Natuur/milieu,  Politiek,  Wijknieuws

Informatieavond Polencomplex in De UithofZoals ik eerder schreef, wil de gemeente Den Haag in natuurgebied De Uithof woonunits neerzetten voor 360 werknemers uit Polen.
Zij heeft Jobcenter, de toekomstige exploitant van de prefab gebouwen, het aanbod gedaan om vijf jaar lang gratis van het terrein van het voormalige tennispark in de Uithof gebruik te maken om er woonunits neer te zetten.
Onder andere verantwoordelijk Wethouder Norder op maandag 13 december in Mixxinn de bewoners die zeer tegen de komst zijn van deze containers over de te volgen procedure en het beheerplan. Samen met onder andere Jobcenter verdedigde hij de keuze voor juist deze prefab woningen.

Let op; dit is slechts een beknopt verslag van de avond. Dit geeft niet mijn mening of verdere details weer die ik later wil plaatsen. Dit verslag is al lang genoeg….

De bewoners zijn bang voor onder andere overlast en vragen zich af of wel zoveel mensen op een verhoudingsgewijs klein oppervlak niet voor veel problemen zal leiden. Ervaring met dergelijk grote groepen is namelijk nog niet opgedaan.
Tevens is De Uithof een gebied dat deel uitmaakt van een ecologische zone; heeft dit niet gevolgen?
Ook werd aangegeven dat deze manier van bewoning mensonterend is, gezien de geringe privacy (er werd zelfs een opmerking gemaakt over de vreselijke situatie van een 65 jaar geleden, waar arbeiders uit verschillende landen hun slaapplatsen in de omgeving van hun werkterrein hadden). Er is namelijk onder andere geen persoonlijk sanitair en mannen en vrouwen zullen beiden gebruik maken van alle voorzieningen die apart van de slaapgelegenheden aanwezig zijn. Ook zullen er veel mensen op een relatief klein oppervlak bij elkaar wonen.
Alleen werknemers van Jobcenter mogen in deze units wonen; als ze ontslagen worden, of Jobcenter failliet mocht gaan, staan deze werknemers alsnog op straat. Wat zal de te volgen procedure ten aanzien van deze mensen dan zijn? Op straat zwerven kan niet.

Wethouder Norder probeerde de vragen zoveel mogelijk te beantwoorden en de beslissing de plaatsing van de prefabwoningen te verdedigen.
Hij gaf aan, dat de woonsituatie van de Polen nu helemaal mensonterend is; veel mensen wonen illegaal in levensgevaarlijke woonsituaties (onder andere gevaar koolmonoxide, ongedierte, lekkages enz.).
Tevens is dit een tijdelijke oplossing; de plaatsing zal slechts voor maximaal 5 jaar zijn. Samen met woningcorporaties zal gezocht worden naar andere locaties.
Overigens, alleen werknemers uit Polen zullen hier gehuisvest worden en voornamelijk vrouwen, wat in de zaal tot enige verbazing leidde; dit was nog niet bekend.
Hij vertelde dat de werknemers voornamelijk in de AGF (aardappelen/groente/fruit) branche, namelijk de verpakking van deze producten, tewerk gesteld zullen worden en dat dit voornamelijk door vrouwen wordt gedaan.
Voor wat betreft de overlast werd aangegeven, dat als een werknemer zich misdraagt, hij een gele kaart zal krijgen. Bij een tweede overtreding zal hij terug naar Polen worden gestuurd.
Alle werknemers moeten zich houden aan een reglement en zullen een contract moeten tekenen dat zowel in het Nederlands als Pools wordt opgesteld.
In de kantine mag worden gerookt en gedronken; in de woonunits niet.
Er zal 24 uurs toezicht zijn.
Veel ontspanning zal geboden worden aan de werknemers, zoals spelletjes, sport en uitstapjes naar bijvooorbeeld musea en Madurodam.
Tevens zal aandacht aan inburgering worden besteed, zoals les in Nederlands (zodat zij zich op de werkvloer kunnen redden).
Jobcenter is aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU (de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en zal ook door de gemeente getoetst worden op de kwaliteit door de BIBOP (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Tevens zal onderzoek verricht worden door de arbeidsinspectie. De kwaliteit en rechten van de werknemers zullen hierdoor zo veel mogelijk gewaarborgd worden.
Voor wat betreft de ecologische zone zal het onderzoek inzake de Flora en Faunawet binnenkort openbaar worden.
Parkeeroverlast zal volgens Norder niet ontstaan, omdat er voldoende parkeergelegenheid gecreëerd wordt.
Op de vraag waarom in het contract met Jobcenter met de gemeente geen ontbindende factoren heeft opgenomen gaf Norder aan, dat dit een goed plan was. Hij zou dit meenemen of dat juridisch mogelijk was.

Ondanks de uitleg bleven nog veel vragen onbeantwoord en bleef men tegen de komst van de woonunits.
Er zal een klankbordgroep worden gevormd waarin iedereen uitgenodigd werd deel te nemen, waarin ook dieper op de vragen en procedure zal worden ingegaan. Hierna zal pas een definitieve beslissing door het college genomen worden of de woonunits er zullen komen.

Wordt dus vervolgd….

Please follow and like us:

6 reacties

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.