• Natuur/milieu,  Stadsnieuws

  Bestemmingsplan bouw landgoed Ockenburgh moet gewijzigd worden


  Foto: Richard Mulder

  Vandaag las ik, dat het plan voor het landgoed Ockenburgh, ondanks hevige protesten van velen, bijna ongewijzigd doorgaat.
  Maar tevens kreeg ik vandaag een persbericht, dat hierbij toch wel vraagtekens doet rijzen.
  Voor het nieuw te bouwen hotel moet maar liefst 3000 m2 beschermd binnenduinrandbos van het Natura 2000 gebied vernietigd worden. Daarvoor had de provincie Zuid Holland deze zomer al een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet.
  Maar de Bomenstichting heeft daartegen succesvol bezwaar aangetekend.
  De Bezwarencommissie van de Provincie heeft 19 november jl. in haar advies aan Gedeputeerde Staten gesteld dat niet de provincie, maar het Rijk bevoegd is om de grenzen van Natura 2000 gebied te wijzigen.
  Gevolg: het bestemmingsplan kan niet worden vastgesteld.

 • Politiek

  Wim Pijl en het ontslag weigerambtenaren

  Op Nu.nl lees ik het bericht dat gemeenten zelf met een oplosing moeten komen, als zij weigerambtenaren in dienst hebben.
  Zomaar ontslaan was lastig; Spies benadrukte indertijd al dat de Raad van State grote bedenkingen heeft of het verbieden juridisch houdbaar is, gezien de vrijheid van godsdienst.
  Laat ik nu net vandaag Wim Pijl vandaag ontmoeten?

 • Natuur/milieu,  Wijknieuws

  Beroep Polencomplex door rechter verworpen

  Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan ten aanzien van het beroep tegen de bouwvergunning van het Polencomplex in De Uithof dat de Stichting Bewonersbelangen Lozerlaanflats aangetekend hadden tegen het besluit van het College van B&W van Den Haag om een bouwvergunning te verlenen aan Jobcenter Haaglanden b.v..

  Deze zaak werd behandeld in de Rechtbank op 14 februari 2012.
  Helaas is het beroep verworpen.

 • Wijknieuws

  Voorbereidende werkzaamheden bouw ‘Polenhotel’ De Uithof


  Zoals ik gisteren ook al aangaf, heeft de gemeente Den Haag een bouwvergunning afgegeven voor 360 woonunits in barakgebouwen op de voormalige tennisbaan in De Uithof, waar Jobcenter nieuwe MOE-landers wil huisvesten die werkzaam zullen zijn in het Westland.
  Nog steeds wordt nog hard gestreden tegen de komst van het ‘Polenhotel’.
  Gisteren was dus de behandeling van het beroep bij de Raad van State tegen de afgifte van de bouwvergunning. De uitspraak wordt op 14 maart bekend gemaakt, en niet wat ik gisteren schreef binnen 6 weken!

 • Politiek,  Wijknieuws

  Wederom perikelen rond het Polenhotel De Uithof

  Alle perikelen rond de bouw van de ‘containers’ in De Uithof is nog steeds niet afgelopen.
  Gisteravond kreeg wethouder Norder zelfs een motie van afkeuring tegen zich ingediend van de Haagse oppositie die het niet overleefde.
  De Haagse Stadspartij (HSP), de SP, GroenLinks, de PVV, de Partij voor de Dieren en de Groep Van Doorn vinden dat Norder de raad heeft gepasseerd bij het verlenen van een bouwvergunning voor het Polenhotel aan de Lozerlaan.
  Maar Norder zegt dat hij de procedures goed heeft doorlopen. Hij kreeg hiervoor steun van de collegepartijen.