• Mens/Maatschappij,  Wijknieuws

  Nieuwbouw Zwaardvegersgaarde voor Statushouders

  Nieuwbouw Zwaardvegersgaarde
  Nieuwbouw Zwaardvegersgaarde lijkt bijna afgerond

  De nieuwbouw Zwaardvegersgaarde voor de statushouders is bijna afgerond.
  Mooie eengezinswoningen prijken waar ooit een schoolgebouw stond.
  In eerste instantie zou de bouw al vorig jaar afgerond zijn, maar op de site van de Gemeente Den Haag zie ik, dat de verwachte oplevering van de bouw september zal zijn. De eerste statushouders zullen dan ook hun intrek nemen.

 • Mens/Maatschappij,  Wijknieuws

  School Zwaardvegersgaarde gesloopt voor Statushouders

  Laatste restje van de school aan de Zwaardvegersgaarde

  School Zwaardvegersgaarde
  Deel schoolgebouw dat er vorige week nog stond

  Op bovenstaande foto zie je nog een klein stukje van de school Zwaardvegersgaarde staan: de rest was al gesloopt.
  Op dit moment is alles tegen de vlakte: van de oude gebouwen is niets meer over dan een paar bergen puin.
  Dit was ook zoals de planning. Vanaf half augustus tot begin september zou de sloop aanvangen en een aantal bomen worden gekapt ten behoeve van de nieuwbouw. Niet voor nieuwbouw voor reguliere woningzoekenden, maar voor Statushouders.

 • Mens/Maatschappij,  Wijknieuws

  Informatieavond statushouders Zwaardvegersgaarde

  informatieavond
  René Baron heet iedereen welkom

  Gisteravond werd een eerste informatieavond over de statushouders aan de Zwaardvegersgaarde gehouden in het gebouw van de Brede Buurtschool Kleurrijk aan de Ambachtsgaarde.
  De aanvang was om 19.30 uur en het was inderdaad behoorlijk druk, al waren alleen de direct omwonenden uitgenodigd.
  Met een uitnodigingsbrief en identiteitsbewijs mochten de belangstellenden naar binnen.
  Allereerst hield stadsdeeldirecteur René Baron een welkomstwoord. Hij legde uit, dat niet alles bekend was maar dat dit een eerste informatiebijeenkomst betrof. Meerdere zullen nog volgen.

 • Mens/Maatschappij,  Wijknieuws

  Informatiebijeenkomst statushouders

  informatiebijeenkomst
  Voormalige kunstopslag gemeente waar statushouders worden gehuisvest

  Al eerder schreef ik over de huisvesting van statushouders in Escamp.
  In Vrederust, maar ook in Bouwlust zullen woningen voor hun worden gebouwd c.q. ingericht.
  De gemeente heeft de locatie op de Zwaardvegersgaarde de afgelopen periode nader bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat er nog ruimte is voor huisvesting van 70 extra personen. Er zullen dus geen 80, maar 150 menen worden gehuisvest voor een periode van maximaal 10 jaar.
  Op woensdag 18 mei zal in het gebouw van de Brede Buurtschool Kleurrijk, Ambachtsgaarde 3, van 19.30 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst worden gehouden om belangstellenden te informeren.

 • Wijknieuws

  Tijdelijke woonunits Statushouders Zwaardvegersgaarde

  Plaats voor tijdelijke woonunits Statushouders aan de Zwaardvegersgaarde

  Tijdelijke woonunits Statushouders Zwaardvegersgaarde
  Gemeentegrond waar kunstvoorwerpen tijdelijk werden opgeslagen voor de openbare grond

  Mijn blog over de Statushouders die in Vrederust komen dit jaar, was voor mij aanleiding nadere informatie in te winnen.
  Een aantal vragen had ik zoals wanneer, in de huisjes die er al stonden, en nog een aantal vragen, maar daar hoop ik later meer over te kunnen schrijven.
  Stadsdeel Escamp verwees me naar een link, waar een deel van mijn vragen werden beantwoord Eigenlijk was ik wel een beetje verbaasd.
  Waar de Statushouders komen te wonen staan al een aantal gebouwen. Ik ging er dus gevoeglijk van uit, dat de statushouders hier kwamen te wonen. Niet dus.