• Mens/Maatschappij,  Overweging

  Geachte mevrouw Bussemaker,

  Jet Bussemaker

   

  Met toch wel enige verbazing las ik het bericht dat u in een interview, vlak voor Moederdag, uw eigen sexe “de roe” geeft.
  U stelt dat de vrouw teveel teert op het inkomen van de man.
  Ook zegt u: “Maar vrouwen moeten ook af van dat eeuwige schuldgevoel over hun gezin. Ze zouden zich eerder schuldig moeten voelen over het feit dat de overheid zoveel in ze heeft geïnvesteerd.”
  Ik vraag mij af, of u zich realiseert wat u met deze stellingen teweeg brengt.
  Graag benoem ik een paar zaken die mij dwars zitten, waarbij het misschien chaotisch overkomt, maar het zijn gedachten die bij me op komen nadat ik het artkel meermalen heb gelezen.