• Natuur/milieu,  Stadsnieuws

  Bestemmingsplan bouw landgoed Ockenburgh moet gewijzigd worden


  Foto: Richard Mulder

  Vandaag las ik, dat het plan voor het landgoed Ockenburgh, ondanks hevige protesten van velen, bijna ongewijzigd doorgaat.
  Maar tevens kreeg ik vandaag een persbericht, dat hierbij toch wel vraagtekens doet rijzen.
  Voor het nieuw te bouwen hotel moet maar liefst 3000 m2 beschermd binnenduinrandbos van het Natura 2000 gebied vernietigd worden. Daarvoor had de provincie Zuid Holland deze zomer al een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet.
  Maar de Bomenstichting heeft daartegen succesvol bezwaar aangetekend.
  De Bezwarencommissie van de Provincie heeft 19 november jl. in haar advies aan Gedeputeerde Staten gesteld dat niet de provincie, maar het Rijk bevoegd is om de grenzen van Natura 2000 gebied te wijzigen.
  Gevolg: het bestemmingsplan kan niet worden vastgesteld.