• Mens/Maatschappij,  Wijknieuws

  Informatiebijeenkomst statushouders

  informatiebijeenkomst
  Voormalige kunstopslag gemeente waar statushouders worden gehuisvest

  Al eerder schreef ik over de huisvesting van statushouders in Escamp.
  In Vrederust, maar ook in Bouwlust zullen woningen voor hun worden gebouwd c.q. ingericht.
  De gemeente heeft de locatie op de Zwaardvegersgaarde de afgelopen periode nader bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat er nog ruimte is voor huisvesting van 70 extra personen. Er zullen dus geen 80, maar 150 menen worden gehuisvest voor een periode van maximaal 10 jaar.
  Op woensdag 18 mei zal in het gebouw van de Brede Buurtschool Kleurrijk, Ambachtsgaarde 3, van 19.30 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst worden gehouden om belangstellenden te informeren.

 • Wijknieuws

  Tijdelijke woonunits Statushouders Zwaardvegersgaarde

  Plaats voor tijdelijke woonunits Statushouders aan de Zwaardvegersgaarde

  Tijdelijke woonunits Statushouders Zwaardvegersgaarde
  Gemeentegrond waar kunstvoorwerpen tijdelijk werden opgeslagen voor de openbare grond

  Mijn blog over de Statushouders die in Vrederust komen dit jaar, was voor mij aanleiding nadere informatie in te winnen.
  Een aantal vragen had ik zoals wanneer, in de huisjes die er al stonden, en nog een aantal vragen, maar daar hoop ik later meer over te kunnen schrijven.
  Stadsdeel Escamp verwees me naar een link, waar een deel van mijn vragen werden beantwoord Eigenlijk was ik wel een beetje verbaasd.
  Waar de Statushouders komen te wonen staan al een aantal gebouwen. Ik ging er dus gevoeglijk van uit, dat de statushouders hier kwamen te wonen. Niet dus.

 • Wijknieuws

  Officiële opening Polenhotel De Uithof

  De gezamenlijke leefruimte en keuken
  De gezamenlijke leefruimte en keuken

   

  Vandaag werd onder grote belangstelling het wooncomplex in De Uithof eindelijk officieel geopend.
  Eindelijk, omdat het nogal wat vertraging had opgelopen. Eerst alle bezwaar- en beroepsprocedures en daarna de gewijzigde normen voor wat betreft de minimale leefruimte per persoon. In plaats van zo’n 360 mensen kunnen er nu nog “maar” een 324 personen terecht.