• Historie,  Stadsnieuws

  Archeologische vondsten bij bouw Nieuwe Passage


  De sloop van het oude Meddens Marks & Spencer gebouw voor Vroom en Dreesman in de Grote Marktstraat heeft iets heel bijzonders opgeleverd.
  Gisteren reed ik er langs en was net op tijd dit nog voor een deel waar te nemen; oude muren en fundamenten van huizen uit de 17e en 18 eeuw.
  Eergisteren was het archeologisch onderzoek afgerond en werd verder gegaan met de bouw. Ik denk dat door de hevige regenval dat men niet goed door kon gaan en ik toch gelukkig nog een deel heb vast kunnen leggen!

 • Historie

  Archeologisch onderzoek Wijndaelerplantsoen  Sinds een paar weken voeren medewerkers van de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag een archeologisch onderzoek uit in het Wijndaelerplantsoen. Reden voor het onderzoek is de bouw van een appartementencomplex op die plek. In het verleden waren langs de Laan van Meerdervoort al vondsten gedaan uit de Bronstijd (1800 – 800 voor Christus) en de IJzertijd (800 – 12 voor Christus).

 • Historie,  Stadsnieuws

  Resten van de laatmiddeleeuwse boerderij Groenesteijn opgegraven

  Archeologische vindplaats aan Gaslaan

  Archeologen van de gemeente Den Haag hebben op het terrein van het Mondriaan College aan de Gaslaan de resten van de laatmiddeleeuwse boerderij Groenesteijn opgegraven.

  Tijdens de sloop van de school bleek, dat de resten van de boerderij uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven en is besloten tot een verder onderzoek en inventarisatie van het gebied. 

  Tijdens de opgravingen stuitte men op een oude sloot, die waarschijnlijk het gebied verkavelde, waarin oude resten van gebruiksvoorwerpen terug werden gevonden, zoals een specifieke schoen. Hieruit bleek, dat dit gebied al in de 15e eeuw werd gebruikt. 

    

  Oudste deel van de boerderij

    

  De oudste overblijfselen van de boerderij zelf komen uit de tweede helft van de 17de eeuw. Uit deze periode zijn de bakstenen funderingen van het woon- en stalgedeelte van de boerderij opgegraven. Hiertoe behoort ook een kelder of opkamer waar zuivelproducten zoals melk en kaas bewaard werden.  

  Zo’n 150 jaar later, eind 18de eeuw, werd de oude 17de-eeuwse boerderij grotendeels gesloopt en heeft men een nieuwe boerderij met een vrij grote stalschuur dichter bij de huidige Gaslaan gebouwd.

  In de fundamenten zijn veel grote bakstenen (kloostermoppen) gebruikt, vermoedelijk afkomstig van het nabijgelegen kasteel Westerbeek dat in 1794 grotendeels gesloopt werd.

  Boerderij Groenesteijn werd omstreeks 1874 voorafgaand aan de bouw van het gelijknamige weeshuiscomplex gesloopt. Lees ook hier (klik) over de geschiedenis en achtergrondinformatie van dit weeshuis en gebied.

   

  Waterafvoer

   

  De “glasbak”  die je op de foto ziet, is hoogstwaarschijnlijk een afvoer voor het water van dit weeshuis.

  Omdat zoveel onderzocht kon worden, zal men nog tot volgende week dinsdag bezig zijn, langer dan in eerste instantie was gepland.

  Daarna zal het geheel helaas verdwijnen; op dit terrein moet geheid worden voor de bouw van nieuwe huizen, waardoor alle resten vernietigd zullen worden.

  Wel is dan alles gefotografeerd, resten verzameld en geïnventariseerd waardoor het op deze manier toch op een bepaalde manier “bewaard” blijft.

   

  Leuk om even daar tussen rond te mogen lopen; zij het op afstand. Tijdens de rondleiding ging het werk gewoon door; veel tijd was er natuurlijk ook niet meer om het gebied te onderzoeken.

  Mooi om te zien en bijna voor te stellen, hoe men vroeger leefde; de uitleg die door de meneer van de dienst Stadsbeheer (archeologie) op de film onderaan gegeven werd, was ook heel verhelderend!

  Wethouder Baldewsingh liet zich ook informeren

   

   

  volledige schedel van een koe

   

  Een van de vondsten die hij toonde was het skelet (op de foto de schedel) van een rund. Onderzoek moet uitwijzen hoe oud het dier was en misschien zelfs hoe en waarom hij is gestorven.

   

  deel hooischuur met initialen

  Wethouder Baldewsingh liet zich ook uitgebreid informeren, waarbij hij zelf ook diverse foto’s maakte.
  Ook toonde hij een deel van een paal van een hooischuur. De oorspronkelijke paal was 4 meter lang, maar is in stukken gezaagd. De initialen, waarschijnlijk van de maker!, staan er ingegraveerd. Op de plaats waar we werden ontvangen was deze opgegraven.

  De paal is van grenen en komt waarschijnlijk uit Duitsland.

  Aan de hand van de jaarringen zal blijken, hoe oud de boom was, dus uit welke periode de hooischuur zal zijn geplaatst.

   

   Wil je de plaats ook zelf eens bekijken?

  Dat kan!

  Helaas alleen morgen (vrijdag) tussen 10.00 en 16.00 uur.

  Onder begeleiding kan je de resten van de oude boerderij en het weeshuis met eigen ogen bekijken; echt indrukwekkend!

  Meer foto’s? Klik hier.   

  Hieronder een interview met een van de archeologen die daar werkten bij de opgraving en ons rondleidde.

   

  [youtube=//www.youtube.com/watch?v=lCW5I60z9Hg&eurl=//www.haagsallerlei.nl/content/view/8996/Resten_van_de_laatmiddeleeuwse_boerderij_groenesteijn_opgegraven]

 • Kunst/Cultuur,  Stadsnieuws

  Minister Plasterk ontvangt eerste boek RACM en “De archeologie van Den Haag”

  RACM boek Monumenten van Romeins Nederland

  Vanmorgen was voor mij heel bijzonder.

  Geschiedenis is altijd een favoriet vak op school voor mij geweest, en zeker na mede maken van “Vrederust in Woord en Beeld” is het nóg meer gaan leven voor mij.

  In Vrederust zijn natuurlijk ook voorwerpen uit vroeger tijden gevonden.

  In het Museon maakte Minister Plasterk een lijst van 23 archeologische vindplaatsen bekend, die worden voorgedragen voor wettelijke bescherming.

  Dit houdt in, dat deze plaatsen niet mogen worden aangetast.

  De lijst werd samengesteld door het RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten).

  Het is gevarieerd zowel in aard als datering; 14 monumenten uit de Romeinse tijd en 9 uit andere tijdvakken. Zowel gebouwen als bijvoorbeeld voorwerpen (militaire forten, een wachttoren, een scheepswrak, een tempel en de resten van een aquaduct) staan op deze lijst, al zijn ze niet allemaal zichtbaar.

   

  Het eerste RACM-boek “Monumenten van Romeins Nederland” werd door Jos Bazelmans aan de minister overhandigd (bovenste foto).

   

  Archeologie van Den Haag 

   

  kindergraf uit de Romeinse tijd

  Daarna liep minister Plasterk naar de Romeinse zaal van het Museon, waar diverse vondsten uit de periode dat de Romeinen in Nederland waren tentoongesteld liggen.

  Vanzelfsprekend ook uit Vrederust (zoals dit kindergraf uit de Romeinse tijd dat is opgegraven op de Lozerlaan).

  Belangrijk voor mensen is om diverse zaken ook daadwerkelijk te zien. Alleen kijken naar afbeeldingen spreekt veel minder aan.

  Ik vond de zaal enorm bijzonder te zien; leuk om ook zaken uit mijn wijk terug te vinden!

  Uit handen van wethouder Baldewsingh ontving minister Plasterk daar het boek “De archeologie van Den Haag” van Ab Waasdorp.

  Meer foto’s? Klik hier    

   

   

     

  Hieronder een korte film van de presentatie, waarbij een optreden was van het improvisatietheater “Mar&Co”, minister Plasterk een les gaf aan een klas van de Oranjeschool. Frappant was, dat bleek, dat er geen ouder gebouw bekend was dan “onze” Hunebedden.

  Daarna zie je een film met een overzicht van de 23 archeologische monumenten in 3 minuten.

  Excuses voor de slechte kwaliteit, maar het is met mijn telefoon opgenomen.

   

  [youtube=//www.youtube.com/watch?v=ldtuDyfReaw]