• Uncategorized

  *stedentour milieudefensie

  Op 18 mei deed milieudefensie Den Haag aan met de stedentour voor schone lucht.
  Om 11 uur was ik op het Spuiplein. Eerst vertelde iemand van milieudefensie hoe slecht het was gesteld met de mate van luchtverontreiniging en dat de maatregelen die Den Haag nam niet afdoende waren.
  Wethouder Smits legde uit dat hij wel vond dat maatregelen noodzakelijk waren, maar hij verschilde van mening met betrekking tot de snelheid dat deze maatregelen genomen moesten worden. (Vraag ik me af, als de normen zo vaak overschreden worden op bijv. de Veerkades, moeten de maatregelen niet direkt genomen worden, omdat er een wettelijke verplichting ligt??).
  Gelukkig werd deze aktie niet verstoord door de M.E. Er liepen steltlopers rond, verpleegkundigen die schone lucht gaven, enorme stapels luchtalarmkrantjes, die ‘s middags bezorgd zouden worden (tot half juni in de hele stad).
  Uit de (op LPG rijdende) vrachtwagen werd een dieselmotor gereden en meneer Smits hield een filter voor de uitlaat terwijl de motor even “liep”. Ongelooflijk wat een roet na zo’n korte tijd!!! Als je dat zag, dan begrijp ik de roep om roetfilters!  Vies he?dat filter……………………..Even frisse lucht

 • Uncategorized

  *grensstrook

  Vlak langs de snelweg bij Den Haag, Wateringse Veld, Rijswijk en Delft, bij de Schaapweimolen, ligt een strook groen terrein dat gebruikt gaat worden (van horen zeggen…) als gebied dat bij wateroverlast onder water gezet wordt. Ik vond het een mooi en tegelijkertijd vreemd gebied; veel groen maar je ziet de snelweg, hoogspanningsmasten en nieuwbouw. Met de jongste 3 kinderen gingen we daar wandelen gisteren. Het was best mooi weer, een klein spatje motregen zo nu en dan en dan weer de zon. Op de achtergrond riep de koekoek. Voor het eerst zag ik op een andere plek dan Het Plein in Den Haag het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje. In een struik naast de 2 kevertjes zag ik onder een blad eitjes; van dit lieveheersbeestje? Verderop in een behoorlijk aangevreten boom zag ik een soort "spinrag" met een heleboel rupsen; rupsen van de stippelmot? Ook een klein geaderd witje werd door mijn jongste dochter ontdekt en voor het eerst van mijn leven zag ik kievitten

 • Uncategorized

  *Stemmen voor of tegen de grondwet

  De stembiljetten hangen nu aan de knijper in de keuken; op 1 juni mogen we voor of tegen de EU grondwet stemmen in het referendum. Op het internet is zo’n leuke referendumwijzer, dus ik dacht laat ik eens kijken of die klopt met mijn voorgenomen keuze. Nou verre van dus! Ik snap er niks van, waar ik tegen ben zegt de stemwijzer dat dat overeenkomt met een ja-keuze

  Kan iemand dit mij misschien uitleggen?
  Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat ik niet tegen een EU-grondwet ben, maar wel tegen deze.

 • Uncategorized

  *persverklaring Haags milieucentrum en Stadspartij

  Persverklaring van het Haags Milieucentrum en de Haagse Stadspartij

  Den Haag, 11 mei 2005

  Op dinsdag 10 mei organiseerde het Haags Milieucentrum van 13.00 tot 14.00 uur op de hoek van de Lutherse Burgwal en de Prinsegracht een korte actie. Het doel van de actie was het publiek te informeren over de slechte luchtkwaliteit op heel veel plaatsen in de stad, de oorzaken daarvan en de zeer ernstige gevolgen daarvan voor de gezondheid. Tevens was de actie bedoeld om het Haagse gemeentebestuur op te roepen maatregelen te nemen die de oorzaak van de problemen bij de bron aanpakken. De actie bestond uit het verspreiden van folders en kranten en het ophangen van een zelfgemaakt verkeersbord met daarop afgebeeld een gasmasker, dat diende om de aandacht van het publiek te trekken. De actie werd gevoerd in het kader van een gecoxf6rdineerde actie in de vier grote steden georganiseerd door de vier grootstedelijke Milieucentra. Het Haags Milieucentrum voerde de actie uit met drie mensen. Nog een tiental mensen was via de aankondiging op de actie afgekomen.

  Tijdens het uitvoeren van deze gemoedelijke actie werd op geen enkele manier de openbare orde verstoord. Het publiek bleek over het algemeen belangstellend en de folders vonden gretig aftrek. Desondanks hield een eenheid van een achttal ME’ers van het parate peloton om 13.40 uur een aantal van de daar aanwezige mensen staande. Hen werd gevraagd of er een vergunning voor deze actie overlegd kon worden. Dat kon het HMC niet, omdat naar onze overtuiging voor deze folderactie geen vergunning is vereist. De politie hield staande dat dit wel zo was, waarop een discussie ontstond tussen een tweetal ME’ers en met name de heer Joris Wijsmuller, raadslid van de Haagse Stadspartij, die op de actie afgekomen was. Hij identificeerde zich als raadslid en stelde dat voor deze actie geen vergunning noodzakelijk is.

  De ME’ers bleken niet gediend van zijn repliek, waardoor er een gexefrriteerde situatie ontstond. Daarop vroegen zij een aantal aanwezigen, waaronder de heer Wijsmuller, de heer Van der Steen, directeur van het Haags Milieucentrum, en de heer Willems, zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Wie dat niet kon werd in hechtenis genomen. De heer Wijsmuller antwoordde dat hij bereid was mee naar het bureau te gaan, de heer Van der Steen kon geen geldig identiteitsbewijs tonen en de heer Willems informeerde bij de agent die hem aansprak naar de reden voor dit verzoek en of deze zich eerst kon legitimeren.

  Die vraag wekte kennelijk de woede van de agenten, waarop de heer Willems hardhandig tegen een inmiddels gearriveerd arrestantenbusje werd geslingerd. Hij bood daarop verzet tegen zijn arrestatie. Ook de heer Wijsmuller werd hardhandig aangepakt, ondanks dat hij had aangegeven uit zichzelf rustig mee te zullen gaan. De ruwe behandeling wekte zijn woede op en hij verzette zich tegen zijn arrestatie door te roepen hem los te laten waarbij hij in laatste instantie enige krachttermen bezigde. De heer Van der Steen werd ook gesommeerd in het arrestantenbusje te stappen, wat hij deed.

  De drie arrestanten werden vervolgens afgevoerd naar het Bureau Jan Hendrikstraat, van elkaar gescheiden, moesten al hun spullen afgeven en werden in afwachting van hun verhoor uren in een cel van nog geen twee bij twee meter opgesloten. Elk contact met de buitenwereld werd hen ontzegd. De heer Van der Steen mocht een keer bellen met zijn kinderen die thuis op hem wachtten. Een tweede keer bellen, om oppas te kunnen regelen, werd hem niet toegestaan. Op regelmatige vragen hoe lang deze hechtenis nog zou duren werd meestal geen antwoord gegeven, behalve dat dit uiterlijk zes uur kon duren.

  Wij vragen ons af waarom de parate eenheid op deze gemoedelijke en op geen enkele manier de openbare orde verstorende actie werd ingezet. De openbare orde werd pas verstoord door het uiterst ruwe en onprofessionele optreden van deze ME’ers die geen enkele tegenspraak duldden. Waarom werd, als men wilde weten wat er aan de hand was, niet een ‘gewone’ agent ingezet die eerst op een normale, vriendelijke toon zou informeren wat er aan de hand was.

  Wij vinden de arrestatie van de heer Wijsmuller, de heer Van der Steen en de heer Willems een volkomen oneigenlijk gebruik van de identificatieplicht. Wij vinden het optreden van de ME intimiderend en op tal van manieren buitenproportioneel. Het geweld werd gepleegd door de ME, waartegen twee arrestanten zich verzet hebben. Verscheidene mensen kunnen dit getuigen en zijn ook bereid dit te doen.

  Bovendien werd de actie van de ME op oneigenlijke gronden uitgevoerd. Voor deze actie is geen vergunning nodig en de politie bleek daarvan niet op de hoogte. Maar zelfs als die vergunning wel nodig was geweest, ging het optreden van de politie elke redelijkheid te buiten en was volkomen onnodig gewelddadig.

  De Haagse Stadspartij en het Haags Milieucentrum verlangen dan ook een grondig onderzoek naar het politieoptreden, excuses van burgemeester Deetman en, gezien hun onprofessionele en gewelddadige optreden, gexebigende maatregelen tegen de dienstdoende ME’ers.