannen voor de haven alleen maar nee–zeggers te hebben opgeroepen.

  Samen doen
  De Bewonersorganisaties van Scheveningen hebben op de tribune de politieke bijdragen van de coalitie met gekromde tenen aangehoord. Overigens niet alleen, omdat verschil van opvatting bestaat over de herinrichting van een cruciaal stukje stad.
  Grootste ergernis is, dat de wijkbewoners al een jaar lang vele avonden achtereen hebben gedebatteerd en vele A4tjes hebben volgeschreven om toch maar vooral te voldoen aan de oproep van politici om mee te denken en mee te doen.

  Dat was in Scheveningen niet aan dovemansoren gericht. De mutatiegraad in de Scheveningse woonwijken is extreem laag. Mensen wonen er graag en hebben dus wat te verdedigen. Dat is althans gebleken, want vele honderden vrijwilligers hebben zich vaak tot in kleine uurtjes druk gemaakt over het effect van het Masterplan op hun woonklimaat. Dat is op papier gezet, voor elke bijeenkomst die de gemeente uitschreef zijn we komen opdagen en hebben daar de visie vanaf de woonvloer uitgedragen. Op 22 januari is de waarde van die bijdragen echter in een paar uur tot nul gereduceerd.

  Imagodrift
  De zorgvuldig opgetekende en onderbouwde zorgen van wijkbewoners hebben in het politiek debat nauwelijks een rol gespeeld. Mede daardoor voelen wij ons weggezet als een groep niets-willers, die tegen toeristen zijn en het strand stiekem voor zichzelf willen houden. Wij zijn niet tegen Den Haag Wereldstad, maar vinden de aantasting van ons woon- en leefklimaat een te hoge prijs voor een beleid, waarin imagodrift domineert.

  Het enige dat in het debat pijnlijk duidelijk werd is, dat de coalitiefracties tijdens bijeenkomsten in het voortraject hun onverdedigbare standpunten hebben weggefrommeld. De bewonersorganisaties in Scheveningen vinden dat onaanvaardbaar en voor volksvertegenwoordigers onwaardig gedrag.

  Wat resteert is het beeld, dat met het afsluiten van een akkoord door de coalitiefracties het democratisch proces in bestuurlijk Den Haag eveneens tot een eind is gekomen.

  De bewonersorganisaties van Scheveningen hebben hun vertrouwen in de Haagse politiek verloren. Zij gaan er van uit, dat de lokale politiek dat ervaart als een ernstig ongemak en dat vertrouwen zal willen terugwinnen. Als het om de belangen van Scheveningse wijkbewoners gaat, bestaan daarvoor op 6 februari (Commissie SRO) en 14 februari (Raad
  ) nog kansen.

  De bewonersorganisaties zullen die debatten nauwgezet volgen. De bereidheid om in de uitvoering van het Masterplan te blijven participeren, zal daarna opnieuw worden bepaald.

  Corr. adres: Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen
  Gentsestraat 22a – 2587 HT  Scheveningen – 070.354.10.81

 • Sport/ontspanning,  Stadsnieuws

  18e Kâhwe Klâhwe

  Enorme drukte bij kahwe klahwe

   

  Elke laatste zondag van januari is de Kâhwe Klâhwe; dé meeting voor Puchbezitters en Puchliefhebbers op de Scheveningse boulevard bij de boot aan het Noorderstrand.

  Om 12 uur werd daar verzameld om om half twee exact in optocht van de boulevard weg te rijden voor de tour door de stad.

  Dit jaar werd hij al voor de 18e keer georganiseerd.

  Wat was het druk!

  Eervorig jaar was ik er ook maar het verschil in aantal rijders en bezoekers was heel opvallend.

   

  Het is puur genieten, als je ziet, hoe sommige brommers eruit zien alsof ze nieuw zijn, terwijl ze toch een stuk ouder zijn dan ik, en hoe sommigen hem “gewoon” origineel laten, vol roest, maar o zo nostalgisch.

  Typisch vond ik dat dit jaar ook veel vrouwelijke Puchrijders aanwezig waren. Een vertelde, dat ze dit jaar al voor de 4e of 5e keer meereed

   

   Puch uit 1963

   

   

  Natuurlijk kon ik het niet nalaten een te kieken met mijn geboortejaar erop J

   


   

  Puch met aanhanger

   

   

  Deze vond ik heel opvallend; een met een aanhanger erop; Hagazine heeft dezelfde gekiekt, waarbij de rijder wat gebruikt in zijn overkapping.

   

   trotse opknapper

   

  Deze meneer knapt zelf zijn brommertjes op; praktisch alles is origineel; natuurlijk wilde hij trots even poseren zittend op zijn mooie bezit.

  Hij had er al meer opgeknapt voor familieleden, maar met deze zou hij de toer zelf gaan maken.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

  Om van een aantal brommers een foto te kunnen maken, moest je soms echt in de rij staan. Wat de eigenaars natuurlijk niet erg vonden!

  Hieronder een paar foto’s die ik zelf erg bijzonder, opvallend of mooi vond.

   

   

  bijzonder he? 

   

   Mooi wit is niet lelijk

   

   

  Niet iedereen kan het met de keuze eens zijn 

   

   

  Een gezellig paartje

   

   

  Die zou ik best willen hebben! 

   

   

  Natuurlijk hoort bij de Kâhwe Klâhwe erwtensoep; tenslotte is het hartje winter (gelukkig waren er weinig koude handen; de temperatuur was zalig!).

   

   Lekkere snert

   

  Om inderdaad half twee vertrok de stoet aangemoedigd door het publiek; een herrie van jewelste.

   

   Het vertrek; natuurlijk nu een foto met een vrouw erop!

   

  Hier een filmpje van het wegrijden van alle Puchjes; jammer dat je de geur niet kan ruiken, en kan meegenieten van de geweldige sfeer die er heerste.

  Een heel geslaagde meeting!

  Voor alle foto’s (onbewerkt en tijdelijk!) klik hier.
  Voor prive gebruik mag je ze gerust uploaden; voor publicaties graag eerst toestemming.

  Voor een prachtige special van de route die werd gereden, klik hier op Hagazine.

 • Mens/Maatschappij,  Wijknieuws

  Letscamp en presentatie nieuw boek “Eenvoudig Rijk”

  Daar stap ik vanmiddag tussen een groep mannen en vrouwen van diverse leeftijden uit diverse delen van Den Haag in het Wijkplatform Morgenstond.
  Letscamp had deze middag georganiseerd. Op deze middag wordt deze organisatie uitgelegd en tevens een nieuw boek van Sylvia Vermont gepresenteerd.
  Letscamp is een organisatie, waarbinnen je goederen en diensten (echt van alles!) met een gesloten beurs kunt ruilen. Lets is een afkorting (Lokaal Economisch Transactie Systeem) van een Engels begrip en staat voor een alternatief geldsysteem. Kijk maar eens op deze link; lijkt me enorm interessant!


  iedereen won wel een prijs in de consuminderkwis


  Ik val midden in een consuminderquiz, waar iedereen een prijs lijkt te winnen; de sfeer is geweldig.
  Het is een quiz, waar meerkeuzevragen worden gesteld, hoe je het best geld kan besparen of je kennis kan vergroten op besparingsgebied.
  Koffie, thee, koekjes en chocolaatjes staan op tafel, en iedereen wordt bediend of bedient zichzelf.
  Na afloop ontstaan enorm gezellige gesprekken aan de diverse tafels.
  Over de gewonnen prijzen, de zorg die mensen op zich hebben genomen van dierbaren, over werk, kinderen, kleinkinderen en ga zo maar door. Leuk!


  gezellig kletsen onder het genot van een hapje en drankje

   
  De koffie en thee wordt opgeruimd en er wordt wijn of fris geschonken met zoutjes en hapjes. Mensen met een ooievaarspas krijgen een folder met daarin de mededeling, dat zij gratis lid kunnen worden van de bibliotheek waarvan ook een afvaardiging aanwezig is.    

  Zoals ik al schreef, heeft Sylvia Vermont een boek geschreven, genaamd “Eenvoudig rijk”. Zij geeft hierin tips en creatieve ideeën hoe je toch rond kunt komen. Want armoede bestaat, ook hier in Nederland. Maar het is tevens bestemd voor mensen die bijvoorbeeld een grote wens hebben maar denken die niet te kunnen veroorloven, zij probeert hun een andere houding te geven ten opzichte van geld. Want jouw doel moet je gewoon nastreven; een positieve levenshouding is belangrijk. Het eerste exemplaar van haar boek zal worden overhandigd aan wethouder Baldewsingh; helaas arriveert hij erg laat.


  introductie boek

  Na een introductie op haar boek en de beweegredenen waarom zij het heeft geschreven, geeft Sylvia Vermont trots haar boekje aan de wethouder met de wens dat iedereen, ook diegenen die weinig te besteden hebben, zich rijk mag voelen. Dat iedereen een doel heeft en dat doel zou moeten nastreven, niet opgeven, maar “vechten” dat te bereiken.


  Overhandiging boek

  Baldewsingh geeft aan, dat hij vaak “op de vingers wordt getikt” door zijn vrouw, dat hij een gat in zijn hand heeft en dat hij graag Bourgondisch leeft. Dat het een mooi boekje is, dat ook hij wenst dat iedereen zich rijk voelt; ook dat is een stukje burgerschap (tja, dat woord moet altijd even vallen). Vanaf maart zal 6 maanden lang de nadruk op een schone stad worden gelegd, dat ook dat mensen veel bekeuringen zal kunnen besparen! Want Den Haag mag er niet zo vies en vervuild uit blijven zien.

  openbare bibliotheekOok een mevrouw van de openbare bibliotheek ontvangt een exemplaar van het boekje; ik hoop, dat het ook daar uitgeleend zal gaan worden!Want al is de prijs niet hoog (11,95) voor veel mensen zal dat toch een drempel zijn.
  Toch wel jammer vond ik, dat de wethouder de nadruk zo legde op zijn komend te voeren beleid
  Zo’n geweldige middag, zo goed georganiseerd, met zulke geweldige initiatieven
  De organisatoren en de schrijfster hebben een pluim verdiend; daar hoort de nadruk op te liggen! • Politiek,  Stadsnieuws

  Jozias van Aartsen voorgedragen als nieuwe burgemeester

  Per 1 januari is Wim Deetman opgestapt als burgemeester van Den Haag om te gaan werken bij de Raad van State.    

  Een referendum werd niet als optie gezien voor de stad, maar wel werd een enquête gehouden die nauwelijks werd ingevuld; naar mijn mening geen wonder; de eigenschappen die belangrijk zouden zijn waren ofwel voorgekauwd ofwel vanzelfsprekend dat een burgemeester daaraan moest voldoen.

  Afijn, de uitslag was, dat de “burgers” een burgervader “met visie” wilden.   

   

  Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad maakte een profielschets, waarin zij stelden, dat zij een persoon wilden die “diplomatiek” was.   

   

  Jozias van Aartsen
  Gisteren werd bekend, dat VVD-er Jozias van Aartsen is voorgedragen.
  (De foto is overigens geplukt van Wikipedia).   

   

  Diplomatiek? Een man met visie?     
  Laten we het hopen.

  Ik ben heel benieuwd hoe hij als burgemeester zal functioneren.

 • Wijknieuws

  Bouw Het Podium vordert gestaag

  Bouw op Het Podium vordert

  Op 2 april 2006 werd definitief afscheid genomen van de “oude huizen” op de Wolweversgaarde.

  Het laatste huizenblok langs de Melis Stokelaan werd gesloopt door middel van een project van kunstenaar Adriaan Nette “Aarde van de Gaarde”. Hier kan je dat nog nalezen.     

   

  Op dit stuk grond zou een nieuw huizenblok verschijnen genaamd Het Podium 

  Na enorm veel voorbereidende werkzaamheden, onthulde wethouder Norder symbolisch de eerste steen op 18 juli 2007.   

   

  Eindelijk begint de bouw nu vorm te krijgen; de eerste huizen zijn zichtbaar en er is geen braakliggende grond meer (een beetje jammer, als ik zag hoeveel insecten en wilde bloemen er stonden).

  Toch is het een prettig gezicht, dat Vrederust eindelijk een beetje uit de sfeer van afbraak begint te raken.

   

  Voor de nieuwe bewoners van Het Podium wilde ik graag een leuk forum onder de aandacht brengen, waar men zich kan aanmelden; nieuwtjes, foto’s en ga zo maar door kunnen ze daar vinden. Klik hier, of kijk bij de Haagse linken in de rechter kolom.