Gezondheid

Zorg ALS patienten naar hoger plan

Zorg voor ALS patiënten in de Haagse regio naar hoger plan
ALS
Basalt op de Vrederustlaan (vroeger Sophia Revalidatie). Archieffoto

Vandaag, op Wereld ALS-dag, tekenden ALS-netwerk Haaglanden en Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden een samenwerkingsovereenkomst om ALS patiënten in alle fases van hun ziekte zo goed mogelijk te begeleiden.
Deze ziekte lijkt plots “dichterbij gekomen”, nu George Kooijmans deze ziekte blijkt te hebben.
Maar helaas heb ik ook in mijn nabijheid iemand gekend die hieraan is overleden.

Zodra de diagnose ALS gesteld wordt, is er bij deze patiënten sprake van palliatieve zorg. Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Het doel van deze zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren en patiënten zo min mogelijk klachten te laten ervaren.

ALS-netwerk Haaglanden werd opgericht door Basalt, expertisecentrum voor revalidatie, om de expertise van de ALS teams van Basalt en het ALS Centrum Nederland uit te dragen naar andere zorgverleners in de regio. In het netwerk werken ALS behandelteams van Basalt, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten vanuit de eerste lijn, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties samen om deze patiënten en hun naasten te helpen bij het omgaan met de fysieke en psychische gevolgen van de spierziekte.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden werd opgericht door Vereniging Transmurale Zorg, een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden om efficiënte steun- en zorgnetwerken te realiseren, om bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven voor de patiënt en de naasten. Het netwerk wordt gevormd door ziekenhuizen, VVT-instellingen, welzijnsinstellingen, hospices, huisartsen, apothekers, GGZ-instellingen en vrijwilligers uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer.

Met de samenwerking wordt beoogd de kennis en deskundigheid, die bij beide netwerken aanwezig is, te delen en de lijnen kort te houden, zodat ook in de laatste fase de best mogelijke zorg geboden kan worden aan patiënten met ALS in de regio Haaglanden.

De samenwerking zal op 15 november 2022 een concrete invulling krijgen wanneer de netwerken een gezamenlijk symposium bij Basalt organiseren voor behandelaars, overige zorgverleners en vrijwilligers. Een breed scala van thema’s zal de revue passeren in workshops en lezingen.

ALS
links Willem Wiegersma namens ALS-netwerk Haaglanden, en rechts Arnold van Halteren namens Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.
Foto bij persbericht

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door (links) Willem Wiegersma (Voorzitter Raad van Bestuur Basalt), namens ALS-netwerk Haaglanden, en (rechts) Arnold van Halteren (Directeur Vereniging Transmurale Zorg), namens Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

Quote Arnold van Halteren: “Iedere patiënt en naaste die te maken krijgt met een levensbedreigende aandoening, moet kunnen rekenen op goede palliatieve zorg die aansluit op de wensen en behoeften. Met deze samenwerking kunnen zorgorganisaties en zorgverleners kennis delen, van elkaar leren en in gezamenlijkheid werken aan een passend aanbod van zorg en ondersteuning.

Quote Willem Wiegersma: “Met deze samenwerking realiseren we kennisoverdracht die zeer waardevol is voor ALS patiënten. Zorgverleners kunnen beter anticiperen op de behoeften van hun patiënten, waardoor ALS patiënten in alle fases van hun ziekte kunnen rekenen op de beste begeleiding.

Please follow and like us:

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.