• Wijknieuws

  Voortgang bouw Hofstede Praktijkschool

  Het broedseizoen (voor vogels) is definitief voorbij.

  Voorzichtig aan zie je overal in de stad bomen die dood of in de weg staan weer gekapt worden.

   

  Eergisteren was ik getuige van de kap van een kolos!

  Op het oude Olympiek terrein waar de Hofstede Praktijkschool komt te staan werd een hoge boom in stukken gezaagd om ruimte te maken voor de rest van het schoolterrein.

   

  Het was een oude boom die hoe dan ook geen lange levensduur meer had, maar toch steekt het me toch altijd een beetje, ook omdat ik zo veel tijd op het scholenveld (zo wordt dit terrein genoemd) heb doorgebracht toen het nog braak lag, om mooie insecten en bloemen te bewonderen zoals hier.

   

   

   

   

   

 • Wijknieuws

  Eerste Paal wordt geslagen voor de Van Koetsveldschool

   

   

  Al een aantal maal heb ik over het Scholenveld geschreven (lees voor meer informatie op de volgende linken: hier (klik), hier (klik) en hier (klik) ).

   

  Lang, vanaf 2006 is geprotesteerd, tegen onder andere de bouw van de Van Koetsveldschool (een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen).

   

  De middenstanders en bewoners van de koopwoningen aan de Zwaardvegersgaarde waren boos, dat voor de bouw van al deze scholen en woonhuizen hun speelplein voor de kinderen verdween.

   

  Ook heerste er grote angst, dat er (zeker voor de bedrijven) parkeerproblemen zouden ontstaan.

  Tenslotte zijn alle scholen die hier gebouwd worden scholen voor speciaal onderwijs. Veel leerlingen worden dus met busjes gehaald en gebracht.

  Hun koopwoningen zagen zij dus in waarde verminderen.

   

  Na veel protesten en bezwaarprocedures is dan toch vandaag de eerste paal voor de Van Koetsveldschool geslagen.

   

   

   

  Alle leerlingen waren hierbij aanwezig.

  Veel waren met een grote bus aangekomen.

  Met gekleurde ballonnen stond iedereen te kijken hoe een gigantische kraan het eerste gat diep in de grond boorde.

   

 • Natuur/milieu,  Wijknieuws

  Scholenveld wordt bouwrijp gemaakt

  Graafwerktuigen maken de grond bouwrijp

  Mijn eerste log op Haagsallerlei over het Scholenveld.

  Op Geertjes weblog besteedde ik er hier (met twee directe linken naar de andere blogs waaraan ik er aandacht aan besteedde) al aandacht aan.

   

  Op de Vrederustlaan ligt een groot sportveld, dat gebruikt werd door korfbalvereninging Olympiek. Deze vereniging is allang verhuisd naar Ypenburg. Ondanks een toezegging van stadsdeelwethouder Baldewsingh dat hij zou bekijken of dit gebouw tijdelijke andere functie zou kunnen krijgen (plek voor jongeren) totdat er gebouwd zou worden, werd het van de ene op de andere dag gesloopt.

  Het veld zou bouwklaar worden gemaakt voor onder andere de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen (Van Koetsveldschool (speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar) en de Hofstede Praktijkschool op de plaats waar een school reeds gesloopt is (de Anemaschool) en een school die wordt gesloopt (J.C. Pleysierschool ).

  Meer details op de linken die ik noemde hiervoor.

   

  Vanaf 2006 ligt het terrein dus braak!

  De  bewoners van de Zwaardvegersgaarde zagen hun plein, waar hun kinderen veilig konden spelen verdwijnen, terwijl nieuwbouw uitbleef.

  Eergisteren pas zag ik, dat men eindelijk begon met het bouwrijp maken van de grond…

   

  Prachtig, de rups van de Sint Jansvlinder.....Voor mij persoonlijk vreselijk jammer; ik geniet van de braakliggende gronden, vanwege al die insecten, lieveheersbeestjes en vlinders.

   

  en die blauwtjes, ik blijf ervan genieten. 

   

  Maar ook de puttertjes, die afkomen op de zaden van de distels. Ik krijg echt een brok in mijn keel toen ik zag, dat alle bloemen (wat roken die wilde rozen lekker!), waar de insecten en bijen op af kwamen waren weggeveegd. Toen ik een dode egel zag, keek ik snel een ander kant uit L .

  Maar een verzorgd gezicht en uitnodigend voor een wijk is het niet echt.

   

   

   

   

   

   

   

  Prachtige hommels

  en de grootste Nederlandse zweefvlieg; de hoornaarzweefvlieg 

   

   

  de voor mij prachtige icarusvlinder

   en de distelvlinder

   

   

   Voor het eerst in twee jaar gezien! De dagpauwoog

   

   

  Oke; ook een ruigtelieveheersbeestje J

   

   ruigtelieveheersbeestje

   

  Ik hoop, dat het speelveld op de Vrederustlaan openbaar blijft en niet alleen bestemd wordt voor de scholen en dat de omgeving er mooier op zal worden.

 • Wijknieuws

  Scholenveld; vervolg

  scholenveld

  Hier en hier schreef ik al over het Scholenveld.

  Lang ligt de Wolweversgaarde braak; voor de lieveheersbeestjes geweldig; de ene soort na de andere tref ik daar aan. Maar voor het uiterlijk, veiligheidsgevoel en sfeer een stuk minder.

  Ik schreef al, dat de mensen op de Zwaardvegersgaarde boos waren. Hun plein is al verkleind, zonder dat de bouwplannen voor het scholenveld waren goedgekeurd. Overigens zijn ze dat nog niet.

  Tijdelijk is op het stuk dat werd afgegraven gras gestrooid, zodat niet nog meer braak lijkt te liggen.

  Terecht boos zijn ze ook, omdat de gemeente ze niet van tevoren in kennis heeft gesteld van veranderingen in bestemmingsplan.

  Dinsdag 20 februari was eindelijk een inloopbijeenkomst gepland, waar de plannen voor de bouw van de twee scholen voor bijzonder onderwijs werden toegelicht. Er stond een maquette en er lagen tekeningen. Ook waren beide scholen vertegenwoordigd (de directeuren en andere medewerkers) die het doel en de opzet van de school toelichtten. Tevens waren er medewerkers van de dienst DSO van de gemeente aanwezig, die de bouwplannen toe konden lichten.

   

  Rond 19.00 uur kwam wethouder Norder, en na een kort inleidend praatje ontstonden toch enige discussies.

  Hij vertelde dat ondanks de bezwaren van o.a. de VVE hij achter het plan stond. Er stonden twee scholen en twee scholen komen terug. Hij verontschuldigde zich voor alle communicatiefouten, maar hij vond het een mooi plan. De scholen zouden met een groene buffer worden gescheiden. Door eenzijdige bouw in het verleden in dit stadsdeel ontstond leegloop (jonge gezinnen wilden niet in een dergelijke portiekwoning), waardoor het organiserend vermogen verdween (clubs e.d.), detailhandel verdween en de cohesie van de wijk was ver te zoeken. Mooie nieuwbouw zou dat op gaan lossen.

   

  Parkeerproblemen zouden niet voorkomen, omdat er een norm was gesteld van 1,5 per huis. Niet ging hij in op het feit dat voor de detailhandel op de Zwaardvegersgaarde een hogere norm noodzakelijk was, evenals de druk die het leerlingenvervoer (speciaal onderwijs!) met zich mee zou brengen.

   

  Voor wat betreft de waardevermindering van de koopwoningen; veel gezinnen zijn speciaal daar gaan wonen vanwege de rust en de ruimte van het plein, verwees hij naar de bezwaar/beroepsmogelijkheden en dat het artikel 19 voor dit project van toepassing is. Dat houdt in, dat als je aan kan tonen dat je planschade hebt door wijziging van het bestemmingsplan je dat kenbaar kan maken aan een onafhankelijke commissie. De uitspraak wordt praktisch altijd gevolgd door de gemeente. Jouw schade is dan verhaalbaar.

   

  Een paar conclusies van mij:

  -De plannen staan gewoon vast.

  -Communicatieve vaardigheden bij de gemeente zijn vaak ver te zoeken (zie ook Erasmuszone!).

  -De bouwplannen op zich zien er op papier mooi uit.

  -De skate-baan en het kleine veldje daarachter blijven bestaan.

  Ik hoop dat het straks kleinere “Olympiek” speelveld inderdaad openbaar wordt! Want dat is voor mij nog maar een vraag; er werd gezegd van wel, maar eerder hoorde ik dat het alleen tijdens bepaalde uren zo zou zijn omdat de scholen dit veld in gebruik gaan nemen.