• Wijknieuws

  Sloop voormalig schoolgebouw Prof. Anemaschool in volle gang

  Schoolgebouw wordt steeds kleiner

   

  Het nieuwe gebouw van de Prof. Anemaschool aan de Eindstede is dit jaar (of liever gezegd in het vorige schooljaar) in gebruik genomen.
  Het oude gebouw stond lang leeg.
  Nu is men druk bezig met de sloop van dit gebouw.
  Grote hekken staan voor het puin en het resterende deel maar wat ook bijna een bekend beeld is geworden in deze wijk, gele linten met “gevaar ((om het deel waar onlangs brand was gesticht), asbest”.
  Ik ben heel benieuwd wat op dit terrein zal komen.

 • Wijknieuws

  Eerste paal nieuwbouw prof. Anemaschool


  Vandaag sloeg Wethouder Van Engelshoven de eerste paal van de nieuwbouw van de prof. Anemaschool aan de Eindstede.
  Het was me al opgevallen, dat niet alleen aan de overkant bouwwerkzaamheden plaatsvonden (Sophia Revalidatiecentrum), maar ook bij deze school.
  Eerst verdwenen alle bomen en struikgewassen aan de kant van de Vrederustlaan, en daarna werd ook het pand direct naast de school gelegen gesloopt.
  Voor de school lagen al tijden nieuwe speeltoestellen, waar maar niets mee gebeurde.

 • Koningshuis,  Wijknieuws

  Prinses Maxima opent MIXXINN

   

  Hier (klik) schreef ik al diverse malen over Mixx Inn, het vroegere Vijverzicht.

  De renovatie is afgerond en krijgt nu de bestemming tot een soort hotel voor tijdelijke bewoning.

  Er komen voornamelijk jong volwassenen te wonen, waaronder jongeren in opleiding, bijzondere doelgroepen (zoals begeleid wonen en gehandicapten) en vroegtijdige schoolverlaters de mogelijkheid te wonen en zich te ontwikkelen zodat ze een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

  Gehandicapten en psychiatrische patiënten, die nu nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen, maar wel de potentie hebben krijgen hier de kans zich zodanig te ontwikkelen, dat zij later dat wel kunnen. Maar ook voor bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting voor mensen uit de Oost-Europese landen.

   

  Vandaag werd MixxInn eindelijk geopend door Prinses Maxima.

  Zij werd door onder andere burgemeester Van Aartsen opgewacht, waarna zij het gebouw binnentrad.