• Natuur/milieu

    Oproep deelname bijenmonitor


    De laatste jaren gaat het heel slecht met de bij. Het is zelfs zo ernstig, dat dit nuttig diertje met uitsterven wordt bedreigd. De geleerden verschillen van mening over de exacte oorzaak daarvan, maar zeker is dat het gebruik van pesticiden en het afnemen van biodiversiteit meespelen. Reden ook, dat 2012 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bij’.
    Bijen zijn wegens het verspreiden van stuifmeel belangrijk voor de natuur. Als bijen zouden uitsterven, zijn de gevolgen voor onder andere groente en fruit niet te overzien.
    Maar vanzelfsprekend heeft dit ook verstrekkende gevolgen voor het hele ecologisch evenwicht.

    Dit jaar organiseert het Haags Milieucentrum (HMC) Monitor Wilde Bijen. Doel hiervan is uit te zoeken hoeveel exemplaren van twintig bijensoorten (nog) in Den Haag voorkomen en welk effect het beheer van het groen daarop heeft.