• Natuur/milieu

  HTM rijdt CO2-neutraal

   Foto: Richard Mulder

   

  Persbericht

  Op maandag 14 december, heeft wethouder Peter Smit (Milieu) namens het Klimaatfonds Den Haag de eerste groene gasbus van HTM onthuld.

  Peter Smit: “Dit is een zeer belangrijke stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot in Den Haag. De complete busvloot van HTM gaat over op groen gas. Daarmee reduceren we de komende twee jaar circa 16.000 ton CO2.”  

   

 • Natuur/milieu

  180.000 wensen voor een sterk klimaatakkoord

   

  Zoals iedereen wel weet is de hele wereld nu “in de ban” van het klimaatakkoord.

  Erg positief ziet het er nog niet uit.

  De CO2 uitstoot dreigt enorm op te lopen, wat enorme consequenties heeft.

  Niet alleen wordt een sterkte zeespiegelstijging verwacht, maar ook enorme klimaatveranderingen wereldwijd.

 • Natuur/milieu

  Over de klimaatverandering en actie Greenpeace

   

  Een logje, dat ik eigenlijk al veel eerder had willen plaatsen, maar wat nog steeds van belang is en blijft de komende jaren.

  Vandaar dat ik het, al is de oorspronkelijke gebeurtenis al even geleden, toch plaats.

  Wat je ook vindt van de klimaatverandering -of het nu een natuurlijk proces is, of dat wij daar de oorzaak van zijn- er moet iets veranderen.

  Ontbossing zorgt hoe dan ook voor een groot probleem.

  Niet alleen voor de CO2 uitstoot, ook voor de dieren die leven in deze bossen.

  De ontbossing in de Amazone neemt weer toe. Nederland is een belangrijke importeur van Braziliaanse ontbossingproducten: tussen 1996 en 2005 werd meer dan 700.000 hectare bos verwoest voor de Nederlandse import van soja.

 • Natuur/milieu

  Een dijk voor een Klimaatwet

  Dijk van zandzakken

  Al is het al even geleden, toch vind ik dit zo’n belangrijk onderwerp, dat ik er toch aandacht aan wil besteden.

  Overigens, alle foto’s zijn niet van mij, maar van Richard Mulder, die erbij was; bedankt!

   

  De winters in Nederland zijn niet echt meer de winters, zoals we die kenden. Over het feit of dat al dan niet een natuurlijke oorzaak heeft wordt veel gediscussieerd.

  De uitstoot van CO2 is echter dermate, dat ik ervan overtuigd ben, dat de opwarming van de aarde in elk geval deels onze schuld is.

  De mate van opwarming gaat zo snel, dat dat haast geen natuurlijke oorzaak meer kan hebben.

   

  In het regeerakkoord staat het doel om in 2020 30 % minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Maar ten opzichte van 1990 stootten we vanaf 2006 8 procent meer CO2 uit, in plaats van minder.

  Een klimaatwet zou een goed hulpmiddel zijn, om overheid, parlement, burgers en bedrijven te stimuleren en in de gaten te houden dit doel te bewerkstelligen.

  Maar ook na 2020 zal er veel moeten gebeuren.

  Om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius te beperken, zal wereldwijd 85% minder broeikasgassen moeten worden uitgestoten.

  Een haast ondoenlijke zaak, mede gelet op het feit dat veel ontwikkelingslanden nu aan het industrialiseren zijn.

  Samenwerking en delen van wetenschap is mijns inziens absoluut noodzakelijk.

   

  Is de klimaatverandering nog omkeerbaar?

  Zelf ben ik niet echt optimistisch.

  Toch zullen we moeten, willen we deze aarde leefbaar houden.

   

  bouwen van de dijk 

   

   

  Op woensdag 27 februari werd op het Plein door veel vrijwilligers een “dijk” gebouwd, georganiseerd door onder andere Milieudefensie van zandzakken om de politici ervan te overtuigen, dat een Klimaatwet een absolute noodzaak is; dat het water anders letterlijk aan onze lippen komt te staan!