• Kunst/Cultuur,  Stadsnieuws

  Panorama Mesdag bestaat al 140 jaar dit jaar

  Panorama Mesdag
  Jongens op Belvedere. Archief Museum Panorama Mesdag

  Ik was heel jong. Ik denk dat ik de 10 nog niet had bereikt. Mijn vader nam me mee naar de Zeestraat, waar we naar Panorama Mesdag zouden gaan. Het leek me duf, Panorama Mesdag? Een groot schilderij.
  Ik ging eigenlijk liever door met lezen in mijn boek, maar mijn vader was onverbiddelijk. Samen met mijn broertje liepen we een trap op en ik zag allemaal saaie schilderijen en het rook er oud.
  Maar toen we aankwamen bij het panorama, wist ik niet wat ik zag! Wauw….

 • Kunst/Cultuur

  Campagne behoud Panorama Mesdag

   

  Op en rond het Plein liepen vandaag “stadsomroepers” rond.

  Wat was het geval; Panorama Mesdag heeft veel geld nodig om het prachtige gebouw uit te breiden en te verbouwen. Dit was geen luxe, maar noodzaaak om het gebouw te kunnen behouden.

  Zoals ik hier al schreef, was het gebouw door de aanleg van een ondergrondse parkeergarage ten behoeve van een fitnesscentrum al behoorlijk beschadigd.

  Gelukkig wordt dit grotendeels door de verzekering vergoed, maar diverse verbouwingen en aanpassingen om het museum te behouden moeten vóór 2010 gedaan zijn, wil men deze subsidies niet hoeven terugstorten.

  Voor de opknapbeurt zijn deze subsidies niet toereikend. Er is maar liefst 5 miljoen euro extra noodzakelijk.

  Dit was reden voor een campagne die werd gestart door VVD fractievoorzitter Mark Rutte op het Plein in Den Haag.

   

 • Stadsnieuws

  Veilig fietsen in de Zeestraat?

  Panorama Mesdag, Hiltonhotel

  geplaatste schutting in de Zeestraat naast komend Hiltonhotel

  Andere Haagse blogs hebben hier al aandacht aan besteed, maar ik vind deze situatie zo enorm gevaarlijk, dat ik besloten heb hieraan een log aan te wijden.

  Het gaat om de Zeestraat.

  Hier is men nog steeds bezig met de bouw van het Hilton Hotel (al loopt dat niet zoals gepland wegens de verzakkingen aan Panorama Mesdag dat ernaast is gelegen; hier schreef ik er al over).

   

   nauwelijks ruimte!

   

  Het gaat om de veiligheid.

  Of liever gezegd, de onveiligheid.

  Zelf zou ik voor geen goud er willen fietsen; toen ik er langs liep, zag ik dat naast het gestripte gebouw een schutting was geplaatst waar auto’s en fietsers langs moeten rijden.

  Er is nauwelijks meer ruimte om er veilig langs te fietsen als een auto je passeert.

  Laat staan (wat ik zag) als een grote vrachtwagen door de nauwe doorgang moet.

  Al is het ook voor fietsers nu eenrichting verkeer; het blijft, mede door de “hobbel” op de weg mijns inziens een gevaarlijke situatie

   

 • Stadsnieuws

  Bouw ondergrondse parkeergarage bij Panorama Mesdag Broddelwerk

  gestript ptt kantoor voor Hilton HotelHet Hilton Hotel, wat wil de gemeente graag dat het er komt.

  Prachtig, zoals het oude PTT gebouw in de Zeestraat gestript is, en opnieuw tot hotel wordt verbouwd, althans, dat is mijn mening.

  Doodzonde, dat het prachtige, dat een plaats op de monumentenlijst had moeten hebben Zwembad Mauritskade hiervoor moest wijken; op deze plaats komt een soort fitness club met ondergrondse parkeergarage; hier (klik) schreef ik er al over.

    

    

   

  Op voorwaarde dat Panorama Mesdag, het oudste panoramaschilderij ter wereld (een rond schilderij van Hendrik Willem Mesdag van Scheveningen in de 19de eeuw) geen hinder van de bouw zou ondervinden, ging het akkoord met de bouw van deze faciliteiten ten behoeve van het Hilton Hotel.

  Maar waar zij al bang voor was, gebeurde; sinds het begin van de bouw, kreeg het te maken met verzakkingen.

  Twee maal heeft het museum procedures in gang gezet om de bouw stil te leggen, zonder resultaat. Het zou (volgens de gemeente) binnen de regels en marges liggen.

   

   

  Panorama Mesdag

    

    

  Panorama Mesdag was het hier helemaal niet mee eens en stelde in januari de gemeente aansprakelijk voor alle schade die zou voortkomen uit de bouw van de parkeerkelder. De gemeente liet een second opinion uitvoeren bij Corsmit Raadgevend ingenieursbureau (bron Cobouw) die werd gedaan door prof. Jan Vamberski.

  De conclusie is verbijsterend.

  Letterlijk noemt Cobouw, het dagblad voor de bouw, de palenwand voor de parkeergarage broddelwerk.

  Met de aanleg van de damwanden zijn zoveel fouten gemaakt, dat het museum wel degelijk enorm risico loopt.

  Ik quote een stuk van Cobouw:

   

  De hoogleraar constructies (prof. Jan Vamberski dus) constateerde dat de torsiestabiliteit van het ronde museumgebouw door het recent aanbrengen van schoren is vergroot. Maar nog niet voldoende. 
  Het oude houten dakbeschot en zelfs het glas nemen nog steeds een deel van de stabiliteit voor hun rekening. Een flinke sneeuwbui zou volgens Vamberski wel eens fataal kunnen zijn voor de kap, die is opgebouwd uit driescharnierspanten met een overspanning van 40 meter. Het gebouw voldoet in elk geval niet aan de norm, maar is met het aanbrengen van een aantal extra schoren wel gemakkelijk stabiel te krijgen. Dat hoeft niet veel tijd te kosten, al is de vraag of het museum daar zo snel geld voor heeft.

   

  Lees het hele artikel hier 

  Maar, zelfs al worden deze maatregelen genomen, dan nog is het museum niet “buiten gevaar”. De bouwputwanden zijn niet stabiel en niet waterkerend door enorme fouten in het storten van beton voor de palen van de wanden.

   

  Gelukkig ligt nu de bouw stil; ik ben benieuwd wat er nodig is om alles weer op gang te brengen.

  De gemeente lijkt het vrij nuchter (ik vraag me af reëel) op te nemen; ik hoop dat zij alles in het werk stelt, dat dit prachtige museum geen verdere schade meer zal ondervinden!

   

  Door de SP zijn in elk geval een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld:

   

   

  Onderwerp:

  Actuele situatie van Panorama Mesdag rondom bouw Hilton hotel.

  Toelichting:

  Inmiddels zijn er twee uitspraken van de rechtbank en is de uitslag van een aanvullend rapport bekend. Panorama Mesdag lijkt nu zelf op kosten te worden gejaagd ten gevolge van bouwactiviteiten in hun omgeving. Voor de SP is dit de omgekeerde wereld. Moeten eigenaren van oude huizen in de toekomst ook gaan vrezen voor deze ontwikkelingen? 

   

  Naar aanleiding van het vermelde onderwerp, stel ik u ingevolge artikel 38 van het reglement van orde van de Gemeenteraad van Den Haag  de volgende vragen:

   

  1. Wanneer is de bouw stilgelegd?
  2. Staat de wethouder nog steeds op het standpunt dat de cultuurhistorische waarde van Panorama Mesdag beschermd dient te worden?
  3. Hoe verhoudt de conclusie in het rapport van prof. Vambersky zich met de uitspraken van de rechtbank?
  4. Is de wethouder op de hoogte van de bevindingen van bouw en woningtoezicht met betrekking tot de dakconstructie van Panorama Mesdag?
  5. Vindt de wethouder dat hier zorgvuldig mee omgegaan is?
  6. Waarom is Panorama Mesdag pas als een van de laatste partijen geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek van prof. Jan Vambersky?
  7. Deelt de wethouder de conclusies van het genoemde rapport?
  8. Is de wethouder het met de SP eens dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor onderzoek in de omgeving van de bouwplaats naar de (mogelijke) gevolgen van zijn bouwactiviteiten?
  9. Welke acties en op welke termijn gaat de wethouder ondernemen?
  10. Gaat de wethouder in overleg met de projectontwikkelaar om de kosten van aanpassingen te vergoeden?
  11. Wat is de mening van de wethouder dat de raad de uitkomsten van het genoemde onderzoek wederom uit de media moet vernemen?
  12. Op welke wijze gaat de wethouder de commissie c.q. de raad op de hoogte houden van de actuele situatie rondom de problemen met betrekking tot Hilton Hotel en Panorama Mesdag?

   

  Gezien de actualiteit en behandeling in de commissie SRO van 20-02-08, verzoek ik om beantwoording voor deze datum.