• Stadsnieuws

    Herinrichting en (bouw)werkzaamheden Laakhaven-West

    Humor moet kunnen 🙂

     

    De hele Waldorpstraat wordt heringericht tussen de Calandstraat en de brug over het Laakkanaal. Het riool wordt vervangen, de tegels in de trottoirs en parkeervakken worden vervangen en er komt nieuw asfalt op de weg. Ook vervangt de gemeente straatmeubilair zoals bankjes, bloembakken en fietsbeugels.