• Wijknieuws

  Tegel voor brug brede buurtschool gelegd

  Tegel ontstaan brug geplaatst

  Tegel
  Grote tegel aan de kant van De Gaarde bij brug

  Zo’n 10 jaar was ik vrijwilliger bij Wijkberaad Vrederust.
  Vaste lezers van mijn blog weten dat deze organisatie, evenals meerdere bewonersorganisaties inmiddels in de stad, ermee is gestopt.
  Maar, Wijkberaad Vrederust had in 2013 de wens geuit om over het water een brug te laten komen. Een brug over het water van De Gaarde die leidt naar de Brede Buurtschool.
  Door het stadsdeelkantoor Escamp werd deze wens middels een prijs tijdens het Escampfestival gehonoreerd.

 • Wijknieuws

  Stoom om onkruid te verwijderen

  Met stoom wordt het onkruid verwijderd

  stoom
  Met stoom wordt onkruid verwijderd

  Lang gebruikte de gemeente Den Haag glyfosaat (Round-up) om te voorkomen dat onkruid te veel de kop op stak.
  Gelukkig laat zij dat nu achterwege.
  Wegen, parken en de omgeving worden nu met borstels of schoffels van onkruid vrij gemaakt.
  Het is misschien arbeidsintensiever, maar er komt veel minder gif in het grondwater.
  Maar ook de bijensterfte wordt onder andere aan deze pesticide gerelateerd.
  Jammer dat nog niet elk bedrijf, zoals woningcorporaties dit voorbeeld volgen!

 • Natuur/milieu,  Stadsnieuws,  Wijknieuws

  800 populieren zullen worden gekapt

  Populieren
  Populier op de Erasmusweg die zal worden gekapt

  In Den Haag zullen dit jaar zo’n 800 populieren worden gekapt.
  Wat een getal! 800 bomen….. Op dit kaartje kan je zien welke bomen en waar zullen verdwijnen.
  In sommige gevallen is het mijns inziens hard nodig, zoals bijvoorbeeld in mijn wijk bij onder andere de Melis Stokelaan, Erasmusweg en in De Stede.
  Daar staan een aantal behoorlijk oude populieren met de al bekende (en vaak gehate) groene stip en een band erom heen. Deze zijn verliezen bij harde wind of storm behoorlijk grote takken.

 • Wijknieuws

  Na sloop Zusterflat Leyenburg bomenkap

  Zusterflat Leyenburg
  Zusterfalt in de mist…

  zusterflat LeyenburgDe sloop van de 50 meter hoge zusterflat bij het Hagaziekenhuis locatie Leyweg is nu daadwerkelijk aan de gang.
  Langzaam maar zeker brokkelt het gebouw af onder de slopershamer.
  Sloopplannen waren er al veel langer, maar werd tegengehouden omdat (beschermde) slechtvalken er hun broedplaats hadden .
  Met waterstralen en lange linten wordt getracht de overlast voor wat betreft het stof dat vrijkomt te verminderen.

 • Stadsnieuws

  Haagse Dingen mag niet verdwijnen!

  Haagse Dingen
  Dennis Simonis van Haagse Dingen

  Wie kent Haagse Dingen niet?
  Op hun site, Youtube én Facebook kan je genieten van allerlei reportages van activiteiten die georganiseerd worden op het gebied van festiviteiten, welzijn, informatie op stads- en buurtniveau. Zowel maatschappelijk als sociaal en cultureel, welke onder andere aangeboden worden door de gemeente Den Haag en welzijnsorganisaties, alsmede activiteiten die georganiseerd worden voor en door de bewoners zelf.
  Maar ook waren deze reportages op Den Haag TV te zien op elke eerste en derde zaterdagavond.