Stadsnieuws

Mijn Haags jaaroverzicht over 2010

Lang heb ik getwijfeld; zal ik een jaaroverzicht maken of niet?
Het is wat oubollig, maar eigenlijk kijk ik ook graag op andere sites naar deze overzichten dus heb ik toch besloten toch één te maken.
Wat erg speelde dit jaar was of blogs wel een journalistieke toevoeging gaven. Media kijken vaak neer op persoonlijke weblogs.
Zelf vind ik dat ze zeker bestaansrecht hebben; ten eerste zie er je vaak zaken, die te “klein” of niet nieuwswaardig (genoeg) zijn voor de “echte” media.
Maar, als ik nu alleen naar mijn eigen blog kijk; twee maal was ik eerder dan de geijkte media met een berichtgeving (of hebben ze deze berichten van mij overgenomen? Mijn blog als informatievoorziening gebruikt?).
Het gaat om de ‘Akte van Redemptie” en het NRC dat niet naar Den Haag komt.
Voorts zie je vaak, dat andere blogs (zoals Hofstijl) -extra- informatie geven, die nieuwssites niet hebben. En soms zijn blogs gewoon prachtig om te zien.
Mijn conclusie is dan ook, dat blogs zeker een toegevoegde waarde (kunnen) hebben.

Maar nu mijn jaaroverzicht.
Per maand schrijf ik hier één of meerdere items, die voor mij het meest opvallend of indrukwekkend waren, hoewel, een aantal zaken heb ik bewust weggelaten omdat het anders te lang zou worden.
JANUARI

Het jaar begon met veel gladheid door sneeuw en ijzel.
Strooizout dat op was door de winter waarin meer neerslag was gevallen dan was verwacht en daarom op veel plaatsen maar werd vervangen door zand of een mix van pekel en zand.
Dit moest de ergste overlast beperken.
De EHBO’s in ziekenhuizen waren overvol door de valpartijen en ongelukken die veelvuldig plaatsvonden.
Gelukkig werd directeur van TodaysArt Olof van Winden niet vervolgd wegens zijn affiches met als thema “conflict” in conflict (what’s in a word?) kwam met justitie.
Wegens gebrek aan bewijs ontsloeg de officier van justitie hem van vervolging.Ook dit jaar was er weer een prachtig vervolg van TodaysArt.Op 4 januari werd begonnen met de zandsuppletie in Scheveningen om de kust te versterken. Het strand werd 40 tot 70 meter breder gemaakt.
Hiervoor moest in totaal 2,6 miljoen m3 (!) zand worden opgespoten.
Ik vond het een enorm indrukwekkend gezicht te zien; honderden meeuwen liepen over het strand om een hapje mee te pikken van alle zeedieren die met het zand meekwamen.

FEBRUARI

Op 20 februari viel het kabinet; eigenlijk wel verwacht.
De kwestie Afghanistan was de druppel (in het toch al fragiele evenwicht) die de emmer deed overlopen. Bos trok de stekker eruit.
Lange debatten tot diep in de nacht gingen hieraan vooraf, maar het vertrouwen was weg; vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen was dan het einde.

MAART

Na intensieve campagnes werden op 3 maart de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Zelfs op de dag zelfs werd alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk mensen te laten stemmen; zelfs een stemtram werd ingezet.
Mijn angst dat de PVV de grootste partij zou worden werd gelukkig niet bewaarheid, al groeide deze partij enorm!Op 11 maart overleed Hans van Mierlo (oprichter van D66) nadat hij al langere tijd ziek was.
Een man vol passie; dat is de beste manier waarop ik hem kan omschrijven.
De kracht, het vuur waarop hij stond voor “zijn zaak”, en dat ook na zijn politieke loopbaan bleef doen.
Respect had ik voor hem, als mens (voor zover ik hem dan kende) en als politicus.

Op 12 maart werd de nieuwe gemeenteraad geinstalleerd in het stadhuis.
Een enorm strenge bewaking, omdat vanzelfsprekend ook Geert Wilders aanwezig was.
Hoe paradoxaal vond ik dit; dergelijk strenge beveiligingen, terwijl zijn partij de Partij voor de Vrijheid heet.
Iedereen die aanwezig was, moest zich onderwerpen aan een strenge controle.APRIL

Nog een markant figuur overleed op 4 april; Sugar Lee Hooper. Na een val uit haar scootmobiel, waardoor zij haar heup brak, kreeg de Scheveningse Marja van der Toorn (haar echte naam) op de operatietafel een hartstilstand. Door de artsen is zij hierna kunstmatig in coma gehouden, waaruit zij helaas (door zuurstofgebrek tijdens de hartstilstand) niet meer is ontwaakt.

Op 10 april werd zij gecremeerd; ook het moment, waar iedereen afscheid van haar mocht nemen.
Voor mij was dit een heel indrukwekkende gebeurtenis; hoeveel mensen naar Scheveningen waren gegaan om haar de laatste eer te bewijzen.
Echt geweldig te zien.Den Haag reikte dit jaar voor het eerst ook jeugdlintjes uit.
Op 29 april kreeg onder andere mijn oudste zoon één voor zijn heldhaftig optreden.
Een trambewaker was op 4 augustus 2009 neergestoken en mijn zoon verleende hem eerste hulp omdat hij slagaderlijke bloedingen had, terwijl de dader nog rondliep. Vanzelfsprekend was ik apetrots.

MEI


Een prachtgebeurtenis te zien; op 11 mei werd de bunker, ter hoogte van Seinpostduin, die  tijdens het werk aan de boulevard in de strandmuur vrij gegraven was, gereedgemaakt om te verhuizen naar het Geniemuseum in Vught.
Het ging om de bijzondere S3-mitrailleurkazemat. Door de aanleg van de nieuwe dijk kon het verdedigingswerk niet op deze plek blijven staan.Op 18 mei trof ik ooivaarskuikens aan op het Koekamp.
Na een aantal jaar van afwezigheid van kuikens hier was dit voor mij een heel unieke gebeurtenis.
Hoe kenmerkend zijn ze voor Den Haag.
Natuurlijk zijn ze onder andere in Marlot wel aanwezig; maar zeker op deze plek was het voor mij geweldig te zien.
Dit maal overleefden de kuikens het wel, helaas heb ik ze niet meer zien uitvliegen. Misschien volgend jaar?
JUNI

Op 1 juni werd, ondanks veel protesten de antikraakwet door de Eerste Kamer aangenomen.
Veel mensen hadden reeds geprotesteerd tegen deze (ook in mijn optiek) onterechte wet, waardoor kraken strafbaar werd. Er waren mijns inziens voldoende wetten om het kraken tegen te gaan.
Een dag voordat over deze wet gestemd werd, werd de Asta gekraakt.
Instellingen en festivals als TodaysArt, Paard van Troje, Langweiligkeit en het Shoot Me Film Festival wilden het gebouw gebruiken als Culturele Broedplaats zolang er geen concrete plannen voor dit pand waren. Al snel was dit afgelopen wegens de brand(on)veiligheid van dit pand.Op mijn verjaardag, 3 juni, werd het windvaantje van de Ridderzaal op het Binnenhof door de Rijksgebouwendienst geïnspecteerd óf en zo ja welke schade het radiografisch bestuurbare vliegtuigje van Emile Ratelband ter promotie van zijn nieuwe boek had veroorzaakt.
Helaas kon de schade niet worden beoordeeld en zou het windvaantje van de torenspits afgehaald moeten worden.

Juni is ook de maand van diverse (muziek)festivals.

Op 5 juni vond het eerste Royal Beach Concert in Scheveningen plaats. Een gigantisch groot festivalterrein.
Ondanks mijn twijfels vooraf een geweldig concert, in mijn ogen geweldig georganiseerd, al was er vanzelfsprekend overlast voor de bewoners van Scheveningen. Maar voor welk concert op welke andere plek geldt dat niet?
Komend jaar zal het weer plaatsvinden, hoogstwaarschijnlijk verdeeld over 2 dagen.
Ik kijk er al echt naar uit!Mijn absolute hoogtepunt voor wat betreft de muziek was The Hague Jazz op 11 en 12 juni.
Toots Thielemans in levende lijve te zien was echt een ervaring!
Maar ook alle andere concerten; zoals Kool and the Gang (wat een ramp te fotograferen en wat was ik blij met het resultaat!) en wat een sfeer.
Helaas, komend jaar niet meer in het World Forum, maar in het ADO stadion.Op 27 juni was de 30ste editie van Parkpop.
Enorm had ik me erop verheugd. De line-up was fantastisch, al dacht ik dat voor mij persoonlijk Nena het hoogtepunt zou zijn; achteraf bleek dit niet het geval.
Huppelen kon ze goed, maar haar zangtalent liet haar mijns inziens enorm in de steek. Evenals haar humeur.
Andere artiesten hebben een veel grotere indruk op me achter gelaten.
Daarom toch een geweldig festival, al eindigde het met een kleine teleurstelling.

JULIMet een gigantische kraan, was men vanaf juli druk bezig met het boren om op grote diepte warm water te halen om op deze manier de nieuwe huizen van warm water te voorzien. Via leidingen wordt het afgekoelde water weer teruggebracht naar de “bron”.
Een milieuvriendelijke energieoplossing in Den Haag Zuidwest.AUGUSTUS


Op 5 augustus moest bij het Speciaal Hof voor Sierra Leone (SCSL) in Leidschendam het Britse supermodel Naomi Campbell getuigen tegen de van oorlogsmisdaden verdachte ex-president van Liberia, Charles Taylor inzake diamanten die zij zou zou hebben gekregen van hem. Deze “bloeddiamanten” speelden een belangrijke rol in de gruwelijke oorlogen in West-Afrika in de jaren ’90; de voormalig dictator zou zijn terreur in buurland Sierra Leone hebben bekostigd met behulp deze stenen.
Enorm veel mediabelangstelling was het resultaat bij dit hof…

SEPTEMBER

Op 5 september hield ook Den Haag voor het eerst een heel succesvolle Museumnacht.
Lange wachtrijen bij diverse deelnemende musea en een geweldige sfeer door de hele stad tot diep in de nacht.
Speciale bussen reden overal heen, omdat de onderlinge afstanden gigantisch waren.
Ook was in het Museon muziek door diverse DJ’s waaronder Spike.
Ondanks alle protesten heeft TenneT toch bij het Wateringse Veld (nog wel in een groene zone) een schakel- en transformatiestation aangelegd. Er werden zelfs Kamervragen gesteld, waarbij een alternatieve locatie werd voorgesteld.
Het ging niet alleen zozeer om dit station zelf, maar ook om de hoogspanningsmasten die voor de energietoevoer noodzakelijkerwijs geplaatst moesten worden. Dit zou gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zeker ten aanzien van kinderen. TenneT liet zich niet vermurwen; de kosten en geplande tijd waren absoluut noodzakelijk om tijdig de benodigde energietoevoer te kunnen kunnen waarborgen; vergunningen waren reeds verleend dus niets kon de bouw meer tegenhouden.
Zo vond op onder andere op 18 september het Megatransport van de transformatoren naar Wateringen plaats.
Schitterend te zien!Helaas, op 23 september werd het faillissement van de Stadsomroep Den Haag aangevraagd door de directeur Sedat Bugdaci.

Gelukkig besloot de curator, dat in elk geval tot het einde van het jaar de Stadsomroep mocht blijven “draaien” in de verwachting dat een oplossing zich zou aandienen.


OKTOBER

Op 7 oktober werden een moeder en haar kind dood aangetroffen in hun woning aan de Mandolinestraat.
De deurwaarder kwam met een gerechtelijk bevel tot huisuitzetting, maar kreeg geen gehoor.
Met de hulpofficier van justitie is men de woning ingegaan, waarna de levenloze lichamen werden aangetroffen.
Een voor mij zeer indrukwekkende gebeurtenis, zeker toen ik de moeder/oma zag aankomen die helemaal in paniek raakte. Troostend en vol mededogen werd zij door slachtofferhulp weggebracht.Op 13 oktober had Rutte zijn nieuwe kabinet rond.
VVD en CDA regeren nu het land met gedoogsteun van de PVV.
“De Deur” was een veelbesproken object geworden tijdens de formatie.
Vaak was ik aanwezig op het Binnenhof en veel gezien. Het is heel anders het van dichtbij te zien dan achter de tv.
En wat is twitter dan een geweldig medium om informatie te zien tussendoor….
NOVEMBER

Op het Buitenom hadden op 6 november zo’n 50 krakers een tentenkamp opgezet om te protesteren tegen het krakersverbod.
Op deze plaats was vroeger de Blauwe Aanslag gevestigd (een groot gebouw waarin krakers vanaf 1980 leefden, woonden en werkten -een culturele broedplaats- nadat de Belastingdienst het lang had verlaten) maar dat in 2003 gesloopt werd.
Rond drie uur werd plots de ME en politie in grote getale ingezet, omdat volgens de burgemeester voor deze openbare bijeenkomst een vergunning aangevraagd had moeten worden. Binnen een kwartier moesten ze weg zijn. Het hele Buitenom en diverse zijstraten eromheen werden door de politie afgezet voor doorgaand verkeer (maar ook voor voetgangers), wat tot enorme verkeerschaos leidde op de Vaillantlaan. Zonder incidenten werd alles opgeruimd.Op 8 november kwam voor de Stadsomroep Den Haag het verlossende woord; zij mocht blijven.
Intensieve gesprekken met deze omroep, samen met de gemeente en Omroep West hebben tot een samenwerkingsverband geleid, waarbij de identiteit van de Stadsomroep gewaarborgd zou blijven.
Op 16 november was de landelijke actiedag van medewerkers van TNT op de Prinses Beatrixlaan. De vakbonden FNV, CNV Publieke Zaak en BVPP hadden hiertoe besloten, nadat het ultimatum in het conflict over de reorganisatie, waarbij TNT 3100 banen wil schrappen, bij het postbedrijf was verlopen.
De medewerkers van TNT legden in het hele land voor 24 uur het werk neer. Buiten ziekenhuis- en rouwpost werd geen brief of pakket meer bezorgd.Ieder kind heeft het recht om gehoord te worden bij alle beslissingen die hem aangaan.
Dat betekent dat alle kinderen het recht hebben om hun mening te geven en dat hun mening wordt meegewogen bij de beslissing. Toch wordt, vanwege de jonge leeftijd en status, regelmatig vergeten om de mening van kinderen serieus in overweging te nemen. Bovendien wordt voorbijgegaan aan het feit dat kinderen naast recht op bescherming ook recht op participatie hebben.
Op 20 november was het de Dag van de Rechten van het Kind.
Op deze dag werd de Kinderraad Vrederust officieel geinstalleerd door wethouder Karsten Klein. Een unieke gebeurtenis voor Vrederust, omdat de Kinderraad de eerste was in Escamp.DECEMBER

Het zoveelste ongeluk in De Uithof; op 5 december stortte weer een deel van de overkapping in van de schaatsbaan.
Gelukkig had dit maar tijdelijk gevolgen; al snel werd de schaatsbaan weer geopend.
Foto’s maken was geen sinecure; pers werd overal tegengehouden.
Niet vanwege het gevaar, maar ik vermoed omdat men de zoveelste teleurstelling liever niet teveel gepubliceerd wilde zien.Wikileaks houdt de wereld enorm bezig deze maand. Op 10 december werd in Den Haag een 16 jarige jongen gearresteerd die betrokken zou zijn geweest bij digitale aanvallen op de websites van onder andere MasterCard en PayPal.De gemeente Den Haag wil in natuurgebied De Uithof woonunits neerzetten voor 360 werknemers uit Polen.
Zij heeft Jobcenter, de toekomstige exploitant van de prefab gebouwen, het aanbod gedaan om vijf jaar lang gratis van het terrein van het voormalige tennispark in de Uithof gebruik te maken om er woonunits neer te zetten.
Onder andere verantwoordelijk Wethouder Norder was op maandag 13 december in Mixxinn aanwezig om de bewoners die zeer tegen de komst zijn van deze containers uitleg te geven  over de te volgen procedure en het beheerplan.17 december. Deze datum noem ik maar, omdat toen de sneeuwoverlast gigantische vormen aan begon te nemen na de eerste aanval van de winter begin december.
Een dik pak sneeuw dat grote overlast bezorgde, onbegaanbare wegen en openbaar vervoer dat niet of nauwelijks op gang kwam.
Zelfs de NS had enorme hinder.
Sprinters die zelfs niet meer konden rijden, toen de sneeuw smolt en de elektronica aantastte.
Persoonlijke hoogtepunten waren er voor mij, buiten het lintje dat mijn zoon kreeg, ook.
Een paar wil ik hier noemen.

Een week lang was ik VIH (Very Important Hagenaar) bij Stadsomroep Den Haag. Leuk om ook in de studio zelf te zitten!

Een aantal maal stond ik in het lijstje van Nufoto bij de topfotografen (een lange tijd zelfs als eerste!) en drie maal is een foto in de Nieuwe Revu gepubliceerd.

Een foto is in het jaaroverzicht 2010 van Nu.nl in de top 10 best bekeken foto’s terecht gekomen.

Een aantal maal mocht ik via de telefoon verslagging doen bij de Stadsomroep Den Haag wat ik erg spannend en leuk vond om te doen.

En zo werd ik op mijn verjaardag door Peter Smulders (ja, de beroemde fotograaf) gebeld of ik niet foto’s wilde maken van Emile Ratelband. Hij had geen tijd meer naar Den Haag te komen en wilde toch foto’s hebben voor zijn archief.

Op 18 maart vierde ik mijn eerste lustrum voor wat betreft het bloggen. 5 jaar al heb ik een weblog. Dankzij Madbello en Gerooide is deze site geworden zoals hij nu is. Ik ben er enorm blij mee, al weet ik dat er nog het een en ander aan moet gebeuren; ik hoop volgend jaar Madbello! Maar het ligt eraan, hoe alles met onze “opvangdochter” gaat verlopen hoeveel tijd ik ga krijgen (voor wie het nog niet wist, ja, we hebben sinds eind juli nog een puber in huis).

Eindelijk, na jaren zoeken, zag ik toen ik graag de totale maansverduistering wilde zien op 21 december mijn eerste zeehond in het wild; een enorm indrukwekkende ervaring.

Al met al was dit jaar voor mij een enorm roerig jaar, met veel dieptepunten maar ook veel positieve kanten.
Mijn jaar is positief geëindigd en ik weet zeker dat 2011 (als er geen gekke dingen gebeuren) nog beter zal lopen. Ik zie in elk geval de zon weer schijnen!

Ik wens iedereen een geweldig 2011!!!

Please follow and like us:

9 reacties

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.