• Natuur/milieu,  Wijknieuws

    Beroep Polencomplex door rechter verworpen

    Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan ten aanzien van het beroep tegen de bouwvergunning van het Polencomplex in De Uithof dat de Stichting Bewonersbelangen Lozerlaanflats aangetekend hadden tegen het besluit van het College van B&W van Den Haag om een bouwvergunning te verlenen aan Jobcenter Haaglanden b.v..

    Deze zaak werd behandeld in de Rechtbank op 14 februari 2012.
    Helaas is het beroep verworpen.