• Mens/Maatschappij

    Dag van de Mensenrechten 2012


    Vandaag is het de Dag van de Mensenrechten.
    Elk jaar heeft deze dag een thema. Het thema van 2012 is: integratie en het recht om deel te nemen aan het openbare leven.

    De chemicus Alfred Nobel overleed op 10 december 1896 en liet een testament achter. Hierin stond, dat hij wilde dat jaarlijks de Nobelprijs voor de Vrede moest worden uitgereikt aan mensen of organisaties die zich hebben ingezet voor de vrede.
    De Nobelprijs voor de Vrede wordt vaak omstreden omdat de prijs regelmatig een politiek karakter krijgt.